naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Fugler

Fiskemåke, Larus canus. © Harald Gjerde (2007)

Fulger er de eneste dyrene som har utviklet fjær. Dette er den eneste gruppen dynosaurer som har overlevd til idag. Dynosaurer har de hult skjelett, varmblodige, svai hals, tre tær peker fremover og en bakover. Denne undergruppen av dynosaurer har også utviklet fjær hvor funksjoner er å holde på varmen og gi stor overflate slik at det er mulig å fly. Da denne gruppen er så spesiel har vi skilt den ut fra reptilene og kaller dem for fugler (Aves).

World Wide Web (www)

Xeno-Canto (fuglesang) - http://xeno-canto.org - ?
Denne hjemmesiden inneholder en database med hele 7600 arter som er omtrent 70% av all verdens fuglearter! Den inneholder 80.000 opptak med 740 timers spilling. Enkelt søking etter art, gruppe og land. Interaktivt kart (GoogleMaps) hvor man kan zoome inn og få oversikt over lokaliteter til opptakene. Alle opptak er supplert med info om sted, dato, art, type sang og hvem som tok opp. Alle opptak er i mp3 og høres direkte eller lagres på egen PC.

 

Norske fugler - http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/ - NOR

Oppslagsverk over Norges fugler. Tegninger, utbredelseskart og beskrivelse av alle Norges fugler.

 

fugler.no - http://fugler.no - NOR
Setter fokus på norsk ornitologi for både fagornitologier og aktiviteter knyttet til fugler som hobby. Setter fokus på myndighetenes forvaltning av fugler.


Animal-World (papegøye som kjæledyr) - http://animal-world.com/encyclo/birds/birds.htm - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om en rekke arter innenfor de forskjellige gruppene (bl.a. lorie, konur, kakadue, ara, amazon, pionus, dvegpapegøyer, duer, kanarifugl og finker). Informasjonen omfatter, utbredelse, status, artsbeskrivelse, dyrehold, boforhold, mating, sosiale krav, adferd, vedlikehold, trening, aktivisering, formering og potensielle problemer (helse, adferd o.l.). Hjemmesiden er oversiktlig og grundig. Rikt illustrert dem bilder av de fleste artene og underartene.

Bøker

 

Nordisk fuglehåndbok - Håndbok
Boka er en oversettelse fra dansk bok skrevet av Benny Génsbøl. Den norske boka som er plagiert av Per-Gõran Bentz med den misvisende tittel Norsk fuglehåndbok.  Dette er ikke en felthåndbok og dekker ikke norske, men nordiske fugler. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  496 sider. Utgitt i 1988.
ISBN 82-03-22194-7 (ib.)             Bokanmeldelse          Lån fra bibliotek

 

Birds of Europe - Felthåndbok

Boka beskriver alle Europas (gamle og nye, dvs. alle Middelhavslandene og Asia vest for Uralfjellene) 722 fuglearter. I tillegg omtales 103 arter som ikke finnes i Europa, men som kan observeres fra tid til annen. I tillegg omtales 23 innførte arter som har forvillet seg. Gode identifiseringsplansjer med omtale av identifisering. Utbredelseskart viser hekke-, trekk- og overvintringsområder. 400 sider
ISBN 0-691-05054-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Handbook of the Birds of the World - Oppslagsverk
Oppslagsverket har 16 bind og omtaler i detalje med illustrasjoner alle verdens fugler. 16 bind. Hver bok koster kr. 2200,- og serien kr. 35.000,-!  Utgitt fra 1992 med 1 bind i året. Bind 14 kommer høsten 2009. Mange universitetsbibliotek og muséer har "hele" serien, men må leses på biblioteket.
ISBN ?                                        Bokanmeldelse          Lånes ikke fra bibliotek

Nyheter


Birdlife - http://www.birdlife.no/naturforvaltning/ - NOR

Inneholder nyheter om fugler i norsk forvaltning.

Foreninger

 

Norsk Ornitologisk forening - http://www.birdlife.no - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen ornitologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

fugler.no - http://fugler.no/bilder/ - NOR
Bilder av norske fugler.

 

Miljølære - http://www.miljolare.no/data/ut/bildearkiv/index.php?or_id=2379 - NOR

Bilder av norske fugler.

Oppdatert 15. juli 2011

Opprettet 17. april 2006

europeisk trane
tranefamilien

 

stokkand
andefamilien
 

egg til hettemåke

 


  Fakta om fugler

  • I verden finnes det over 8805 arter fugler.

  • I Norge finnes det 68 arter.


  Viste du at ...

  • dynosaurene ikke døde ut, men videreutviklet seg til fugler.

  • fugler og dynosaurer har samme kroppsbygning og dermed beveger seg slik som dynosaurer.

  • skjelettet er hult slik at de flyr lettere.

  • tårnseiler lever hele livet i luften, også når de sover. De har så korte bein og lange vinger at dersom de lander på bakken kommer de ikke opp igjen.

  • albatross.


Systematikk
 

Rike:Dyr (Animalia)

  rekke: virveldyr (??)
  klasse: fugler (Aves)
  orden:
  strutser - 1
  nanduer - 2
  emuer og kasuarer - 4
  kivier - 3
  tinamuer - 49

  pingviner - 16

  lommer - 4

  lappdykkere - 20

  pelikanter - 57

  storker - 114

  ender - 152

  dagrovfugler - 286

  hønsefugl - 263

  traner og rikser - 191

  vadere, måker og alker - 317

  steppehøns - 16

  duer - 300

  papegøyer - 328

  gjøker - 150

  ugler - 133

  nattravn - 98
  seilere og kolibri - 389
  trogoner - 37
  musfugler - 6
  råkefugl - 193
  spetter - 378
  spurvefugler - 5206
 

 
  Annonse: