naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Atlas

Europa sett fra verdensrommet. © NASA

Atlas betyr kart i bokform. Kartene er ofte delt inn i temakart som politiske, naturforhold, topografi, industri, jordbruk mm.

World Wide Web (www)

 

Google Earth - http://maps.google.com  - ENG

Globus. Tilsvarende program som Virtual Earth. Utgitt av Google.

 

World Wind - http://worldwind.arc.nasa.gov/ - ENG

Globus.

 

Virtual Earth - ??? - ENG

Globus. Tilsvarende program som Google Earth. Utgitt av Microsoft.

 

Virtual Earth Atlas - http://local.live.com/ - ENG

Globus.

Bøker


Store verdensatlas med satelittbilder. - Atlas
Ved å koble kart med satellittbilder får man kunnskap om jordens overflate på en ny og spennende måte. Kartene er detaljerte 1:4.500.000 med politiske grenser og veier. Dette verkets styrke er den gode oversikten av topografien. Dette er ikke bare en oppslagsbok, men også en bok som er interessant å bla i. En rekke området på hvert kontinent er fremhevet på kartet. Deretter følger satelittbilde, 3D bilde og vanlige bilder av dette området.
ISBN 978-82-02-28774-0               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Nasjonalatlas for Norge Atlas: Vegetasjon - Billedbok
Grundig og lettlest bok som tar for seg plantenes miljø, floristisk og historisk plantegeografi, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, vegetasjonsgeografiske regioner, kulturlandskap og forvaltning av biologisk mangfold.
ISBN 82-90408-26-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Nasjonalatlas for Norge Atlas: Vegetasjon - Billedbok
Grundig og lettlest bok som tar for seg plantenes miljø, floristisk og historisk plantegeografi, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, vegetasjonsgeografiske regioner, kulturlandskap og forvaltning av biologisk mangfold.
ISBN 82-90408-26-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Foreninger

 

 

Bilder på World Wide Web

 

Sesam - http://kart.sesam.no/3d/ - NOR

Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn, endre retning og flytte horisonten opp/ned. Bildene er i 3D og ved å flytte horisonten ned kan man se konturene i landskapet. Også skråbilder er integrert. Dette betyr at bl.a. i bebygde områder kan man se husene fra siden. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Utgiver: Sesam.no

 

Norge i bilder - http://norgeibilder.no/ - NOR

Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Bildet viser koordinater i UTM eller lengde/breddegrad og informasjon som administrative grenser, stedsnavn, veier, vann, høydekurver og topografisk kart kan legges på. Avstander og beregning av areal er også mulig.

Oppdatert 1. mars 2009

Opprettet 1. mars 2009

bilde 1

 

bilde 2
 

bilde 3

 


  Fakta om atlas

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det ??? dyrearter hvorav ??? er insekter og ?? fisk.

 


Se også

 

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

  • Ord 1 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 2 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 3 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 4 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


 

 
  Annonse: