naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Evolusjon

I 1859 ble boka "On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" av Charles Darwin. © Harald Gjerde (2007)

Dagens forståelse av evolusjon er basert på boka til Charles Darwin. Teori i dagligtale er det samme som en vitenskaplig hypotese. En teori i vitenskaplig forstand er påstander som er bevist, men kan motbevises. Dersom det kommer flere bevis og ingen klarer å motbevise teorien, blir teorien styrket og oppfattet som en sannhet. Dette er tilfellet med evolusjonsteorien. Evolusjonsteorien er den teorien innen vitenskapen som er bevist flest ganger.

World Wide Web (www)

Understanding evolution - http://evolution.berkeley.edu/ - ENG

???.

 

fugler.no - http://fugler.no - NOR
Setter fokus på norsk ornitologi for både fagornitologier og aktiviteter knyttet til fugler som hobby. Setter fokus på myndighetenes forvaltning av fugler.

Bøker

 

Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg - Bibel
Norsk oversettelse av boka til Charles Darwin.  Inneholder bl.a. kampen for tilværelsen, det naturlige utvalg, variasjonens lover, problemer vedr. teorien, instinkt, hybridisering og variasjon under naturlige betingelser.  367 sider. Opprinnelig utgitt i 1859, oversatt av Knut Johansen.
ISBN 82-525-3725-1 (hb.)             Bokanmeldelse          Lån fra bibliotek

 

Evolution - Lærebok
Boka er ???. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  603 sider. Utgitt i 2005.
ISBN 0-87893-187-2 (ib.)             Bokanmeldelse          Lån fra bibliotek

Nyheter


Birdlife - http://www.birdlife.no/naturforvaltning/ - NOR

Inneholder nyheter om fugler i norsk forvaltning.

Foreninger

 

Norsk Ornitologisk forening - http://www.birdlife.no - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen ornitologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

fugler.no - http://fugler.no/bilder/ - NOR
Bilder av norske fugler.

Oppdatert 22. juni 2007

Opprettet 17. april 2006

europeisk trane
tranefamilien

 

stokkand
andefamilien
 

egg til hettemåke

 


  Fakta om evolusjon

 • Darwins evolusjonsteori er den mest beviste teorien innen vitenskapen.

 • Masseutryddelser gir ...


  Viste du at ...

 • en hypotese er en påstand som ikke er bevist.

 • en teori er en påstand som er bevist. Flere beviser styrker teorien.

 • Jorden er rund, men dette er en teori i vitenskaplig forstand.

 • Darwins evolusjonsteori er den mest beviste teorien innen vitenskapen.

 • spesialister har størst mulighet i konkurransen med andre arter.

 • spesialister er de som er mest sårbar for endringer.

 • ved masseutryddelser er det generalistene som overlever.

 • det har vært 5 masseutryddelser i jordas historie.

 • For ??? år siden døde 98% av alt liv på jorda.

 • Masseutryddelser åpner nisjer som gjør at nye arter utvikler seg.

 • Siste masseutryddelse startet for 10.000 år siden og er menneskeskapt.

 • underart og rase er det samme.

 • I verden finnes det 0 underarter (raser) av mennesker.

 • Det finnes ingen "missing link" i menneskets utvikling. Gapene i menneskets utvikling blir stadig mindre ved nye oppdagelser.


Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

  hypotese

  teori

  systematikk

  art

  underart/rase

  forma

 

 
  Annonse: