naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Afrika

Afrika er det eneste kontinentet som kun finnes i tropisk... © NASA

Afrika kommer fra det gamle romerske navnet på Karthago-området. Kontinentet som er mer enn 12 ganger større enn Europa ligger i tropisk sone (30°N - 30°S). Kontinentet har en utstrekning på 800 mil. Hele 39% er ørken og 9% halvørken. 

World Wide Web (www)

Kart - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Meteorologi - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Geografi - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Geologi - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Planter - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Fisk - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Amfibier og krypdyr - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Fugler - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

I???.

 

Pattedyr - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

Oversikt over alle Nord-Amerikas pattedyr med bilder, utbredelse og levevis. Interaktivt kart hvor du kan få liste over arter som finnes på en bestemt lokalitet.

Bøker

A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central N-A - Felthåndbok
Et praktverk. Oversiktlig, grundig og rikt illustrert med fargetegninger og bilder. De forskjellige grupper og arter omtales på en systematisk og oversiktlig måte med bilder og kart.  930 sider.
ISBN 0-395-19977-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


A Field Guide to Western Reptiles and Amphibians - Felthåndbok

Omhandler 84 pattedyrarter i Norden med informasjon om forekomst, levested, levemåte, sportegn, utseende, spisevaner samt stemme og lyd. Dansk bok som er plagiert til norsk av Ragnar Frislid og Birger Jensen. 322 sider
ISBN 0-395-19421-0               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Birds of North Amerika - Felthåndbok

Omhandler alle type spor fra pattedyr og fugler. Bl.a. avtrykk fra poter og klover. I tillegg finnes oversikt over spisespor på vedplanter, kongler og nøtter. Ekskrementer og oppgulp samt hi er også godt beskrevet. 600 illustrasjoner hvorav over 200 bilder. 240 sider
ISBN 0-307-13656-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Mammals??? - Felthåndbok

Omhandler alle verdens 79 hvalarter. Hver art med informasjon om identifikasjon (m/fargetegning), adferd, utbredelseskart og hvor arten kan sees. Informasjon om anatomi, adferd, strandinger, observasjonspunkter i verden samt hurtigidentifikasjons plakater. 256 sider
ISBN 0-               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Flaggermus som hobby - Lærebok

Innføring i flaggermusenes verden. Hvordan observere, nordiske arter, identifisering, barselstuer, høstspill og gode flaggermus lokaliteter.

ISBN 82-90827-69-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


Våre Rovdyr - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr

Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

Lokaliteter

 

Nasjonalparker - http://www.1800miti.com/league/arts/museum/park/africa_park.html

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

South Africa Nature Reserves - http://www.nature-reserve.co.za/

NZF bruker skitne forretningsmoder og systematisk mobbing. I tillegg drives ikke foreningen på lovelig måte. Lokallagene driver seriøst.  Det finnes lokallag i Akershus, Aust-Agder, Kristiansand, Røros og Alta.


Foreningen våre rovdyr - http://www.fvr.no/ - NOR

Dette er en naturvernforening som arbeider for våre 4 største rovdyr (jerv, brunbjørn, ulv og europeisk gaupe). Overvåking av forvaltning og engasjerer seg politisk.

 

Societas Europaea Mammalogica - http://www.european-mammals.org/ - ENG

 

American Society of Mammalogists - http://www.mammalsociety.org/ - ENG

Safari

 

Nasjonalparker - http://www.1800miti.com/league/arts/museum/park.html

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

Foreninger

 

Nasjonalparker - http://www.1800miti.com/league/arts/museum/park.html

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Africa Natur Photography - http://www.africa-nature-photography.com/

Over 1500 bilder av pattedyr fra hele verden.

 

Exell Nature Photography - USA

Kun en få antall arter fra Nord-Amerika. Meget gode bilder!!!

http://www.excellnaturephotography.com/gallery/mammals.html

Oppdatert 23. juni 2007

Opprettet 23. juni 2007

Nilen ved Luxor
 

Sahara

 

geopard

 


  Fakta om Afrika

 • Nest største kontinent på 30,3 mill. km².

 • Verdens lengst elv Nilen er på ca. 670 mil.

 • Verden største ørken Sahara er på 000 km².

 • Størstedelen av kontinentet ligger i tropisk sone (30°N - 30°S) med laveste temparatur på 15°C.

 • Verdens 3. største innsjø er Viktoriasjøen på 000 km².

 • 000 endemiske pattedyrarter

 • 000 endemiske fuglearter

 • 000 endemiske reptilarter

 • 000 endemiske amfibiearter

 • 000 endemiske fiskearter

 • 000 endemiske plantearter

 • Nilen er flere elever (Hvite Nilen, Blå Nilen, Victoria Nilen og Albert Nilen) som renner sammen. Nilen (Blå Nilen) er verdens lengste elv med sin utstrekning på 6693 km. Den renner fra Victoriasjøen i syd og ut i Middelhavet i nord.


  Viste du at ...

 • Afrika er over 12 ganger større enn Europa.

 • Algerie er like stor som hele Europa.

 • Mange store pattedyr som bl.a. antiloper, giraff, løve og geopard egentlig kommer fra Eurasia og har innvandret til Afrika.

 • Ved Kamerunfjellet er årsnedbøren på 10.000 mm!

 • Det regner mer i Bergen enn i de fleste tropiske regnskoger hvor det regner gj.sn. 2000 mm. i året.

 • ???

 • ???

 • ???


Systematikk
 

Rike: Dyr (Animalia)

rekke: virveldyr (Chordata)
klasse: pattedyr (Mammalia)
orden:
kloakkdyr (Monotremata) - 3
pungdyr (Marsupialia) - 266
haredyr (Lagomorpha) - 62
flaggermus (Chiroptera) - 951
elefantspissmus (Macroscelidea)

insektetere (Insectivora) - 345

skjermflyver (Dermoptera) - 2

primater (Primates) - 181

trespissmus (Scandentia) - 18

gnager (Rodentia) - 1650

maursluker (Edendata) - 29

skjelldyr (Pholidota) - 7

upartåede hovdyr - 16

jordsvin (Tubilidentata) - 1

klippegrevling (Hyracoidea) - 11

elefant (Proboscidea) - 3

sjøku (Sirenia) - 4

hval (Cetacea) - 76

partåede hovdyr - 186

rovdyr (Carnivora) - 231

sel (Pinnipedia) - 33


 

 
  Annonse: