naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Dynosaurer (mal)

Bilde som illustrerer temaet, Latinsk navn. © Navn på fotograf (årstall bildet er tatt)

Dynosaur betydning og definisjon omtales her. I tillegg nevnes forskjellige disipliner innenfor temaet. Informasjonen hentes fra leksikon eller andre kilder som f.eks. fagbøker eller lærebøker som er tilgjengelig.

World Wide Web (www)

 

Dragonflies and damselflies of Europe - http://fly.to/dragonflies/ - ENG

Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

Bøker


Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Foreninger


Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Oppdatert 0. januar 2007

Opprettet 0. januar 2007

bilde 1

 

bilde 2
 

bilde 3

 


  Fakta om dynosaurer

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

svamper - 5

nesledyr - 3

ikter - 12

bendelormer - 19

rundormer - 57

bløtdyr - 50

igler - 15

vannlopper - 84

musling - 55

storkreps - 12

edderkopper - 2

døgnfluer - 44

steinfluer - 35

øyenstikkere - 45

teger - 50

biller - 274

mudderfluer - 5

vårfluer - 191

sommerfulger - 5

svevemygg - 6

stikkemygg - 38

knott - 51

fjærmygg - 505

klegg - 36

fisk - 45

amfibier - 6

fugler - 80
pattedyr - 6

blomsterplanter - 50

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

Ord 1

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 2

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 3

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.
 

 
  Annonse: