naturleksikon.no
 

Opprettet
17. april 2006

Insekter

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenDagpåfugløye, Nymphalis io. © Harald Gjerde (2005)
.larve til dagpåfugløye


øyenstikker


løvgresshoppe


Fakta om insekter

1.000.000 arter i verden.

15.000 arter i Norge

Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.
 


Viste du at ...

...80-85% av alle dyrearter i verden er insekter.

...et insekthar et dusin hjerter og like mange lunger.

...de har et ytre skall (skjelett) og må krype ut av det for å bli større.

...i Norge er det 20 arter gresshopper som synger og de er like lette å kjenne igjen på låten som fugler.
 


Systematikk

Oversikt over insektordener i systematisk rekkefølge. De med innrykk er underordener.

Rike: Dyr (Animalia)
rekke: leddyr (Arthropoda)
klasse: insekter (Insecta)
orden:
protura (Protura)
tohaler (Diplura)
spretthaler (Collembola)
børstehaler (Thysanura)
døgnfluer (Ephemerotera)  øyenstikkere (Odonata)
rettvinger (Orthoptera)
  - hoppere (Saltatoria)
  - saksedyr (Dermaptera)
pinnedyr (Phasmida)
steinkrypere (Grylloblattodea)  kakkerlakker (Dictyoptera)
termitter (Isoptera)
nettspinnere (Embioptera)
steinfluer (Plecoptera)
støvlus (Psocoptera)
pels/fjærlus (Mallophaga)
ekte lus (Anoplura)
trips (Thysanoptera)
nebbmunner (Hemiptera)  nettvinger (Neuroptera)
viftevinger (Strepsiptera)
årfluer (Trichoptera)
sommerfulger (Lepidoptera)
skorpionfluer (Mecoptera)
tovinger (Diptera)
lopper (Siphonaptera)
biller (Coleoptera)
årvinger (Hymenoptera)

 


Insekter er leddyr hvor kroppen er delt i 3 (hode, bryst og bakkropp), 3 par bein og vinger. Primitive insekter har ikke vinger og vokser ved å bli større. De mest avanserte insektene har et larvestadie med et ytre skall som de må ut av for å vokse. Omvandling til voksen skjer ved en fullstendig omvandling (puppe) før det voksne individet (imago) klekker.
.


World Wide Web (www)

Dragonflies and damselflies of Europe - http://fly.to/dragonflies/ - ENG
Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

Norges øyenstikkere
- http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norodo/ - NOR
Oppslagsverk om norske øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges øyenstikkere.

Norges rettvinger
- http://www.nhm.uio.no/norort/ - NOR
Oppslagsverk om norske rettvinger (kakkerlakker, saksedyr, hoppere, vandrende pinner). Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges rettvinger.

Norges sommerfugler
- http://www.toyen.uio.no/norlep/  - NOR
Oppslagsverk om norske sommerfugler. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges dagsommerfugler.

Sommerfugler i Norge
  - http://lepidoptera.no
Observasjoner, bakgrunnsinformasjon og bilder av de fleste sommerfugler.

Norges trebukker
http://www.toyen.uio.no/norcol/ - NOR
Oppslagsverk om norske trebukker (biller). Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges dagsommerfugler.

Danmarks insekter
- http://www.danmarksinsekter.dk/ - DAN
Startside med informasjon om insekter, hobby (kultivering av sommerfugler, birøkting), nyheter, linker, foreninger mm.

Småkryp
- http://www.entomologi.se/ - SVE
Informasjon om småkryb med hovedvekt på insekter. OBS Ikke i PC-skjerm format.


Bøker -  generelt

Insektleksikon i farger - Bibel
Dette er bibelen for de som ønsker å lære om insekter. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  352 sider
ISBN 82-10-01520-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

The Insects. An Outline of Entomology.
- Lærebok/fagbok
En grundig bok som tar for seg anatomi, morfologi, fysiologi, formering, utvikling, parasitter, levevis og evolusjon. Den dekker også sosiale og akvatiske insekter. 491 sider
ISBN 0-412-49360-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen
- Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Sommerfugler i Norge
- Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Bøker -  felthåndbøker

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Sommerfugler i Norge
- Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Gräshoppor i Sverige. En felthandbok
- Håndbok
Sveriges 38 arter av hoppere (gresshoppere og siriser) omtales med identifisering, låt, forkomst og utbredelse.  111s.
ISBN 91-97881-0-3              Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Svenska trollsläneguiden
- Håndbok
Omhandler nordens 66 arter (-Island).Hver art (både hann og hunn) er avbildet supplert med meget gode og detaljerte tegninger. Utbredelseskart. Artsnavn oppføres i 4 nordiske språk. Egne nøkler for identifisering av familie, slekt og art. Ryddig, oversiktelig og pen bok. Denne felthåndboka er en praktbok. 208s.
ISBN 91-980047-1-7             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe
- Håndbok
Omhandler 160 arter fra Europa, England, Tyrkia, Middelhavsøyene, Kanariøyene og Azorene. Hver art (både hann og hunn) er avbildet supplert med meget gode og detaljerte tegninger. Utbredelseskart. Morfologi beskrives. Egne nøkler for identifisering av familie, slekt og art. Ryddig, oversiktelig og pen bok. Denne felthåndboka er en praktbok. 320s.
ISBN 0-9531399-4-1             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nyheter

Insekt-Nytt - http://www.entomologi.no/insektnytt/Insekt-Nytt.htm
Inneholder bakgrunnsartikler, nyheter, bokanmeldelser, biografier og foreningsnytt. Medlemsblad for Norske Entomologisk forening. Utkommer med 4 nr. pr. år. Årgang 1 - 24 (1976 - 1999) finnes på ovenfornevnte adresse i PDF format. Utgiver: Norsk Entomologisk forening.
ISSN 0800-1804


Foreninger

Norsk Entomologisk forening - http://www.entomologi.no/ - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen astronomi. Mange lokallag med aktiviteter.


Bilder World Wide Web

Ingen gode hjemmesider med bilder er funnet ennå.
 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no