naturleksikon.no
 

Opprettet
30. desember 2006

Flaggermus

Oppdatert
1. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenStor musøre, Myotis myotis. © Francois Schwaab (1900-tallet).Grå langøreflaggermus
© Francois Schwaab


Storflaggermus
© Leif Gjerde (2003)


Stor musøre
© Francois Schwaab


Fakta om flaggermus

I verden finnes det over 4070 arter pattedyr.

I Norge finnes det 68 arter.
 


Viste du at flaggermus...

... kan være så små som at den minste arten Kittis flaggermus veier kun 1,5 gram.

... er den nest største gruppen av pattedyr med 951 arter.
 


Systematikk

Rike: Dyr (Animalia)
rekke: virveldyr (Chordata)
klasse: pattedyr (Mammalia)
orden:
kloakkdyr (Monotremata) - 3
pungdyr (Marsupialia) - 266
haredyr (Lagomorpha) - 62
flaggermus (Chiroptera) - 951
elefantspissmus (Macroscelidea)
insektetere (Insectivora) - 345
skjermflyver (Dermoptera) - 2
primater (Primates) - 181
trespissmus (Scandentia) - 18
gnager (Rodentia) - 1650
maursluker (Edendata) - 29
skjelldyr (Pholidota) - 7
upartåede hovdyr - 16
jordsvin (Tubilidentata) - 1
klippegrevling (Hyracoidea) - 11
elefant (Proboscidea) - 3
sjøku (Sirenia) - 4
hval (Cetacea) - 76
partåede hovdyr - 186
rovdyr (Carnivora) - 231
sel (Pinnipedia) - 33


Systematikk

Orden: flaggermus (Chiroptera)
951 arterFlaggermus er pattedyr med pels og patter (pupper). De har spesialiserte tenner (likt hos alle pattedyr), kjever (kan tygge) og er varmblodige. De fleste artene har livmor og føder levende unger.
.


World Wide Web (www)

Europas pattedyr på Wikipedia - ENG
Informasjon på Wikipedia er ikke kvalitetssikret. Anonyme forfattere og stadig endringer av informasjon gjør at det ikke kan referes til Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mammals_of_Europe/

Norsk Pattedyratlas
- http://pattedyr.no - NOR
NØBI (Nordre Øyeren biologiske stasjon) kartlegger pattedyr i Norge gjennom EMMA prosjektet for Societas Europaea Mammalogica. Ble offesielt godkjent som koordinator i Norge i 1990.


Bøker

Flaggermus i dvale - Oppslagsverk
Et praktverk. Oversiktlig, grundig og rikt illustrert med fargetegninger og bilder. De forskjellige grupper og arter omtales på en systematisk og oversiktlig måte med bilder og kart.  930 sider.
ISBN 0-19-850823-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Norsk pattedyrhåndbok
- Felthåndbok
Omhandler 84 pattedyrarter i Norden med informasjon om forekomst, levested, levemåte, sportegn, utseende, spisevaner samt stemme og lyd. Dansk bok som er plagiert til norsk av Ragnar Frislid og Birger Jensen. 322 sider
ISBN 82-03-16641-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Flaggermus i flukt
- Felthåndbok
Omhandler alle type spor fra pattedyr og fugler. Bl.a. avtrykk fra poter og klover. I tillegg finnes oversikt over spisespor på vedplanter, kongler og nøtter. Ekskrementer og oppgulp samt hi er også godt beskrevet. 600 illustrasjoner hvorav over 200 bilder. 240 sider
ISBN 82-508-0608-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Vi studerer flaggermus
- Felthåndbok
Omhandler alle verdens 79 hvalarter. Hver art med informasjon om identifikasjon (m/fargetegning), adferd, utbredelseskart og hvor arten kan sees. Informasjon om anatomi, adferd, strandinger, observasjonspunkter i verden samt hurtigidentifikasjons plakater. 256 sider
ISBN 87-567-5636-4               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Flaggermus som hobby
- Lærebok
Innføring i flaggermusenes verden. Hvordan observere, nordiske arter, identifisering, barselstuer, høstspill og gode flaggermus lokaliteter.
ISBN 82-90827-69-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nyheter

Fennoscandian Bats - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr
Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

Godnjoloddi
- http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for NIFF
Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

Ledrblaka
- http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr
Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

Fennoscandian Bats
- http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr
Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene


Foreninger

Norsk informasjonssenter for flaggermus (NIFF) - http://flaggermus.no  - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

Societas Europaea Mammalogica
- http://www.european-mammals.org/ - ENG

American Society of Mammalogists
- http://www.mammalsociety.org/ - ENG

Norsk Zoologisk forening
- sensurert - NOR
NZF bruker skitne forretningsmoder og systematisk mobbing. I tillegg drives ikke foreningen på lovelig måte. Lokallagene driver seriøst.  Det finnes lokallag i Akershus, Aust-Agder, Kristiansand, Røros og Alta.


Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no