naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Geologi

Universitetet i Oslo ble endret til høyskole i 2001 som resultat av kvalitetsreduksjonsreformen. Forskning er nå tatt ut av utdanningen. © Harald Gjerde (2001)

Geologi [gr.: ge (jord) og logi (lære)] er vitenskapen om jordas opprinnelse, endring og utvikling. Geologi er ikke et fagområde, men en samlebegrep på arbeidsmetode som omhandler fagfeltene fysikk, kjemi, biologi og ikke minst geografi. I geologi studerer man alt som ligger i bakken  for å kartlegge hva som har skjedd. Kartlegging av jordas historie gjøres ved å anvende forståelsen av dagens prosesser. Geologi omhandler fagdisipliner som bl.a. strukturgeologi, seismologi, mineralogi, paleontologi, sedimentologi. Petroleumsgeologi omhandler alle de nevnte fagdisipliner og er idag den største og viktigste fagområde.

World Wide Web (www)

Geoportalen - http://geoportalen.no - NOR

Meget fyldig og oversiktlig hjemmeside om alt innen geologi. Rotetete pekere da de fleste pekere går til eksterne sider eller pdf filer.

 

Geo365 - http://geo365.no - NOR

Meget fyldig og oversiktlig hjemmeside om alt innen geologi. Rotetete pekere da de fleste pekere går til eksterne sider eller pdf filer.

 

Geology.com - http://geology.com - ENG

Informasjon om alt innen geologi.

 

Geologisk leksikon - http://www.astro.uio.no/ita/DNP/ - NOR
Oversikt over ??.

 

Geologiskolen - http://www.geologiskolen.no/ - NOR

 

 

Webgeologi - http://www.ig.uit.no/webgeology/ - Universitetshøyskolen i Tromsø - NOR

Innføring i geologi. Lettlest og grundig forklarende. Tar for seg bl.a. temaer som mineraler, bergarter, vulkaner, dannelse av bergarter, jordarter, forvitring, jordas indre, platetektonikk, jordskjelv og olje & gass. Informasjonen finnes i hele 12 språk, inkludert arabiske og orientalske språk. Rikt illustrert med tegninger.

 

Geoleksi - http://alun.uio.no/geomus/leksi/ - Universitetshøyskolen i Oslo - NOR

 

 

Mineralogy database - http://webmineral.com/specimens.shtml - ENG

Fullstendig oppslagsverk over mineraler. Detaljert informasjon om bl.a. krystallografi, strukturer, kjemisk sammensetning. De fleste typer av mineraler er omtalt med informasjon om bl.a. formel, vekt, brukte navn, krystallografi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper og flotte fargebilder av krystaller.

 

Jordskjelv i verden - http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/ - AMR

Detaljert informasjon om nye og gamle jordskjelv (1 time - 1 uke). Interaktivt kart over hele verden hvor man kan zoome inn og klikke på hvert enkelt jordskjelv for å få informasjon om bl.a. styrke, dybde, type og sted.

 

VolcanoWorld - http://volcano.oregonstate.edu/ - ENG

Oversikt over all verdens vulkaner på kart fra alle kontinentene. Informasjon og nyheter om nye utbrudd og aktiviter fra vulkanene oppdateres fortløpende.

 

The Meteorite Exchange - http://www.meteorite.com/ - ENG

Nyheter, salg og bakgrunnsinformasjon om meteoritter.

Bøker

Geologica. Den store boken om Jorden - Oppslagsbok
Dette er en enestående bok. Presenterer jordas klima, vulkaner, elver, fjorder, ørken, fjell mm i en geologisk/geografisk perspektiv. Det mest enestående av landskap og formasjoner er presentert med enestående bilder. Oversiktlig og meget godt forklarende. Kart og bilder gir leseren en god forståelse og innsikt i de temaene som blir presentert. Kartene gir en topografisk oversikt som du trolig aldri har sett før. Dessverre er merking på kartene unøyaktig og omtrentlige. Dette er trolig verdens beste oppslagsbok i geologi for både amatøren og den profesjonelle. Er du ikke interessert i geologi blir du det av å bla eller lese i boka! 576 sider
ISBN 978-82-7822-836-4      Kjøp                          Låne på biblioteket         

 

The Earth. An Introducton to Physical Geology - Lærebok
Denne boka gir en grundig innføring i geografi med vekt på geologi. Tar for seg tema som bl.a. geologiens historie, historisk geologi, fossiler, bergarter, vulkaner, rennende vann, grunnvann, isbreer, ørken, kyst, platetektonikk, jordskjelv og jordas indre. Grundig og lettforklart. Rikt illustrert med tegninger og bilder. 654 sider
ISBN 0-02-419012-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Manual of Mineralogy - Lærebok

Meget grundig bok som tar for seg ALT innen mineralogi. Tar for seg krystallenes form, symmetri, kjemi og egenskaper. Krystallenes dannelse og systematikk er grundig omtalt. Grundig og tung bok. Krever gode engelskkunnskaper og kjemi fra videregående skole. 681 sider
ISBN 0-471-31266-5             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Sedimentologi og petroleumsgeologi - Lærebok

Tar for seg sedimentenes sammensetning, transport, strukturer, "facies" og stratigrafi. Omhandler også bassenganalyse, forvitring og platetektonikk. Legger vekt på  petroleumsgeologi med kapitler om bl.a. kildebergarter og diagenese, oljeprospektering, produksjon og geologien på den norske sokkelen. 334 sider
ISBN 82-00-45308-1             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Bergartsklassifikasjon og kartsammenstilling - Bibel

Grundig gjennomgang av klassifikasjonssystemer for navnsetting på bergarter. Tar for seg magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter som finnes i Norge og Svalbard. Grundig gjennomgang av kartsymboler og fungerer som veiledning for forfattere av bergrunnskart. Norges geologiske undersøkelse. 77 sider
ISBN 82-7385-150-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Geologi og landformer i Norge - Introduksjon

???. 130 sider
ISBN 82-529-2859-5             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Landet blir til - Introduksjon

Den mest grundige og omfattende bok for "mannen i gata". Omhandler Norges og Svalbards geologi. Kapitlene tar for seg jordas historie fra 4600 mill. år og til idag (1950). I hver del av jordas historie (kapittel) presenteres prosesser, mineraler & bergarter og fossiler med eksempler illustert med tegninger og bilder fra forskjellige steder i Norge. Rikt illustrert og lettlest. 608 sider
ISBN 82-92394-31-1             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser - Håndbok

Innføring i Oslofeltets geologi og historie. Hele 25 turbeskrivelser i Akershus og Buskerud med hovedvekt på Oslo og Bærum. Hver tur beskriver rute (med kart), stoppesteder og hva som finnes på hver stopp av historie, bergarter, mineraler og fossiler. Noen av turbeskrivelsene omhandler Aker festning (Akershus), Hovedøya, Kalvøya, Slemmestad og Kolsås 208 sider
ISBN 82-412-0102-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


Norwegian Journal of Geology - http://www.geologi.no/njg/ - NOR

Upublisert tidsskrift.

 

Norsk geologisk forening - medlemsblad for NAS

Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder astrogalleri, nyheter, bakgrunnsartikler, foreningsnytt og bokanmeldelser. Du finner også stjernekart med beskrivelse av hva du kan se på himmelen av planeter, kometer, stjerneskudd mm.     -     ISSN 0802-7587

 

Geotop - http://www.geotop.no - NOR

Netthandel av mineraler, smykker, fossiler, meteoritter, råstein, smykkestein, prepareringer og bøker.

 

Meteorites in the News -  - http://www.meteorite.com/news/index.htm - ENG

Nyheter fra hele verden om meteorittnedslag med linker til oppslag i aviser og tidsskrifter hvor nedslagene er omtalt.

Foreninger


Norsk amatørgeologisk sammenslutning - http://nags.no - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen geologi. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Norsk geologisk forening - http://geologi.no - NOR

Forening for profesjonelle innen geologi.

Bilder på World Wide Web

 

Bilder av mineraler - http://skywalker.cochise.edu/wellerr/VGM/mineral-hall.htm - ENG

Stort utvalg med gode bilder av mineraler.

Bilder av bergarter - http://skywalker.cochise.edu/wellerr/VGM/rock-hall.htm - ENG

Stort utvalg med gode bilder av magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

 

Microscopic Meteorite Gallery - http://www.meteorite.com/meteorite-gallery/ - ENG
N.

Oppdatert 8. mars 2009

Opprettet 26. desember 2006

mineralog

 

paleontologi
 

strukturgeologi

 


  Fakta om geologi

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det ??? dyrearter hvorav ??? er insekter og ?? fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

aaa - 100

bbb -100

ccc - 100

ddd - 100
eee - 100

fff - 100

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i følgende fagområder.

 

 • Mineralogi (gruppe)

 • Sedimentologi (gruppe)

 • Paleonotologi (fossiler)

 • Petroleumsgeologi (olje)

 • Stratigrafi (historisk geologi)

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

 • Ord 1 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 2 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 3 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 4 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 

 
 
  Annonse: