naturleksikon.no
 

Opprettet
14. april 2006

Blomsterplanter

Oppdatert
1. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenFagerklokke, Campanula persicifolia. © Harald Gjerde (2004)
.soleiefamilien


kurvplantefamilien


nøkkerosefamilien


Fakta om blomsterplanter

I verden finnes det over 235.000 arter blomsterplanter.

I Norge finnes det over 2.500 arter.


Viste du at ...

Over halvparten av planteartene i Norge ikke fantes naturlig, men er innførte arter som er satt ut eller forvillet fra hager.

løvetannens blomst er ikke en blomst, men en samling på flere hundre blomster. Dette er kjennetegnet på alle arter i kurvplantefamilien.
 


Systematikk

I verden finnes det over 235.000 arter fordelt på 00 ordener og 300 familier. I Norge finnes det 1500 naturlige arter fordelt på 124 familier. Bare et utvalg av familiene er listet opp i oversikten (med antall arter).

Rike:  Planter (Plantae)
rekke: moser
           karsporeplanter
           karplanter
u.avd.:  nakenfrøet
              dekkfrøet (blomsterpl.)

u.avd.: blomesterplanter
familie:
vier (Salicaceae) - 48
nellik (Caryophyllaceae) - 69
soleie (Ranunculaceae) - 43
sildre (Saxifragaceae) - 27
rose (Rasaceae) - 119
erte (Fabaceae) - 54
skjermplante (Apiaceae) - 31
lyng (Ericaceae) - 16
kurvplante (Asteraceae) - 546
orkidé (Orchidaceae) - 33
siv (Juncaceae) - 33
starr (Cyperaceae) - 131
gress (Poaceae) - 139

 


Blomsterplanter (dekkfrøede planter) består av 95% av verdens plantearter. Det som særpreger denne gruppa er at de har blomster, dobbel befruktning og frøene oppbevares i en beholder (fruktemne). Denne gruppen har utviklet seg parallelt med insekter som bestøver blomstene.


World Wide Web (www)
Botanisk og fysiologisk leksikon
- http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/ - NOR
Informasjon om alt innen plantefysiologi. Omhandler temaer som anatomi, fysiologi, genetikk, planteøkofysiologi og systematikk. Søkemulighet etter ord. Meget grundig, lettlest og forklarende. Dette er en "lærebok på nettet".

Den virtuelle floraen
- http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Inneholder om informasjon om artene som bl.a. beskrivelse, utbredelse (med nordisk og Eurasiatiske kart) og etymologi.  Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

Botanikk-nett
- http://home.no.net/tbaugen/botanikknett.htm - Startside - NOR
Nettportal fordelt på tema, områder (land og kontinent), plantegrupper, institusjoner og botanikere.


Bøker

Norsk flora (Lids flora) - Bibel
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig (og offesiell) nøkkel til bestemmelse av norske planter. Bakgrunnsinformasjon og beskrivelser med strektegninger av 800 norske arter. Også 600 innførte arter til norsk natur er beskrevet. Det brukes nynorske artsnavn. 1230 sider.
ISBN 82-521-6029-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Den gamle nordiske flora
- Bestemmlsesbok
Illustrasjonsbok med fargetegninger for bestemmelse av norske arter. De fleste artene kan bestemmes ved hjelp av boka som omhandler 2500 norske og innførte plantearter. Artsnavn er beskrevet i bokmål.  928 sider
ISBN 87-02-029907-9             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nyheter

Blyttia - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/ - medlemsblad for NBF
Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder bakgrunnsartikler, fagartikler, nyheter, debatt og bokanmeldelser. Mange utgaver lagt ut i pdf-format. Siste utgavene har kun innholdsfortegnelse.
ISSN 0006-5269


Foreninger

Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.


Bilder på World Wide Web

Plantefotoarkiv fra Norsk botanisk forening - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/
Bilder av mange norske plantearter ordnet i systematisk oversikt.

Den virtuelle floraen
- http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

Flora of Europe
- http://utopia.knoware.nl/users/aart/ - ENG
660 bilder av 284 arter fra Europa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no