naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Kart

Topografisk kart © Statens kartverk

Kart er en gjengivelse av landskapet i form av tegn. Hvilke type informasjon kartet inneholder er avhengig av karttype og målestokk.

World Wide Web (www)

 

Naturbase - http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ - NOR

Interaktivt kart som viser bl.a. vern (nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat), foreslåtte verneområder, artsdata, prioriterte naturtyper, kulturlandskap og friluftsområder. Ved å klikke på et område eller lokalitet får man mer informasjon som bl.a. reservatregler, hvilke dyr/planer som er spesielt for området, oppsynsmann, litteratur mm. OBS: Adressen til hjemmesiden endres stadig og ofte ustabil. Informasjon er mangelfull og ikke oppdatert. Kun informasjon fra offentlig forvaltning er lagt inn (DN, NINA). Informasjon fra private foreninge mangler. Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning.

 

Se Norge - http://senorge.no/ - NOR
Interaktive kart som viser snø, vær, vann og klima i Norge. Informasjonen vises i rom og tid. F.eks. kan du se snøsituasjon nå (snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde eller endring) eller tilbake i tid 1 dag, 1 uke, 1 måned eller 1 år.

 

SNR - http://www.snrkart.no - NOR

Kartet dekker kommunene Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Inneholder kart som dekker grunneier, kommuneplan, reguleringsplan, vann/avløp, markslag samt flyfoto. Flyfoto er meget detaljert og man kan zoome inn og se enkelttrær og personer! Har verktøy som bl.a. måle arealer, skrive på kartet og klippe ut kartet (kopier). Prøveprosjekt som kanskje utvider til å omfatte hele Norge.  Utgiver: Norkart og Skedsmo kommune.

 

Norgesglasset http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html  - NOR

Enkelt kart som ikke er interaktiv. Oversikt i Statens kartverks topogfrafiske kart (M711-serien) og ved å zoome inn endres karttypen til økonomisk kart. Utgiver: 2002 Statens kartverk.

 

Google Maps - http://maps.google.no/ - NOR

Interaktiv kart hvor man kan zoome inn/ut hvor som helst i verden. Tre karttyper kan velges mellom, topografisk, infrastruktur (vei/by/politiske grenser) og satelitt. Oppløselighet varierer meget basert på kartgrunnlaget og billedgrunnlaget. Mange områder kan man zoome in slik at man kan se biler, enkelt trær og personer.

 

Norge - http://kvasir.no/kart/ - NOR

Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Rutebeskrivelse kan beregnes ved å skrive fra/til, men er dårlig. Også satelittbilder er lagt i, men disse er dårlige.

 

Sverige - http://kartor.eniro.se/ - SVE

Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Rutebeskrivelse kan beregnes ved å skrive fra/til. Også satelittbilder er lagt i, men disse er dårlige.

 

Danmark - http://kort.eniro.dk/ - DAN

Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Satelittbilde for hele landet er meget god. Skråbilder over de største byene.

Kartserier (trykt)


M 711. - Topografisk kart
Kartserien dekker Norge i målestokk 1:50.000 og består av 727 kartblad. Kartene er i farger og viser infrastruktur, vannsystem, terreng og vegetasjon. Ekvidistansen er på 20 meter. Ingen informasjon foreligger hos utgiver. Utgiver: 2002 Statens kartverk. Kan kjøpes hos de fleste bokhandlere.

Oversikt over kartene (pdf)

Organisasjoner


Norges Orienteringsforbund - kodet adresse - NOR

Informasjon om orienteringskart.

Bilder på World Wide Web

 

Sesam - http://kart.sesam.no/3d/ - NOR

Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn, endre retning og flytte horisonten opp/ned. Bildene er i 3D og ved å flytte horisonten ned kan man se konturene i landskapet. Også skråbilder er integrert. Dette betyr at bl.a. i bebygde områder kan man se husene fra siden. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Utgiver: Sesam.no

 

Norge i bilder - http://norgeibilder.no/ - NOR

Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Bildet viser koordinater i UTM eller lengde/breddegrad og informasjon som administrative grenser, stedsnavn, veier, vann, høydekurver og topografisk kart kan legges på. Avstander og beregning av areal er også mulig.

Oppdatert 5. mars 2009

Opprettet 10. august 2006

topografisk kart

 

økonomisk kart
 

sjøkart

 


  Fakta om kart

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

 • Den magnetiske nordpol ligger idag 78°18'N og 104°W som er ved Ellef Ringnes' øy i Kanada.

 • Den magnetiske nordpol flytter seg 11 km fra år til år. De siste ?? årene har den flyttet på seg hele ?? mil.

 • Avviket mellom magnetisk og reel nordpol i Norge er ??°.

 • I gjennomsnit hvert 400.000 år bytter de magnetiske polene slik at N blir S og motsatt. Før byttingen skjer blir magnetismen svakere og jorda blir utsatt større stråling.


Systematikk
Det finnes rekke forskjellige typer kart. Nedenfor finnes en oversikt over noen karttyper og hva de inneholder.

 

 • Politisk kart infrastruktur og politiske grenser som land, fylke, kommune, byer mm.

 • Topografisk kart viser topografien (høydekurver) og viktigste naturgrunnlag som skog, åpen landskap, tettsteder mm.

 • Økonomisk kart (gruppe). Denne karttypen brukes i kommuneplanlegging og i landbruket.

 • Veikart er navigasjonskart beregnet på biltrafikk. Politiske kart er ofte brukt som basis med detaljert oversikt over veinettet.

 • Sjøkart er navigasjonskart beregnet på skipstrafikk. Dybder, led, skjær, grunner og plassering av fyr/lys er merket på kartet.

 • Orienteringskart er meget detaljerte kart som viser naturforhold som myr, skog, åker/eng, stier og topografi. Enkelthus og store steiner er også tegnet på kartet.

 • Turkart bruker ofte topografiske kart eller orienteringskart som grunnlag med tilleggsinformasjon om en bestemt aktivitet bassert på årstid, sommer (sykkel, ridning, gåing) og vinter (langrenn).

 • Friluftskart bruker ofte topografiske kart eller orienteringskart som grunnlag med tilleggsinformasjon om friluftsliv som stier, skiløyper, kanoled, rasteplasser, badeplasser, fiskeplasser mm.

 • Spesialkart/fagkart er karttyper som er beregnet for spesielle fagområder eller arbeidsområderr. Eksempler er elnett, rør, berggrunn, sedimenter, vegetasjon mm.

 


Se også

 

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

 • GIS forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • GPS forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • UTM forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ekvidistanse er høydeforskjellen mellom høydekurvene.


 

 
  Annonse: