naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Nord Amerika

Nord Amerika sett fra verdensrommet. © NASA.

Nord Amerika er definert ved Panama kanalen i syd og Atlanterhavsryggen i øst.  Dyreliv, plantelivet og spesielt ferksvannsfaunaen er meget rik i forhold til Europa. Kontinentet har langt flere arter innenfor de fleste gruppene og mange flere store pattedyr enn i Europa. Årsaken til dette er stor klimatisk variasjon og tilfluktsmuligheter mot syd under istidene (40 de siste 2,5 mill. årene).

World Wide Web (www)

 

Kart -  - ENG

I???.

 

Meteorologi -  - ENG

I???.

 

Nord-Amerikas geografi -  - ENG

I???.

 

Geological Map of North America - http://esp.cr.usgs.gov/info/gmna/ - ENG

I???.

 

Planter -  - ENG

I???.

 

Fisk -  - ENG

I???.

 

Checklist of Amphibian Species and Identification Guide - kodet adresse

I???.

 

The Birds of North America - http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/ - ENG

I???.

 

Pattedyr - http://www.mnh.si.edu/mna/ - ENG

Oversikt over alle Nord-Amerikas pattedyr med bilder, utbredelse og levevis. Interaktivt kart hvor du kan få liste over arter som finnes på en bestemt lokalitet.

Bøker


A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central N-A - Felthåndbok
Et praktverk. Oversiktlig, grundig og rikt illustrert med fargetegninger og bilder. De forskjellige grupper og arter omtales på en systematisk og oversiktlig måte med bilder og kart.  930 sider.
ISBN 0-395-19977-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


A Field Guide to Western Reptiles and Amphibians - Felthåndbok

Omhandler 84 pattedyrarter i Norden med informasjon om forekomst, levested, levemåte, sportegn, utseende, spisevaner samt stemme og lyd. Dansk bok som er plagiert til norsk av Ragnar Frislid og Birger Jensen. 322 sider
ISBN 0-395-19421-0               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Birds of North Amerika - Felthåndbok

Omhandler fuglearter som finnes i Canada og USA som er ca. 30% av Nord Amerikas fugler. Hele 645 hekkende, 30 regelmessige besøkende og 25 tilfeldige gjester er beskrevet. Boka er en enkel felthåndbok med enkle tegninger av fuglene og utbredelsen.  600 illustrasjoner hvorav over 200 bilder. 340 sider
ISBN 0-307-13656-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Lokaliteter


Nasjonalparker - http://www.1800miti.com/league/arts/museum/park.html

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

South Africa Nature Reserves - http://www.nature-reserve.co.za/

NZF bruker skitne forretningsmoder og systematisk mobbing. I tillegg drives ikke foreningen på lovelig måte. Lokallagene driver seriøst.  Det finnes lokallag i Akershus, Aust-Agder, Kristiansand, Røros og Alta.


Foreningen våre rovdyr - http://www.fvr.no/ - NOR

Dette er en naturvernforening som arbeider for våre 4 største rovdyr (jerv, brunbjørn, ulv og europeisk gaupe). Overvåking av forvaltning og engasjerer seg politisk.

 

Societas Europaea Mammalogica - http://www.european-mammals.org/ - ENG

 

 

Safari

 

National Park Service - http://nps.gov/findapark/

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Yellowstone National Park - http://nps.gov/yell/

 

 

Yellowstone National Park - http://yellowstonepark.com

 

 

National Park Service - http://nps.gov/findapark/

.

Foreninger


Society for the Study of Amphibians and Reptiles - http://ssarherps.org/ - ENG

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

 

American Society of Mammalogists - http://www.mammalsociety.org/ - ENG

 

Bilder på World Wide Web

 

Exell Nature Photography - USA

Kun en få antall arter fra Nord-Amerika. Meget gode bilder!!!

http://www.excellnaturephotography.com/gallery/mammals.html

Oppdatert 26. desember 2009

Opprettet 12. juli 2009

Bison bison

Amerikansk bison

 

Elaphe guttata
rød klatresnok
 

Opuntia ficus-indica

Fiken kaktus

 


  Fakta om Nord Amerika

 • 3. største kontinent på 24,7 mill. km² og omfatter 16,5% av verdens landareal.

 • Befolkning på 528 mill. (2008)

 • Totalt omfatter 41 land og territorier.

 • Verdens lengst elv Nilen er på ca. 670 mil.

 • Verden største ørken Sahara er på 000 km².

 • Størstedelen av kontinentet ligger i tropisk sone (30°N - 30°S) med laveste temparatur på 15°C.

 • Verdens 3. største innsjø er Viktoriasjøen på 000 km².

 • 000 endemiske pattedyrarter

 • 000 endemiske fuglearter

 • 000 endemiske reptilarter

 • 000 endemiske amfibiearter

 • 000 endemiske fiskearter

 • 000 endemiske plantearter

 • Nilen er flere elever (Hvite Nilen, Blå Nilen, Victoria Nilen og Albert Nilen) som renner sammen. Nilen (Blå Nilen) er verdens lengste elv med sin utstrekning på 6693 km. Den renner fra Victoriasjøen i syd og ut i Middelhavet i nord.


  Viste du at ...

 • I motsetning til Europa hadde planter og dyr tilflukts-muligheter ved de 40 istidene vi har hatt de siste 2,5 mill. årene. Overlevelsen av klimaendringene (disse endringene ble ikke politisk vedtatt) har gjort at antall arter planter og dyr er mye høyere i Nord-Amerika. Eks. 850 arter fugler i Europa mot 1780 i Nord Amerika, 45 arter amfibier i Europa mot 00 arter i Nord Amerika.

 • Moskus oksen døde ut i Norge som følge av global oppvarming da den ikke hadde tilfluktsmuligheter. I Nord Amerika overlevde den da det var tilfluktsmuligheter mot nord.

 • Isbjørnen overlevde i Nord Amerika under den globale oppvarmingen for 1000 år siden.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 

De viktigste gruppene (med endemiske arter):

trær - ??

fisk - ??

amfibier - ??

fugler - 1780 arter
pattedyr - ??

blomsterplanter - ??

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

Ord 1

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 2

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 3

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.
 

 
  Annonse: