naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Fossiler (paleontologi)

Trillobitt (Phacopida, Calymene) er et krepsdyr som levde på havbunnen i llandover i silur for 430-440 millioner år siden. Bildet er tatt på Malmøya i Oslo. © Harald Gjerde (2005)

Fossiler er avtrykk eller rester av levende organismer som er blitt bevart. I Norge er det mange fossiler i Oslofeltet som dekker Viken og nordover til Lillehammer. Ellers er det også mye fossiler i Sverige, Danmark og Svalbard (ikke del av Norge).

World Wide Web (www)

England har et meget aktiv miljø innen fossiler med mange foreninger, aktiviteter, kjøp & salg, muséer, butikker mm.

Paleozoic - http://paleozoic.org - ENG

Meget omfattende nettsted med informasjon om alt innen fossiler.

 

Jurassic clifs - http://easyweb.easynet.co.uk/~gcaselton/fossil/fossil.html - ENG

Tar for seg fossile områder i sørlige England med informasjon om forskjellige grupper av fossiler (ammonitt, belemnitt mm.) og hvilke steder fossilene finnes. Kart over stedene med informasjon om stratigrafi.

Bøker


Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser - Håndbok

Innføring i Oslofeltets geologi og historie. Hele 25 turbeskrivelser i Akershus og Buskerud med hovedvekt på Oslo og Bærum. Hver tur beskriver rute (med kart), stoppesteder og hva som finnes på hver stopp av historie, bergarter, mineraler og fossiler. Noen av turbeskrivelsene omhandler Aker festning (Akershus), Hovedøya, Kalvøya, Slemmestad og Kolsås. 208 sider
ISBN 82-412-0102-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Fossilboka - Oppslagsbok

Boka gir en grundig innføring i fossiler med informasjon om stratigrafi, historisk geologi, evolusjon, samfunn og taksonomi. Presentasjon om Oslofeltet med oversiktskart over områder hvor fossiler finnes med plassering av fossilreservater. Boka omhandler fossiler i Oslofeltet. De største og vanligste gruppene er omtalt med bilder og illustrasjon av en rekke slekter. 367 sider
ISBN 978-82-412-0646-7       Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Palaeoecology - Lærebok

Boka gir en grundig gjennomgang av fossil økologi. Kapitler omtaler bl.a. biosfærens historie, biosfærens utbredelse, fossile prosesser, morfologi, sporfossiler, miljø, bestand og samfunn, utbredelse og evolusjon. 402 sider
ISBN 0-412-43450-4             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Historical Geology - Lærebok

Oversiktlig, lettlest og rik illustrert bok som tar for seg jordas historie og dyrenes utvikling. Kapitler omfatter bl.a. jordas indre, mineraler & bergarter, geologisk tid, stratigrafi, evolusjon, platetektonikk og universets historie. Hver historisk (geologisk) tidsalder er omtalt med informasjon om tektonikk, miljø, dyregrupper og samfunn. Tilslutt omtales menneskets evolusjon 640 sider
ISBN 0-314-01240-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Invertebrate Palaeontology and Evolution - Lærebok/Fagbok

En grundig bok som går i detalj på gruppenes morfologi, taksonomi og evolusjon. Gruppene som omtales er Metazoa, svamper, koraller, mosedyr, armfotinger, bløtdyr, pigghuder og leddyr (trilobitt). 434 sider
ISBN 0-412-47990-7             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Geology.com - http://geology.com/news/category/fossils.shtml - ENG

Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra hele verden.

 

Geology.com - http://geology.com/news/labels/Fossils.html - ENG

Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra hele verden.

 

Nysgjerrigper - http://nysgjerrigper.no/temaer/fossiler - NOR

Nyheter og bakgrunnsartikler om forskning, resultater og ny kunnskap om fossiler fra Norge og Svalbard.

 

Fossil News - http://fossilnews.com/ - ENG

Tidsskrift om fossiler for amatører og halv-proffe. Kun trykt utgave, men noe informasjon og bakgrunnsartikler på hjemmesiden.

Foreninger

 

Paleontologisk museums venner (PalVenn) - http://toyen.uio.no/palmus/palvenn/ - NOR

Venneforening til Paleontologisk Museum på Tøyen i Oslo for amatører og profesjonelle. Møter, ekskursjoner og dugnadsarbeid er aktiviteter i foreningen.


Norske amatørgeologers sammenslutning (NAGS) - http://www.nags.net  - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen hovedsaklig mineralogi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

PalVen - kodet adresse - NOR

Bilder av de viktigste fossile gruppen fra Norge.

Oppdatert 5. mars 2009

Opprettet 26. februar 2009

kjedekorall
 

armfoting

 

sjølilje

 


  Fakta om fossiler

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
De viktigste og største gruppene i Paleontologi er:

korall (Zoantharia)

mosedyr (Polyzoa)

armfoting (Brachiopoda)

bløtdyr (Mollusca)
graptolitter (Graptoithina)

trilobitt (Trilobita)

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i følgende fagområder.

 

 • Stratigrafi (gruppe)

 • Sedimentologi (gruppe)

 • Taksonomi (gruppe)

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

 • Stratigrafi forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Sediment forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Evolusjon forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 4 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


 

 
  Annonse: