naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Botanikk

Blåveis, Hepatica nobilis. © Harald Gjerde (2005)

Botanikk omfattet opprinnelig alt i planteriket. Nå som sopp, bakterier og alger er skilt ut som egne riker omfatter botanikk alt som "vokser".

World Wide Web (www)

Botanisk og fysiologisk leksikon - http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/ - NOR

Informasjon om alt innen plantefysiologi. Omhandler temaer som anatomi, fysiologi, genetikk, planteøkofysiologi og systematikk. Søkemulighet etter ord. Meget grundig, lettlest og forklarende. Dette er en "lærebok på nettet".

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Inneholder om informasjon om artene som bl.a. beskrivelse, utbredelse (med nordisk og Eurasiatiske kart) og etymologi.  Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Botanikk-nett - http://home.no.net/tbaugen/botanikknett.htm - Startside - NOR
Nettportal fordelt på tema, områder (land og kontinent), plantegrupper, institusjoner og botanikere.

Bøker


Norsk flora (Lids flora) - Bibel
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig (og offesiell) nøkkel til bestemmelse av norske planter. Bakgrunnsinformasjon og beskrivelser med strektegninger av 800 norske arter. Også 600 innførte arter til norsk natur er beskrevet. Det brukes nynorske artsnavn. 1230 sider.
ISBN 82-521-6029-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Den nye nordiske flora - Bestemmlsesbok

Illustrasjonsbok med fargetegninger for bestemmelse av norske arter. De fleste artene kan bestemmes ved hjelp av boka som omhandler 2500 norske og innførte plantearter. Artsnavn er beskrevet i bokmål.  928 sider
ISBN 87-02-029907-9             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Blyttia - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/ - medlemsblad for NBF

Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder bakgrunnsartikler, fagartikler, nyheter, debatt og bokanmeldelser. Mange utgaver lagt ut i pdf-format. Siste utgavene har kun innholdsfortegnelse.
ISSN 0006-5269

Foreninger


Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Plantefotoarkiv fra Norsk botanisk forening - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/

Bilder av mange norske plantearter ordnet i systematisk oversikt.

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Flora of Europe - http://utopia.knoware.nl/users/aart/ - ENG

660 bilder av 284 arter fra Europa.

Oppdatert 28. februar 2009

Opprettet 28. februar 2009

algeriket

 

soppriket
 

planteriket

 


  Fakta om Botanikk

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
 

Informasjon kommer snart.

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i flere fagområder. Klikk på fagområde for mer informasjon innen botanikk.

 

  • Sopp (sopp)

  • Lav (lav)

  • Mose (mose)

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

Ord 1

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 2

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 3

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.
 

 
  Annonse: