.

Opprettet
21. desember 2006

Velkommen til naturleksikon.no

Oppdatert
25. mars 2021

naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

antarktis
arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dinosaurer
dyreadferd
dyrehager
edderkopper
eksperter
etologi
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning (natur)
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hval
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
masseutryddelse
mat fra naturen
mennesket (fysio)
menneske (art)
meteorologi
mineraler
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern (arter)
naturvern (landsskap)
naturbokhandel
nasjonalparker USA
oceanografi
olje
oppslagsverk
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
praktverk
rettvinger
safari
skogbruk
sommerfugler

stjerner
systematikk
regnskog (boreal )
regnskog (tropisk )
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
livet i vann
ulv
utryddelser
utdannelse (forvaltning)
utdannelse (bio)
utdannelse (geo)
vann (hydrologi)
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken
øyenstikkere


Bildene er rettighetsbeskyttet: © Harald Gjerde (året bildet ble tatt)
Alle bilder som ikke er spesifisert er tatt av Harald Gjerde.


Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av hjemmesider, oppslagsverk og bilder på WWW. Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det er det beste som blir presentert. Kildene er også kvalitetssikret. Hjemmesider på World Wide Web (www) varierer mye med henblikk på kvalitet og innhold. Her er kun de med best kvalitet og mest innhold valgt.


INNHOLD

Hver side inneholder faste kategorier med henblikk på type informasjon man ønsker seg. Hovedkategoriene er generell informasjon digitalt og deretter trykt. Bestemte temaer som bl.a. nyheter, forening, bilder mm. er skilt ut med henvisning til www.

  • WWW (WorldWideWeb) er referert til de beste hjemmesiden. Vi setter krav til omfang, oversiktlighet og hvor komplette de er. Så langt det lar seg gjøre presenterer vi trygge hjemmesider. Men spionasje blir mer utbredt. Det blir stadig vanligere for hjemmesider å bruke "cookies" som de installerer på din PC for å overvåke hva du gjør. Mange samarbeider med Google for å kartlegge og drive markedsføring. Disse sidene advarer vi imot. Spesielt dersom de krever at du skal godkjenne deres spionasje. Også de som bruker e-post (schipsted, A-media m.m.) til aggressiv markedsføring eller selger din informasjon til andre som driver markedsføring.

  • Bøker er referert med pekere for kjøp eller lån på bibliotek. Det er de beste lærebøker, fagbøker, oppslagsverk og håndbøker som er tatt med. Bibelen innen hvert felt er også tatt med. Dette er ofte den mest grundige boka som er skrevet i fagområdet som alle henviser til og brukes av fagfolk. Bruk alltid ISBN og ISSN ved bestilling av bøker hos bokhandel eller på bibliotek. Dette letter arbeidet betraktelig med å finne riktig bok og tidsskrift. Ved kildehenvisning i litteraturlister skal ISBN og ISSN alltid stå oppført. Nivået på bøkene er også delt inn i forhold til nivå; allmenn (grunnskole), populær vitenskaplig (videregående & høyskole) og vitenskaplig (universitet). Det kreves dermed en viss minimumskunnskap/innsikt til å kunne forstå innholdet.

  • Nyheter på www blir listet opp. Deretter skriftlige nasjonale fagtidsskrifter, populære tidsskrifter og til slutt internasjonale tidsskrifter.

  • Forening i Norge, Europa og ellers i verden er listet opp med henvisning til hjemmesidene på www. Offentlige organisasjoner er normalt ikke tatt med så langt det går da disse diskriminerer overfor private aktører (bl.a. har ikke pekere til private hjemmesider).

  • Bilder på www varierer mye. Både kvaliteten på bildene, omfanget av sidene og dekning av gruppen/temaet varier meget. På denne listen vil det derfor stå oppført pekere også til mindre gode hjemmesider.


FAKTA

Innenfor hvert tema vil det i høyre kolonne være oppført tilleggsopplysninger og fakta som kan være av interesse.

  • Fakta om temaet inneholder en oversikt over ...

  • Viste du at tar for seg artige fakta som ikke er allment kjent.

  • Systematikk inneholder hvordan temaet eller gruppen er organisert (delt inn). I biologi viser det rike, rekke, klasse, orden, familie, slekt, art og underart (=rase). Eks. pattedyr (klasse) vil det vise hvilke orden gruppen er delt inn i, mens flaggermus (orden) vil vise hvilke familier den er delt inn i.

  • Ordforklaring omhandler ord og faguttrykk som er mye brukt og som er en fordel å ha kjennskap til betydningen av.

  • Fagområder (disipliner) tar for seg de viktigste fagområdene innenfor temaet og hva disse omhandler. F.eks. er geologi delt inn i fagområdene mineralogi, struktur geologi, stratigrafi, petroleumsgeologi, sedimentologi, paleontologi og kvartær geologi.


STANDARDER

Hver side inneholder faste kategorier med henblikk på type informasjon man ønsker seg. Hovedkategoriene er generell informasjon digitalt og deretter trykt. Bestemte temaer som bl.a. nyheter, forening, bilder mm. er skilt ut med henvisning til www.

Oppdatering av disse hjemmesidene gjøres fortløpende. Dersom det skulle være noen pekere som ikke fungerer så gi beskjed. Forslag til pekere, bøker el.l. mottas med takk.

Internett standard brukes på disse sidene. Dvs. adresser (URL) i små bokstaver og enkle/logiske navn. Visningen er beregnet på PC med minst 1024 punkter i bredde og en oppløselighet på 96 dpi (punkter pr. tomme).

ISBN (Insternational Standard Book Number) blir brukt som er anbefalt av United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.

Rettighetsbeskyttet er alle bilder. Bilder uten navn på fotograf tilhører Harald Gjerde og er også rettighetsbeskyttet. Bilder kan ikke brukes uten tilladelse fra rettighetshaver. Informasjon (i den frie delen av verden) er ikke rettighetsbeskyttet og all informasjon på disse sidene kan brukes videre så fremt det ikke er direkte avskrift.

Diskriminering. Organisasjoner og personer som diskriminerer eller mobber blir ikke oppført på disse sidene så sant det er mulig. Offentlig forvaltning og offentlige institusjoner diskriminerer meget ofte, bl.a. ved ikke å ha pekere eller referanser til private hjemmesider. Blant verstingene har vi DN (v/Øystein Størkersen), NINA, NIKU, Fylkesmennene og Fylkeskommunene.


VÅREN 2021

Sidene er under oppdatering. Lay-out, linker og informasjon blir nå kvalitetssikret og rettet. En del ufullstendige sider er fjernet og vil komme opp igjen om kort tid, etter hvert som de er ferdigstilte. De sidene som nå står oppført skal være uten feil.


 

 

 


astronomi
© N.A.S.A.geografi
© N.A.S.A.


mineraler


fossiler


blomster


insekter


amfibier


reptiler


papegøyer


katter (husdyr)


sopp


Yellowstone nasjonalpark


verneområder


utdannelse


dyrehager (zoo)
© Dag Lausund (2004)


Andre oppslagsverk


Norsk Wikipedia


Artsdatabanken

 

OPPSLAGSORD

Oppslagsordene nedenfor som er merket blått er foreløpig ferdig.

 

Fagområder
astronomi
biologi
botanikk
dyreadferd
etologi
evolusjon
fossiler
geografi
geologi
glasiologi
himmelrommet
hist. geologi
hydrologi
klima
landskap
limnologi
livet i vann
marin biologi
meteorologi
mineralogi
naturgeografi
oceanografi
olje
paleontologi
systematikk
vann (hydrologi)
vulkanologi
zoologi
økologi

 

Landskap
arktis
barskog
boreal regnskog
fjell
geografi (natur)
landsskapsgeo.
hav
korallrev
kulturlandskap
kyst
naturgeografi
skog
tropisk regnskog
vegetasjon
våtmark
ørken


Kontinent
N. Amerika
S. Amerika
Europa
Asia
Afrika
Australia
Antarktis

Opplevelse
botaniske hager
dyrehager
muséer
nasjonalparker USA
safari
Yellowstone

 

Dyregrupper
akvariefisk
amfibier
bløtdyr
dinosaurer
edderkopper
ferskvannsfisk
flaggermus
fugler
hval
insekter
krepsdyr
mennesket
pattedyr
pigghuder
reptiler
rettvinger
rovdyr
saltvannsfisk
sommerfugler
ulv
virveldyr
øyenstikkere

Andre grupper
alger
botanikk
blomsterplanter
hageplanter
lav
menneske (art)
moser
sopp
trær

 

Husdyr
akvariefisk (fersk)
akvariefisk (salt)
dyrevelferd
fugler
gnagere
hest
hund
insekter
katt
papegøye
reptiler
terrarie


Forvaltning
bær
forurensning
jordbruk
klimadebatt
mat fra naturen
naturforvaltning
naturfotografering
naturvern (arter)
naturvern (lanskap)
skogbruk
utdannelse
vern av dyr
verneområder

 

Diverse
atlas
dyreadferd
eksperter
kart
kjemi
masseutryddelse
mineraler
mennesket (fysio)
naturbokhandel
naturfoto
olje
oppslagsverk
praktverk
stjerner
utdannelse (bio)
utdannelse (geo)
utryddelser

 

 

Bøker & utstyr (advarsel: krever samtykke til overvåking):

 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no