naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Europa

Europa sett fra verdensrommet. © NASA

Europa er det eneste kontinentet som ikke er naturgeografisk definert. Kontinentets er skilt ut fra Asia og Afrika basert på kulturelle definisjoner basert på livsstil, språk, religion, styresett, rase m.m. Etter at De Europeiske Forente Stater (EU) ble etablert som eget land (jfr. USA) i 1992 har Europa blitt et kontinent basert på politiske grenser som består av 27 provinser/delstater som tidligere var selvstendige land. Naturgeografisk er Europe ikke egen kontintent, men en del av Eurasia. I litteraturen dekkes området vest for Uralfjellene. Ofte inkluderes Nord-Afrika og Midt-Østen da disse områdene tilhører det samme dyregeografiske området.

World Wide Web (www)

 

Planta Europa - http://plantaeuropa.org/ - ENG

I???.

 

Dragonflies and damselflies of Europe - http://fly.to/dragonflies/ - ENG

Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

 

Amfibians and Reptiles of Europe - http://herp.it - ENG

Bilder av de fleste amfibier og krypdyr i gamle Europa.

 

Europas pattedyr på Wikipedia - ENG

Informasjon på Wikipedia er ikke kvalitetssikret. Anonyme forfattere og stadig endringer av informasjon gjør at det ikke kan referes til Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mammals_of_Europe/

 

European redlist - http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ - ENG

Utfyllende oversikt over truede dyrearter i Europa med hovedvekt på EU.

Bøker

 

Aquatic Insects of North Europe - Bestemmelsesbok

Bestemmelsesbok over de fleste Europeiske arter. Hver gruppe presenteres med beskrivelse av morfologi etterfulgt av en bestemmelsesnøkkel for både voksne (imago) og larve/nymfe. Rikt illustrert med strektegninger. Bind 1 tar for seg døgnfluer, steinfluer, teger, mudderfluer, nettvinger, biller, vårfluer og sommerfugler. Bind 2 omhandler øyenstikkere og tovinger (fluer og mygg).
ISBN 87-88757-07-2               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Europas ferskvannsfisk - Lærebok og feltbok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe - Håndbok

Boka beskriver alle Europas ?? arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 272 sider
ISBN 0-00-219318-3             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket'

 

Birds of Europe - Felthåndbok

Boka beskriver alle Europas (gamle og nye, dvs. alle Middelhavslandene og Asia vest for Uralfjellene) 722 fuglearter. I tillegg omtales 103 arter som ikke finnes i Europa, men som kan observeres fra tid til annen. I tillegg omtales 23 innførte arter som har forvillet seg. Gode identifiseringsplansjer med omtale av identifisering. Utbredelseskart viser hekke-, trekk- og overvintringsområder. 400 sider
ISBN 0-691-05054-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Naturopplevelse


Her kommer informasjon om naturopplevelses, reiseturer og områder.

Dyrehager med Europeiske dyr

 

Kolmården djurpark - http://kolmarden.com/ - Norrköping, Östergötland

Nordens største dyrepark på hele 172 dekar. Hele 750 dyr fordelt på 80 arter. Parken er kombinert familiepark og dyrepark. Der finnes det delfinforestilling, rovfugloppvisning, kamelridning og dukketeater. I akvariet finnes delfin, sel, sjøløve og pingvin. I apeparken finnes gorilla, sjimpanse, dvergsilkeape og gibbon. Afrikanske dyr som vildhund, antiloper, elefanter, giraff, gnu, neshorn, løve, sebra, struts, og surikat. Av Nordiske dyr finnes ulv, brunbjørn, gaupe, jerv, sjøløve, elg, rein, moskusokse, hvitkinngås, hubro, hoggorm, buorm og slettsnok. I tillegg har de en rekke husdyr bl.a. flere hesteraser. Rovfugl med oppvisning har de også. De har en rekke aktiviteter og arrangementer.

     Hjemmesiden inneholder fyldig informasjon og de har flere Web-kamera som viser dyrene.

Adr.: Kolmården, Norrköping.

 

Safari

 

Nasjonalparker - http://www.1800miti.com/league/arts/museum/park.html

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Hornborgasjøen - http://hornborga.com - Skara, Sverige

Tranetrekk hvert år i mars/april og september. Hele 25.000 traner trekker gjennom området hver vår og er samlet på små åkerlapper langs veien. Egne kamuflasjesjul for fotografering kan bestilles.

Opplevelsesreiser

Herptilturer - http://www.hylawerkgroep.be/jeroen/index.php?id=6

Har årlige herptilturer på 7-10 dagers varighet.

Foreninger

 

Societas Europaea Mammalogica - http://www.european-mammals.org/ - ENG

 

Bilder på World Wide Web

 

Amfibians and Reptiles of Europe - http://herp.it - ENG

Bilder av de fleste amfibier og krypdyr i gamle Europa.

Oppdatert 29. september 2013

Opprettet 3. august 2007

norske fjell
 

Dagpåfugløye

 

elg

Alces alces

 


  Fakta om Europa

 • Nest minste kontinent på 10,4 mill. km².

 • Utgjør 2% av verdens landareal.

 • 20-25.000 plantearter

 • 531 endemiske ferskvannsfisk

 • 85 amfibiearter

 • 151 reptilarter

 • 488 fuglearter

 • 219 pattedyrarter


  Viste du at ...

 • Grønland tilhører Nord-Amerika geografisk, men tilhører Europa politisk. Grønland er dermed et område som tilhører 2 kontinent.

 • Algerie er like stor som hele Europa.

 • Mange store pattedyr som bl.a. antiloper, giraff, løve og geopard egentlig kommer fra Eurasia og har innvandret til Afrika.

 • Det regner mer i Bergen (5000 mm/år) enn i de fleste tropiske regnskoger (2000mm/år).


Spesielt for Europa
Hva er særegent for Europa og som de andre kontinentene ikke har:

 • Europas utforming/landskap gjør at dyr og planter ikke får vandre fritt nord/syd når klimaet endrer seg (obs IKKE menneskepåvirket) mellom varmeperioder og istider. Dette resulterer i stadige utryddelser.

 • Europa er derfor det fattigste kontinentet i verden. Kun 130 fiskearter (1000 i USA/Canada) kun 000 amfiber (000 i USA/Canada).

 • Golfstrømmen treffer Europas vestkyst flere steder, noe som skaper høy temperatur på høye breddegrader.

 

Endemiske arter:

 • 000 endemiske plantearter

 • 426 endemiske ferskvannsfisk

 • 64 endemiske amfibiearter

 • 73 endemiske reptilarter

 • 000 endemiske fuglearter

 • 59 pattedyrarter


 

 
  Annonse: