naturleksikon.no
 

Opprettet
14. april 2006

Amfibier

Oppdatert
1. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenBilde som illustrerer temaet, Latinsk navn. © Navn på fotograf (årstall bildet er tatt)
.typisk padde


buttsnutet frosk


liten vannsalamander


Fakta om temaet

Det finnes 3000 arter i verden. I Norge 6 arter (3 frosk, 1 padde, 2 salamander).
 


Viste du at ...

...160 av verdens 300 salamanderarter har hverken gjeller eller lunger. De puster gjennom huden.

...typisk padde (Bufo bufo) blåser seg opp når den blir skremt for å se større ut.

...buttsnutet frosk er den amfibiearter som har størst utbredelse i verden.

...damfrosk er norges sjeldneste dyr. Kun 5-20 individer finnes i noen dammer på sørlandet.


Systematikk

  Rike: Dyr (Animalia)
  rekke: virveldyr (Chordata)
  klasse: amfibier (Amphibia)
  orden/familie/art:
  ormepadder (Apoda) - 160
  halepadder (Caudata) - 360
  - typiske salamandre
    -- stor vannsalamander
    -- liten vannsalamander
  haleløse padder (Anura) - 3500
  - egentlige padder (Bufonidae)
    -- europeisk padde Bufo bufo
  - egentlige frosker (Ranidae)
    -- buttsnutet frosk R. temporaria
    -- spissnutet frosk R. arvalis
    -- damfrosk R. lessonea

 


Amfibier er virveldyr som er avhengig av vann. Eggene legges i vann hvor larvene (rumpetroll) utvikler seg. Larvene har først gjeller og senere utvikler lunger og mange mister halen. Huden klarer ikke å holde på fuktigheten og de er derfor avhengig av å leve hvor det er høy luftfuktighet.
.


World Wide Web (www)

Norges amfibier og reptiler - http://herptiler.no
Informasjon om Norges amfiber og reptiler med bilder, utbredelseskart og lyder.

AmfibieWeb - http://amphibiaweb.org
Database med beskrivelse av amfibienes utseende og levevis. Bilder og utbredelseskart. Alle Europeiske arter er beskrevet.

Global Amphibians - http://www.globalamphibians.org/
Database av 5743 arter av verdens amfibier. Taksonomi, utbredelse, levested, trusler og IUCN status er beskrevet. Gode utbredelseskart.

Amphibian Species of the World - http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/
Oversikt over nomenklaturen til verdens amfibier.

Living amphibians
- lang adresse

Amphibians on the IUCN Red list
- http://iucnredlist.org/amphibians/
Oversikt over vernestatus og sjeldenhet for over 6000 amfibier i verden.


Bøker

Nordens padder og krypdyr.
- Håndbok
Boka beskriver alle nordens 28 arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 365 sider
ISBN 87-12-029823             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe
- Håndbok
Boka beskriver alle Europas ?? arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 272 sider
ISBN 0-00-219318-3             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Biology of Amphibians
- Fagbok
En grundig bok som tar for seg biologi (formering, kurtise, sang, egg, larver og utvikling), økologi (næring, fiender, populasjon, diversitet) og evolusjon (muskelsystem, opprinnelse og evolusjon, genetikk, systematikk, klassifisering). 670 sider
ISBN 0-8018-4780-X             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Spelläten hos våra Nordiska groddjur - CD
CDen tar for seg alle 12 nordiske arter. Opptakene spiller kun en art om gangen. I tillegg er det stemningsopptak med flere arter og fuglearter i bakgrunnen.
-                                                    Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

The book of frogs
- Oppslagsverk
Et oppslagsverk med beskrivelse av over 600 froskearter. Boka er ikke en felthåndbok og går heller ikke i detalj på artene. Den er en grov oversikt med en sides beskrivelse av arten, bilde og utbredelseskart. 656 sider
ISBN 978-1-78240278-7             Bokanmeldelse          Kjøp         
Låne på biblioteket

Salamanders of the old world
- Fagbok
Boka beskriver 160 arter fra den gamle verden, Europa, Asia og Nord Afrika. Beskriver levevis, levested og hvordan å identifisere egg, larver og voksne. Rikt illustrert med bilder av arter og levesteder samt kart over utbredelse. 431 sider
ISBN 978-905011485-1             Bokanmeldelse         
Kjøp          Låne på biblioteket


Nyheter

Froggy news - http://allaboutfrogs.org/news/  - ENG
Nyheter om frosk fra hele verden. I tillegg er det bilder av frimerker med froskemotiv, spill, t-skjorter mm.


Foreninger

Norsk feltherpetologisk forum - http://www.bio.uio.no/foreninger/nfhf/
Hvem er foreningen for, hvilke område dekker den, aktiviteter, lokallag mm.


Bilder og film på World Wide Web

Herpetofauna - http://www.herpetofauna.at/gallery/ - TYS
Billedgalleri.

Amphibians and Reptiles of Europe
- http://www.herp.it/ - ENG
Billedgalleri.

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no