Opprettet
21. desember 2006

Velkommen til naturleksikon.no

Oppdatert
1. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenAlle bilder som ikke er spesifisert er tatt av Harald Gjerde.
Bildene er rettighetsbeskyttet (© Harald Gjerde)© NASA


© NASA


© Dag Lausund (2004)


Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av hjemmesider, oppslagsverk og bilder på WWW. Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at de er det beste som blir presentert. Kildene er også kvalitetssikret.
     Hjemmesider på World Wide Web (www) varierer mye med henblikk på kvalitet og innhold. Her er kun de med best kvalitet og mest innhold valgt.

.


INNHOLD

Hver side inneholder faste kategorier med henblikk på type informasjon man ønsker seg. Hovedkategoriene er generell informasjon digitalt og deretter trykt. Bestemte temaer som bl.a. nyheter, foreninger, bilder mm. er skilt ut med henvisning til www.
     WWW (WorldWideWeb) er referert med pekere for kjøp eller lån på bibliotek. Det er de beste       
     Bøker
er referert med pekere for kjøp eller lån på bibliotek. Det er de beste lærebøker, fagbøker, oppslagsverk og håndbøker som er tatt med. Bibelen innen hvert felt er også tatt med. Dette er ofte den mest grundige boka som er skrevet i fagområdet som alle henviser til og brukes av fagfolk. ISBN (Internasjonal Standard Bok Nummer) blir brukt som er anbefalt av United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Bruk alltid ISBN og ISSN ved bestilling av bøker hos bokhandel eller på bibliotek. Dette letter arbeidet betraktelig med å finne riktig bok og tidsskrift. Ved kildehenvisning i litteraturlister skal ISBN og ISSN alltid stå oppført.
     Nyheter på www  blir listet opp. Deretter skriftlige nasjonale fag og populære tidsskrifter og til slutt internasjonale tidsskrifter.
    Foreninger i Norge, Europa og ellers i verden er listet opp med henvisning til hjemmesidene på www. Offentlige organisasjoner er normalt ikke tatt med så langt det går da disse diskriminerer overfor private aktører (bl.a. har ikke pekere til private hjemmesider).
     Bilder på www varierer mye. Både kvaliteten på bildene, omfanget av sidene og dekning av gruppen/temaet varierer meget. På denne liste vil det derfor ofte stå oppført pekere også til mindre gode hjemmesider.


Oppdatering av disse hjemmesiden gjøres fortløpende. Dersom det skulle være noen pekere som ikke fungerer så gi beskjed. Forslag til pekere, bøker el.l. mottas med takk.


    Internett standard brukes på disse sidene. Dvs. adresser (URL) i små bokstaver og enkle/logiske navn. Visningen er beregnet på PC med minst 1024 punkter i bredde og en oppløselighet på 96 dpi (punkter pr. tomme).
    Rettighetsbeskyttet er alle bilder. Bilder uten navn på fotograf tilhører Harald Gjerde og er også rettighetsbeskyttet. Bilder kan ikke brukes uten tilladelse fra rettighetshaver. Informasjon (i den frie delen av verden) er ikke rettighetsbeskyttet og all informasjon på disse sidene kan brukes videre så fremt det ikke er direkte avskrift.
    Diskriminering. Organisasjoner og personer som diskriminerer eller mobber blir ikke oppført på disse sidene så sant det er mulig. Offentlig forvaltning og offentlige institusjoner diskriminerer meget ofte, bl.a. ved ikke å ha pekere eller referanser til private hjemmesider. Blant værstingene har vi DN (v/Øystein Størkersen), NINA, NIKU, Fylkesmennene og Fylkeskommunene.

OPPSLAGSORD

Oppslagsordene nedenfor som er merket blått er foreløpig ferdig. Hvite er delvis ferdig, men inneholder mange feil. Flere pekere på lista til venstre vil fungere etterhvert som oppslagsordene oppdateres.


Fagområder
astronomi
meteorologi
klima
geografi
oceanografi
hydrologi
glasiologi
landskap
geologi
vulkanologi
mineralogi
hist. geologi
paleontologi
fossiler
evolusjon
systematikk
biologi
botanikk
zoologi
limnologi
livet i vann
marin biologi
økologi


Kontinent
N. Amerika
S. Amerika
Europa
Asia
Afrika
Australia
Antarktis


Opplevelse
muséer
botaniske hager
dyrehager
safari
Yellowstone


Dyregrupper

bløtdyr
krepsdyr
edderkopper
insekter
pigghuder
virveldyr
saltvannsfisk
ferskvannsfisk
akvariefisk
amfibier
reptiler
dynosaurer
fugler
pattedyr
flaggermus
rovdyr
ulv
hval
mennesket


Andre grupper
sopp
lav
alger
moser
blomsterplanter
hageplanter
trær


Husdyr
hund
katt
hest
papegøye
gnagere
terrarie
akvariefisk (fersk)
akvariefisk (salt)

 

Landskap

geografi
arktis
hav
kyst
fjell
skog
barskog
boreal regnskog
tropisk regnskog
kulturlandskap
våtmark
ørken
korallrev
vegetasjon

Forvaltning
naturforvaltning
klimadebatt
forurensning
verneområder
naturvern
naturfotografering
skogbruk
jordbruk
mat fra naturen
bær


Diverse
atlas
kart
naturbokhandel
naturfoto
utryddelser
olje
kjemi

 
Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no