naturleksikon.no
 

Opprettet
26. februar 2009

Fossiler (paleontologi)

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenTrillobitt (Phacopida, Calymene) er et krepsdyr som levde på havbunnen i llandover i silur for 430-440 millioner år siden. Bildet er tatt på Malmøya i Oslo. © Harald Gjerde (2005)
.kjedekorall


armfoting


sjølilje


Fakta om fossiler

Informasjon kommer...


Viste du at ...

Informasjon kommer...
 


Ordforklaringer

Stratigrafi forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

Sediment forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

Evolusjon forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i følgende fagområder.

Stratigrafi
Sedimentologi
Taksonomi

 


Fossiler er avtrykk eller rester av levende organismer som er blitt bevart. I Norge er det mange fossiler i Oslofeltet som dekker Viken og nordover til Lillehammer. Ellers er det også mye fossiler i Sverige, Danmark og Svalbard (ikke del av Norge).
.


World Wide Web (www)
England har et meget aktiv miljø innen fossiler med mange foreninger, aktiviteter, kjøp & salg, muséer, butikker mm.

Paleozoic - http://paleozoic.org - ENG
Meget omfattende nettsted med informasjon om alt innen fossiler.

Jurassic clifs
- http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/fossil.html - ENG
Tar for seg fossile områder i sørlige England med informasjon om forskjellige grupper av fossiler (ammonitt, belemnitt mm.) og hvilke steder fossilene finnes. Kart over stedene med informasjon om stratigrafi.


Bøker

Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser - Håndbok
Innføring i Oslofeltets geologi og historie. Hele 25 turbeskrivelser i Akershus og Buskerud med hovedvekt på Oslo og Bærum. Hver tur beskriver rute (med kart), stoppesteder og hva som finnes på hver stopp av historie, bergarter, mineraler og fossiler. Noen av turbeskrivelsene omhandler Aker festning (Akershus), Hovedøya, Kalvøya, Slemmestad og Kolsås. 208 sider
ISBN 82-412-0102-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Fossilboka
- Oppslagsbok
Boka gir en grundig innføring i fossiler med informasjon om stratigrafi, historisk geologi, evolusjon, samfunn og taksonomi. Presentasjon om Oslofeltet med oversiktskart over områder hvor fossiler finnes med plassering av fossilreservater. Boka omhandler fossiler i Oslofeltet. De største og vanligste gruppene er omtalt med bilder og illustrasjon av en rekke slekter. 367 sider
ISBN 978-82-412-0646-7       Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Palaeoecology
- Lærebok
Boka gir en grundig gjennomgang av fossil økologi. Kapitler omtaler bl.a. biosfærens historie, biosfærens utbredelse, fossile prosesser, morfologi, sporfossiler, miljø, bestand og samfunn, utbredelse og evolusjon. 402 sider
ISBN 0-412-43450-4             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Historical Geology
- Lærebok
Oversiktlig, lettlest og rik illustrert bok som tar for seg jordas historie og dyrenes utvikling. Kapitler omfatter bl.a. jordas indre, mineraler & bergarter, geologisk tid, stratigrafi, evolusjon, platetektonikk og universets historie. Hver historisk (geologisk) tidsalder er omtalt med informasjon om tektonikk, miljø, dyregrupper og samfunn. Tilslutt omtales menneskets evolusjon 640 sider
ISBN 0-314-01240-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Invertebrate Palaeontology and Evolution
- Lærebok/Fagbok
En grundig bok som går i detalj på gruppenes morfologi, taksonomi og evolusjon. Gruppene som omtales er Metazoa, svamper, koraller, mosedyr, armfotinger, bløtdyr, pigghuder og leddyr (trilobitt). 434 sider
ISBN 0-412-47990-7             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nyheter

Geology.com - http://geology.com/news/category/fossils.shtml - ENG
Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra hele verden.

Geology.com
- http://geology.com/news/labels/Fossils.html - ENG
Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra hele verden.

Nysgjerrigper
- http://nysgjerrigper.no/temaer/fossiler - NOR
Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra Norge og Svalbard.

Fossil News
- http://fossilnews.com/ - ENG
Tidsskrift om fossiler for amatører og halv-proffe. Kun trykt utgave, men noe informasjon og bakgrunnsartikler på hjemmesiden.


Foreninger

Paleontologisk museums venner (PalVenn) - http://toyen.uio.no/palmus/palvenn/ - NOR
Venneforening til Paleontologisk Museum på Tøyen i Oslo for amatører og profesjonelle. Møter, ekskursjoner og dugnadsarbeid er aktiviteter i foreningen.

Norske amatørgeologers sammenslutning (NAGS)
- http://www.nags.net  - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen hovedsaklig mineralogi. Mange lokallag med aktiviteter.


Bilder og film på World Wide Web

PalVen - kodet adresse - NOR
Bilder av de viktigste fossile gruppen fra Norge.
 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no