naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Flaggermus

Stor musøre, Myotis myotis. © Francois Schwaab (1900-tallet)

Flaggermus er pattedyr med pels og patter (pupper). De har spesialiserte tenner (likt hos alle pattedyr), kjever (kan tygge) og er varmblodige. De fleste artene har livmor og føder levende unger.

World Wide Web (www)

Europas pattedyr på Wikipedia - ENG

Informasjon på Wikipedia er ikke kvalitetssikret. Anonyme forfattere og stadig endringer av informasjon gjør at det ikke kan referes til Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mammals_of_Europe/

 

Norsk Pattedyratlas - http://pattedyr.no - NOR

NØBI (Nordre Øyeren biologiske stasjon) kartlegger pattedyr i Norge gjennom EMMA prosjektet for Societas Europaea Mammalogica. Ble offesielt godkjent som koordinator i Norge i 1990.

Bøker


Flaggermus i dvale
- Oppslagsverk
Et praktverk. Oversiktlig, grundig og rikt illustrert med fargetegninger og bilder. De forskjellige grupper og arter omtales på en systematisk og oversiktlig måte med bilder og kart.  930 sider.
ISBN 0-19-850823-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Norsk pattedyrhåndbok - Felthåndbok

Omhandler 84 pattedyrarter i Norden med informasjon om forekomst, levested, levemåte, sportegn, utseende, spisevaner samt stemme og lyd. Dansk bok som er plagiert til norsk av Ragnar Frislid og Birger Jensen. 322 sider
ISBN 82-03-16641-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Flaggermus i flukt - Felthåndbok

Omhandler alle type spor fra pattedyr og fugler. Bl.a. avtrykk fra poter og klover. I tillegg finnes oversikt over spisespor på vedplanter, kongler og nøtter. Ekskrementer og oppgulp samt hi er også godt beskrevet. 600 illustrasjoner hvorav over 200 bilder. 240 sider
ISBN 82-508-0608-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Vi studerer flaggermus - Felthåndbok

Omhandler alle verdens 79 hvalarter. Hver art med informasjon om identifikasjon (m/fargetegning), adferd, utbredelseskart og hvor arten kan sees. Informasjon om anatomi, adferd, strandinger, observasjonspunkter i verden samt hurtigidentifikasjons plakater. 256 sider
ISBN 87-567-5636-4               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Flaggermus som hobby - Lærebok

Innføring i flaggermusenes verden. Hvordan observere, nordiske arter, identifisering, barselstuer, høstspill og gode flaggermus lokaliteter.

ISBN 82-90827-69-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


 

Fennoscandian Bats - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr

Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

 

Godnjoloddi - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for NIFF

Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

 

Ledrblaka - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr

Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

 

Fennoscandian Bats - http://www.fvr.no/tidsskrift/ - medlemsblad for Foreningen Våre Rovdyr

Inneholder debatt, avisutklipp og artikler om våre 4 store rovpattedyr.
ISSN 0801-4728                    Bestilling                    Kan leses på disse bibliotekene

Foreninger

 

Norsk Zoologisk forening - sensurert - NOR

NZF bruker skitne forretningsmoder og systematisk mobbing. I tillegg drives ikke foreningen på lovelig måte. Lokallagene driver seriøst.  Det finnes lokallag i Akershus, Aust-Agder, Kristiansand, Røros og Alta.


Norsk informasjonssenter for flaggermus (NIFF) - http://flaggermus.no  - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Foreningen våre rovdyr - http://www.fvr.no/ - NOR

Dette er en naturvernforening som arbeider for våre 4 største rovdyr (jerv, brunbjørn, ulv og europeisk gaupe). Overvåking av forvaltning og engasjerer seg politisk.

 

Societas Europaea Mammalogica - http://www.european-mammals.org/ - ENG

 

American Society of Mammalogists - http://www.mammalsociety.org/ - ENG

Bilder på World Wide Web

 

CalPhotos http://calphotos.berkeley.edu/browse_imgs/mammal.html

Over 1500 bilder av pattedyr fra hele verden.

 

Exell Nature Photography - USA

Kun en få antall arter fra Nord-Amerika. Meget gode bilder!!!

http://www.excellnaturephotography.com/gallery/mammals.html

Oppdatert 29. juli 2008

Opprettet 30. desember 2006

Grå langøreflaggermus
© Francois Schwaab

 

Storflaggermus
© Leif Gjerde (2003)
 

Stor musøre
© Francois Schwaab

 


  Fakta om flaggermus

  • I verden finnes det over 4070 arter pattedyr.

  • I Norge finnes det 68 arter.


  Viste du at ...

  • 3 arter pattedyr (kloakkdyr) legger egg. Nebbdyret ruger eggene i 3 uker før de fødes og ungene begynner å die fra moren.

  • hvaler føder levende unger som de dier.

  • Kittis flaggermus veier 1,5 gram og blåhvalen 100 millioner ganger mer.

  • en naken blind mus lever hele livet i sin lille hule, mens en ulv streifer i et område på 1000 km².

  • den største gruppen er gnagere med hele 1650 arter.

  • den nest største gruppen er flaggermus med 951 arter.

  • Europa er det kontinentet med færrest store pattedyr. Årsaken er de mange istidene og manglende fluktveier.


Systematikk
 

Rike: Dyr (Animalia)

rekke: virveldyr (Chordata)
klasse: pattedyr (Mammalia)
orden:
kloakkdyr (Monotremata) - 3
pungdyr (Marsupialia) - 266
haredyr (Lagomorpha) - 62
flaggermus (Chiroptera) - 951
elefantspissmus (Macroscelidea)

insektetere (Insectivora) - 345

skjermflyver (Dermoptera) - 2

primater (Primates) - 181

trespissmus (Scandentia) - 18

gnager (Rodentia) - 1650

maursluker (Edendata) - 29

skjelldyr (Pholidota) - 7

upartåede hovdyr - 16

jordsvin (Tubilidentata) - 1

klippegrevling (Hyracoidea) - 11

elefant (Proboscidea) - 3

sjøku (Sirenia) - 4

hval (Cetacea) - 76

partåede hovdyr - 186

rovdyr (Carnivora) - 231

sel (Pinnipedia) - 33


 

 
  Annonse: