naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Blomsterplanter

Fagerklokke, Campanula persicifolia. © Harald Gjerde (2004)

Blomsterplanter er planter som danner blomster og dekkfrø. Frøene er beskyttet av frøhinner og de har kabium (ved).

World Wide Web (www)

Botanisk og fysiologisk leksikon - http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/ - NOR

Informasjon om alt innen plantefysiologi. Omhandler temaer som anatomi, fysiologi, genetikk, planteøkofysiologi og systematikk. Søkemulighet etter ord. Meget grundig, lettlest og forklarende. Dette er en "lærebok på nettet".

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Inneholder om informasjon om artene som bl.a. beskrivelse, utbredelse (med nordisk og Eurasiatiske kart) og etymologi.  Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Botanikk-nett - http://home.no.net/tbaugen/botanikknett.htm - Startside - NOR
Nettportal fordelt på tema, områder (land og kontinent), plantegrupper, institusjoner og botanikere.

Bøker


Norsk flora (Lids flora) - Bibel
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig (og offesiell) nøkkel til bestemmelse av norske planter. Bakgrunnsinformasjon og beskrivelser med strektegninger av 800 norske arter. Også 600 innførte arter til norsk natur er beskrevet. Det brukes nynorske artsnavn. 1230 sider.
ISBN 82-521-6029-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Den nye nordiske flora - Bestemmlsesbok

Illustrasjonsbok med fargetegninger for bestemmelse av norske arter. De fleste artene kan bestemmes ved hjelp av boka som omhandler 2500 norske og innførte plantearter. Artsnavn er beskrevet i bokmål.  928 sider
ISBN 87-02-029907-9             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


Blyttia - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/ - medlemsblad for NBF

Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder bakgrunnsartikler, fagartikler, nyheter, debatt og bokanmeldelser. Mange utgaver lagt ut i pdf-format. Siste utgavene har kun innholdsfortegnelse.
ISSN 0006-5269

Foreninger


Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Plantefotoarkiv fra Norsk botanisk forening - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/

Bilder av mange norske plantearter ordnet i systematisk oversikt.

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Flora of Europe - http://utopia.knoware.nl/users/aart/ - ENG

660 bilder av 284 arter fra Europa.

Oppdatert 21. desember 2006

Opprettet 14. april 2006

soleiefamilien

 

kurvplantefamilien
 

nøkkerosefamilien

 


  Fakta om blomsterplanter

  • I verden finnes det over 235.000 arter blomsterplanter.

  • I Norge finnes det over 2.500 arter.


  Viste du at ...

  • Over halvparten av planteartene i Norge ikke fantes naturlig, men er innførte arter som er satt ut eller forvillet fra hager.

  • 00 plantearter finnes kun i Norge og ingen andre steder i verden.

  • løvetannens blomst er ikke en blomst, men en samling på flere hundre blomster. Dette er kjennetegnet på alle arter i kurvplantefamilien.


Systematikk
I verden finnes det over 235.000 arter fordelt på 00 ordener og 300 familier. I Norge finnes det 1500 naturlige arter fordelt på 124 familier. Bare et utvalg av familiene er listet opp i oversikten (med antall arter).


Rike: Planter (Plantae)

rekke: moser

          karsporeplanter

          karplanter

u.avd.:  nakenfrøet
            dekkfrøet (blomsterpl.)


u.avd.: blomesterplanter


familie:
vier (Salicaceae) - 48

nellik (Caryophyllaceae) - 69

soleie (Ranunculaceae) - 43

sildre (Saxifragaceae) - 27

rose (Rasaceae) - 119

erte (Fabaceae) - 54

skjermplante (Apiaceae) - 31

lyng (Ericaceae) - 16

kurvplante (Asteraceae) - 546

orkidé (Orchidaceae) - 33

siv (Juncaceae) - 33

starr (Cyperaceae) - 131

gress (Poaceae) - 139
 

 
  Annonse: