naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Amfibier

Buttsnutet frosk, Rana temporaria. © Harald Gjerde (2005)

Amfibier er virveldyr som er avhengig av vann. Eggene legges i vann hvor larvene utvikler. Larvene har gjeller og utvikler lunger når de forlater vannet.

World Wide Web (www)


Norges amfibier og reptiler - http://herptiler.no

Informasjon om Norges amfiber og reptiler med bilder, utbredelseskart og lyder.

 

AmfibieWeb - http://amphibiaweb.org
Database med beskrivelse av amfibienes utseende og levevis. Bilder og utbredelseskart. Alle Europeiske arter er beskrevet.

Global Amphibians - http://www.globalamphibians.org/
Database av 5743 arter av verdens amfibier. Taksonomi, utbredelse, levested, trusler og IUCN status er beskrevet. Gode utbredelseskart.

Amphibian Species of the World - http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/
Oversikt over nomenklaturen til verdens amfibier.

 

Living amphibians - lang adresse

 

 

Amphibians on the IUCN Red list - http://iucnredlist.org/amphibians/
Oversikt over vernestatus og sjeldenhet for over 6000 amfibier i verden.

Bøker


Nordens padder og krypdyr. - Håndbok

Boka beskriver alle nordens 28 arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 365 sider
ISBN 87-12-029823             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket
 

A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe - Håndbok

Boka beskriver alle Europas ?? arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 272 sider
ISBN 0-00-219318-3             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket
 

Biology of Amphibians - Fagbok

En grundig bok som tar for seg biologi (formering, kurtise, sang, egg, larver og utvikling), økologi (næring, fiender, populasjon, diversitet) og evolusjon (muskelsystem, opprinnelse og evolusjon, genetikk, systematikk, klassifisering). 670 sider
ISBN 0-8018-4780-X             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket
 

Spelläten hos våra Nordiska groddjur - CD

CDen tar for seg alle 12 nordiske arter. Opptakene spiller kun en art om gangen. I tillegg er det stemningsopptak med flere arter og fuglearter i bakgrunnen.
-                                        Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

 

The book of frogs - Oppslagsverk

Et oppslagsverk med beskrivelse av over 600 froskearter. Boka er ikke en felthåndbok og går heller ikke i detalj på artene. Den er en grov oversikt med en sides beskrivelse av arten, bilde og utbredelseskart. 656 sider
ISBN 978-1-78240278-7             Bokanmeldelse          Kjøp

 

Salamanders of the old world - Fagbok

Boka beskriver 160 arter fra den gamle verden, Europa, Asia og Nord Afrika. Beskriver levevis, levested og hvordan å identifisere egg, larver og voksne. Rikt illustrert med bilder av arter og levesteder samt kart over utbredelse. 431 sider
ISBN 978-905011485-1             Bokanmeldelse          Kjøp

Nyheter


Froggy news - http://allaboutfrogs.org/news/  - ENG

Nyheter om frosk fra hele verden. I tillegg er det bilder av frimerker med froskemotiv, spill, t-skjorter mm.

Foreninger


Norsk feltherpetologisk forum - http://www.bio.uio.no/foreninger/nfhf/
 

 

Bilder på World Wide Web

 

Herpetofauna - http://www.herpetofauna.at/gallery/ - TYS

Billedgalleri av .

 

Amphibians and Reptiles of Europe - http://www.herp.it/ - ENG

Billedgalleri av .

Oppdatert 7. februar 2016

Opprettet 14. april 2006

typisk padde

 

buttsnutet frosk
 

liten vannsalamander

 


  Fakta om amfibier

  • Det finnes 3000 arter i verden.

  • 6 arter i Norge (2 salamander, 3 frosk, 1 padde)


  Viste du at ...

  • 160 av verdens 300 salamanderarter har hverken gjeller eller lunger. De puster gjennom huden.

  • Typisk padde (Bufo bufo) blåser seg opp når den blir skremt for å se større ut.

  • Buttsnutet frosk er den amfibiearter som har størst utbredelse i verden.

  • Damfrosk er norges sjeldneste dyr. Kun 5-20 individer finnes i noen dammer på sørlandet.


  Systematikk

  Rike: Dyr (Animalia)

  rekke: virveldyr (Chordata)
  klasse: amfibier (Amphibia)
  orden/familie/art:
  ormepadder (Apoda) - 160
  halepadder (Caudata) - 360
  - typiske salamandre

    -- stor vannsalamander

    -- liten vannsalamander
  haleløse padder (Anura) - 3500
  - egentlige padder (Bufonidae)
    -- europeisk padde Bufo bufo

  - egentlige frosker (Ranidae)

    -- buttsnutet frosk R. temporaria
    -- spissnutet frosk R. arvalis

    -- damfrosk R. lessonea

 

 


Ordforklaringer:

-
 

 
 
  Annonse: