naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Insekter

Dagpåfugløye, Nymphalis io. © Harald Gjerde (2005)

Insekter er leddyr hvor kroppen er delt i 3 (hode, bryst og bakkropp), 3 par bein og vinger. Primitive insekter har ikke vinger og vokser ved å bli større. De mest avanserte insektene har et larvestadie med et ytre skall som de må ut av for å vokse. Omvandling til voksen skjer ved en fullstendig omvandling (puppe) før det voksne individet (imago) klekker.

World Wide Web (www)


Dragonflies and damselflies of Europe - http://fly.to/dragonflies/ - ENG

Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

 

Norges øyenstikkere - http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norodo/ - NOR
Oppslagsverk om norske øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges øyenstikkere.

 

Norges rettvinger - http://www.nhm.uio.no/norort/ - NOR
Oppslagsverk om norske rettvinger (kakkerlakker, saksedyr, hoppere, vandrende pinner). Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges rettvinger.

 

Norges sommerfugler - http://www.toyen.uio.no/norlep/  - NOR
Oppslagsverk om norske sommerfugler. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges dagsommerfugler.

 

Sommerfugler i Norge  - http://lepidoptera.no

Observasjoner, bakgrunnsinformasjon og bilder av de fleste sommerfugler.

 

Norges trebukker http://www.toyen.uio.no/norcol/ - NOR

Oppslagsverk om norske trebukker (biller). Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges dagsommerfugler.

 

Danmarks insekter - http://www.danmarksinsekter.dk/ - DAN

Startside med informasjon om insekter, hobby (kultivering av sommerfugler, birøkting), nyheter, linker, foreninger mm.

 

Småkryp - http://www.entomologi.se/ - SVE

Informasjon om småkryb med hovedvekt på insekter. OBS Ikke i PC-skjerm format.

Bøker - generelt


Insektleksikon i farger - Bibel
Dette er bibelen for de som ønsker å lære om insekter. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  352 sider
ISBN 82-10-01520-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


The Insects. An Outline of Entomology. - Lærebok/fagbok

En grundig bok som tar for seg anatomi, morfologi, fysiologi, formering, utvikling, parasitter, levevis og evolusjon. Den dekker også sosiale og akvatiske insekter. 491 sider
ISBN 0-412-49360-8             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Sommerfugler i Norge - Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Bøker - felthåndbøker

Dette er bestemmelseslitteratur som

 

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Sommerfugler i Norge - Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Gräshoppor i Sverige. En felthandbok - Håndbok
Sveriges 38 arter av hoppere (gresshoppere og siriser) omtales med identifisering, låt, forkomst og utbredelse.  111s.
ISBN 91-97881-0-3              Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Svenska trollsläneguiden - Håndbok
Omhandler nordens 66 arter (-Island).Hver art (både hann og hunn) er avbildet supplert med meget gode og detaljerte tegninger. Utbredelseskart. Artsnavn oppføres i 4 nordiske språk. Egne nøkler for identifisering av familie, slekt og art. Ryddig, oversiktelig og pen bok. Denne felthåndboka er en praktbok. 208s.
ISBN 91-980047-1-7             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe - Håndbok
Omhandler 160 arter fra Europa, England, Tyrkia, Middelhavsøyene, Kanariøyene og Azorene. Hver art (både hann og hunn) er avbildet supplert med meget gode og detaljerte tegninger. Utbredelseskart. Morfologi beskrives. Egne nøkler for identifisering av familie, slekt og art. Ryddig, oversiktelig og pen bok. Denne felthåndboka er en praktbok. 320s.
ISBN 0-9531399-4-1             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


Insekt-Nytt - http://www.entomologi.no/insektnytt/Insekt-Nytt.htm

Inneholder bakgrunnsartikler, nyheter, bokanmeldelser, biografier og foreningsnytt. Medlemsblad for Norske Entomologisk forening. Utkommer med 4 nr. pr. år. Årgang 1 - 24 (1976 - 1999) finnes på ovenfornevnte adresse i PDF format. Utgiver: Norsk Entomologisk forening.
ISSN 0800-1804

Foreninger


Norsk Entomologisk forening - http://www.entomologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen astronomi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Ingen gode hjemmesider med bilder er funnet ennå.

Oppdatert 21. oktober 2013

Opprettet 17. april 2006

larve til dagpåfugløye
 

øyenstikker

 

løvgresshoppe

 

 


  Fakta om insekter

  • 1.000.000 arter i verden.

  • 15.000 arter i Norge

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • 80-85% av alle dyrearter i verden er insekter.

  • et insekthar et dusin hjerter og like mange lunger.

  • de har et ytre skall (skjelett) og må krype ut av det for å bli større.

  • i Norge er det 20 arter gresshopper som synger og de er like lette å kjenne igjen på låten som fugler.


  Systematikk

  Rike: Dyr (Animalia)

  rekke: leddyr (Arthropoda)
  klasse: insekter (Insecta)
  orden:
  protura (Protura)
  tohaler (Diplura)
  spretthaler (Collembola)
  børstehaler (Thysanura)
  døgnfluer (Ephemerotera)

  øyenstikkere (Odonata)

  hoppere (Saltatoria)

  pinnedyr (Phasmida)

  steinkrypere (Grylloblattodea)

  kakkerlakker (Dictyoptera)

  termitter (Isoptera)

  saksedyr (Dermaptera)

  nettspinnere (Embioptera)

  steinfluer (Plecoptera)

  støvlus (Psocoptera)

  pels/fjærlus (Mallophaga)

  ekte lus (Anoplura)

  trips (Thysanoptera)

  nebbmunner (Hemiptera)

  nettvinger (Neuroptera)

  viftevinger (Strepsiptera)

  vårfluer (Trichoptera)

  sommerfulger (Lepidoptera)

  skorpionfluer (Mecoptera)

  tovinger (Diptera)

  lopper (Siphonaptera)

  biller (Coleoptera)

  årvinger (Hymenoptera)


 


Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

 

Internett standard brukes på disse sidene. Dvs. adresser (URL) i små bokstaver og enkle/logiske navn. Visningen er beregnet på PC med minst 1024 punkter i bredde og en oppløslighet på 96 dpi (punkter pr. tomme).


Rettighetsbeskyttet er alle bilder. Bilder uten navn på fotograf tilhører Harald Gjerde og er også rettighetsbeskyttet. Bilder kan ikke brukes uten tilladelse fra rettighetshaver. Informasjon (i den frie delen av verden) er ikke rettighetsbeskyttet og all informasjon på disse sidene kan brukes videre så fremt det ikke er direkte avskrift.


Diskriminering: Organisasjoner og personer som diskriminerer eller mobber blir ikke oppført på disse sidene så sant det er mulig. Offentlig forvaltning og offentlige institusjoner diskriminerer meget ofte, bl.a. ved ikke å ha pekere eller referanser til private hjemmesider.

  Annonse: