naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Velkommen til naturleksikon.no

Alle bilder som ikke er spesifisert er tatt av Harald Gjerde.
Bildene er rettighetsbeskyttet (© Harald Gjerde)

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av hjemmesider, oppslagsverk og bilder på WWW. Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at de er det beste som blir presentert. Kildene er også kvalitetssikret.

     Hjemmesider på World Wide Web (www) varierer mye med henblikk på kvalitet og innhold. Her er kun de med best kvalitet og mest innhold valgt.

INNHOLD

 

Hver side inneholder faste kategorier med henblikk på type informasjon man ønsker seg. Hovedkategoriene er generell informasjon digitalt og deretter trykt. Bestemte temaer som bl.a. nyheter, foreninger, bilder mm. er skilt ut med henvisning til www.

     WWW (WorldWideWeb) r referert med pekere for kjøp eller lån på bibliotek. Det er de beste       

     Bøker er referert med pekere for kjøp eller lån på bibliotek. Det er de beste lærebøker, fagbøker, oppslagsverk og håndbøker som er tatt med. Bibelen innen hvert felt er også tatt med. Dette er ofte den mest grundige boka som er skrevet i fagområdet som alle henviser til og brukes av fagfolk. ISBN (Internasjonal Standard Bok Nummer) blir brukt som er anbefalt av United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Bruk alltid ISBN og ISSN ved bestilling av bøker hos bokhandel eller på bibliotek. Dette letter arbeidet betraktelig med å finne riktig bok og tidsskrift. Ved kildehenvisning i litteraturlister skal ISBN og ISSN alltid stå oppført.

     Nyheter på www  blir listet opp. Deretter skriftlige nasjonale fag og populære tidsskrifter og til slutt internasjonale tidsskrifter.

    Foreninger i Norge, Europa og ellers i verden er listet opp med henvisning til hjemmesidene på www. Offentlige organisasjoner er normalt ikke tatt med så langt det går da disse diskriminerer overfor private aktører (bl.a. har ikke pekere til private hjemmesider).

     Bilder på www varierer mye. Både kvaliteten på bildene, omfanget av sidene og dekning av gruppen/temaet varierer meget. På denne liste vil det derfor ofte stå oppført pekere også til mindre gode hjemmesider.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering av disse hjemmesiden gjøres fortløpende. Dersom det skulle være noen pekere som ikke fungerer så gi beskjed. Forslag til pekere, bøker el.l. mottas med takk.
------------------------------------------------------------------------------------------------
    Internett standard brukes på disse sidene. Dvs. adresser (URL) i små bokstaver og enkle/logiske navn. Visningen er beregnet på PC med minst 1024 punkter i bredde og en oppløslighet på 96 dpi (punkter pr. tomme).
    Rettighetsbeskyttet er alle bilder. Bilder uten navn på fotograf tilhører Harald Gjerde og er også rettighetsbeskyttet. Bilder kan ikke brukes uten tilladelse fra rettighetshaver. Informasjon (i den frie delen av verden) er ikke rettighetsbeskyttet og all informasjon på disse sidene kan brukes videre så fremt det ikke er direkte avskrift.
   Diskriminering. Organisasjoner og personer som diskriminerer eller mobber blir ikke oppført på disse sidene så sant det er mulig. Offentlig forvaltning og offentlige institusjoner diskriminerer meget ofte, bl.a. ved ikke å ha pekere eller referanser til private hjemmesider. Blant værstingene har vi DN (v/Øystein Størkersen), NINA, NIKU, Fylkesmennene og Fylkeskommunene.

OPPSLAGSORD

Oppslagsordene nedenfor som er merket blått er foreløpig ferdig. Flere pekere på lista til venstre vil fungere etterhvert som oppslagsordene oppdateres.

Fagområder

astronomi

meteorologi

klima

geografi

oceanografi

hydrologi

glasiologi
landskap

geologi

vulkanologi

mineralogi

hist. geologi

paleontologi

fossiler

evolusjon

systematikk

biologi

botanikk

zoologi

limnologi

marin biologi

økologi

 


Kontinent

Afrika

N. Amerika
S. Amerika

Antarktis

Asia
Australia
Europa

 

Opplevelse

muséer

botaniske hager

dyrehager

safari

Dyregrupper

bløtdyr

krepsdyr

edderkopper

insekter

pigghuder

virveldyr

saltvannsfisk

ferskvannsfisk

akvariefisk

amfibier

reptiler

dynosaurer

fugler

pattedyr

flaggermus

rovdyr

mennesket
 

Andre grupper

sopp

lav

alger

moser

blomsterplanter

hageplanter

trær

 

Husdyr

hest

hund

katt

gnagere

papegøye

terrarie

akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)

 

Landskap

geografi

arktis
hav

kyst

fjell

skog

barskog

boreal regnskog

tropisk regnskog
kulturlandskap

våtmark

ørken

korallrev

vegetasjon

 

 

Forvaltning

forvaltning

klimadebatt

forurensning

verneområder

naturvern

naturfotograf

skogbruk

jordbruk

mat i naturen

bær

 

Diverse

atlas
kart

naturbokhandel

utryddelser

olje

kjemi


 

Oppdatert 22. oktober 2013

Opprettet 21. desember 2006

© NASA

© NASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Dag Lausund (2004)

  Annonse: