naturleksikon.no
 

Opprettet
30. september 2017

Dyrehager (zoo)

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenAtlanterhavsparken i Ålesund. © Dag Lausund (2004)
.


 


Randers regnskog


Aalborg zoo


Langedrag naturpark


Fakta om dyrehager

Informasjon kommer...
 


Viste du at ...

Flere dyrearter som har blitt utryddet har kommet tilbake til naturen som følge av at de har overlevd i dyreparker.

De største dyreparkene ligger i Sørlige Afrika som kan være på flere km².
 


Ordforklaringer

Dyrehage (zoo) holdes dyrene i små inngjerede innhegninger eller bur.

Dyrepark holdes dyrene i større innhegninger som kan være på flere mål. Dyrene får dermed ett større område hvor de kan gå fritt.

 


Dyrepark eller zoologisk hage (ofte forkortet zoo) er et sted hvor ville dyr holdes inngjerdet slik at gjester kan se og studere dem. Flere ville dyr som er utryddet er reintrodusert i naturen.
.


Norge

Oslo reptilpark - http://www.reptilpark.no/ - Oslo
Over 100 dyr er utstilt som bl.a. kvelerslanger, snoker, gekkoer, kameleoner, varaner. I tillegg til reptiler har de tarantellaer, sort enke, praya og saltvannsfisk.
Adr.: Storgata 6, Oslo

Kristiansand dyrehage
- http://www.dyreparken.com  - Kristiansand
Over 80 dyreater fra Norsk natur (ulv, gaupe, jerv, elg, oter, fjellrev, tiur hubro) og Afrika (sjiraff, gnu, sebra). De har også flere apearter, slanger, alligator, skilpadde, øgler, papegøye, flamingo, kenguru, påfugl, dovendyr, tiger, sjøløve mm.
Adr.: ???, Kristiansand

Langedrag naturpark - http://www.langedrag.no/ - Telemark?
Helårsdrevet seter med norske dyrearter som ulv, gaupe, fjellrev og elv. Gården har 350 dyr av 26 forskjellige raser som bl.a. hester, kuer (mange raser), gris, geiter, høner og kaniner. Aktiviteter (ridning), overnatting og leirskole. De fleste dyrene og (og ungene til ville dyr) har ungene mulighet til å holde og klappe.
Adr.: Tunhovd, Nesbyen

Akvaret i Bergen
- http://www.akvariet.no/ - Bergen
Her finner du bl.a. norsk fisk, seler, pingviner, tropiske ferskvanns- og saltvannsfisk, kvelerslanger, krokodiller og agamer.
Adr.: Nordnesbakken 4, Bergen

Atlanterhavsparken
- http://atlanterhavsparken.no/ - Ålesund
Her finner du atlanterhavs dyr som en rekke fiskearter, virvelløse dyr og pingviner.
Adr.: Tueneset, Skarbøvik, Ålesund


Sverige

Nordens Ark - http://nordensark.se - Munkedal, Grebbestad-Uddevalla, Bohuslän
Over 500 dyr med over 70 arter fra temperert eller boreal klima. De fleste går fritt i innhegninger. Av nordiske arter finnes bl.a. villkatt, jerv, gaupe, ulv, skogsrein, oter, hubro, slagugle, lappugle, snøugle og hvitryggspett. Også en del husdyr finnes. Driver oppdrett av vandrefalk, hvitryggspett og grønnspraglet padde for reetablering i Svensk natur hvor artene tidligere har blitt utryddet.
Adr.: Åby säteri, Hunnebostrand.

Fjärilshuset
- http://fjarilshuset.se/ - Stockholm
Drivhus med over 400 frittflyvende sommerfugler på 800 m².
Adr.: Haga Trädgard, Solna.

Skånes djurpark Höör
- http://www.skanesdjurpark.se/ - Skåne
I parkens 100 da store område finnes det 85 arter av nordiske dyr. Trolig Nordens største dyrepark på Skandinaviske dyr. Av pattedyr finnes elg, rådyr, reinsdyr, jerv, gaupe, ulv, bjørn, rødrev, fjellrev, villsvin, grevling, bever og flere selarter. Hele 6 ugler, europeisk trane, gråhegre og en rekke hønsefugler (bl.a. orrfugl, storfugl). I tillegg finnes kongeørn og storskarv. Amfibier finnes 5 arter og 4 arter reptiler bl.a. europeisk sumpskillpadde.
Adr.: Jularp 150, Höör.

Borås djurpark
- http://boraszoo.se/ - Borås, Västergötland
Har en rekke afrikanske dyr som bl.a. løve, geopard, sjiraff, sebra, bøffel, struts, antilope, elefant og neshorn. Av Nordiske dyr finnes jerv, ulv, gaupe, bjørn, elg og rein. Det finnes også bl.a. visent, dådyr, kamel, pingving og flere arter av primater.
Adr.: Parkterrassen, Borås.

Kolmården djurpark
- http://kolmarden.com/ - Norrköping, Östergötland
Nordens største dyrepark på hele 172 dekar. Hele 750 dyr fordelt på 80 arter. Parken er kombinert familiepark og dyrepark. Der finnes det delfinforestilling, rovfugloppvisning, kamelridning og dukketeater. I akvariet finnes delfin, sel, sjøløve og pingvin. I apeparken finnes gorilla, sjimpanse, dvergsilkeape og gibbon. Afrikanske dyr som vildhund, antiloper, elefanter, giraff, gnu, neshorn, løve, sebra, struts, og surikat. Av Nordiske dyr finnes ulv, brunbjørn, gaupe, jerv, sjøløve, elg, rein, moskusokse, hvitkinngås, hubro, hoggorm, buorm og slettsnok. I tillegg har de en rekke husdyr bl.a. flere hesteraser. Rovfugl med oppvisning har de også. De har en rekke aktiviteter og arrangementer.
Hjemmesiden inneholder fyldig informasjon og de har flere Web-kamera som viser dyrene.
Adr.: Kolmården, Norrköping.

Tropicarium
- http://www.tropicarium.se/ - Norrköping, Östergötland
Tropehus på hele 2000 m² med hele 175 virveldyrarter, hvorav 100 fiskearter. Bl.a. har de 5 hai arter, 4 rokkearter og en rekke tropiske arter fra ferksvann og saltvann. I tillegg er det 50 arter av levende kolonier av koraller. Reptiler er de mest kjent for med sine alligatorer, skilpadder, slanger og øgler. Av slanger har de pytonslanger, kveleslanger, mombo, kobra og 5 arter av hoggorm.
Adr.: Kolmården, Norrköping


Danmark

Nordsømuseet - http://nordsoemuseet.dk/ - Jylland
Biotopakverier (12 på 4-16 tusen liter) som viser forskjellig elevesteder. Nord-Europas største akvarium på 4,5 millioner liter har frittsvømmende fisk (pelagiske). Den største attraksjonen er den utendørse selakvariet med 2 selarter fra Nordsjøen. Av spesielle dyr kan nevnes blekksprut og månefisk.
Adr.: Ikke oppgitt. Ligger ved riksveien og sees fra fergeleiet i Hirtshals.

Ørnens verden
- Jylland
Dette er ikke et reservat, men et falkoneri hvor de trener med dyrene.

Aalborg zoo
- http://aalborgzoo.dk/ - Jylland
Afrikansk landsby med hus, kultur og dyr (sebra, flodhest, oryx, struts og vortesvin). I tillegg har de dyr som giraff, kamel, bever, beltedyr, ara, alligator, bavian, brunbjørn, sjimpanse, elefant, isbjørn, kenguru, leopard, reinsdyr, løve og tiger.
Adr.: Mølleparkvej 63, Aalborg.

Randers regnskog
- http://www.regnskoven.dk/info/aabningstider/ - Jylland
Tropehusene er på tilsammen 3600 m². Alle plantegrupper og dyregrupper som lever i tropisk regnskog finnes der. fisk, frosk, slanger, skilpadder, edderkopper, fugler og storflaggermus (flyvende hunder). Sti går gjennom regnskogen over bekker og dammer før du går under jorda. I regnskogen beveger dyrene seg fritt sammen med de besøkende. Hovedsiden (index) fungerer ikke normalt. Det er lagt inn sperrer for begrenset kontroll for navigering.
Adr.: Tørvebryggen 11, Randers.


Europa

London zoo - http://www.zsl.org/zsl-london-zoo/ - England
En av de største og eldste dyrehager i verden. Her har de det meste av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og virvelløse dyr. OBS: Det er ikke lov å ta bilder i London zoo.
Adr.: Regent's Park, London


World Wide Web
Zoos worldwide
- http://www.zoos-worldwide.de/zoos.html
Oversikt over verdens dyrehager. Klikk ønsket kontinent og deretter ønsket land på kartet. Liste over dyrehager i alle land i verden. Meget oversiktlig og ryddig.

Zoo and wildlife parks in Europa
- http://www.euro-t-guide.com/See_Type/Zoo_1.htm

World Association of Zoos and Aquariums - http://waza.org
Interessorganisasjon for dyrehager og akvariumer rundt i verden. De jobber aktivt for vern av verdens dyr.
 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no