.

Opprettet
18. september 2009

Katt (husdyr)

Oppdatert
23. mars 2021

naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

antarktis
arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dinosaurer
dyreadferd
dyrehager
edderkopper
eksperter
etologi
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning (natur)
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hval
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
masseutryddelse
mat fra naturen
mennesket (fysio)
menneske (art)
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern (arter)
naturvern (landsskap)
naturbokhandel
nasjonalparker USA
oceanografi
olje
oppslagsverk
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
praktverk
rettvinger
safari
skogbruk
sommerfugler

stjerner
systematikk
regnskog (boreal )
regnskog (tropisk )
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
livet i vann
ulv
utryddelser
utdannelse (forvaltning)
utdannelse (bio)
utdannelse (geo)
vann (hydrologi)
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken
øyenstikkere

Bengalkatt, Felix domesticus bengalensis. Denne rasen er blitt meget populær da den meget vennlig, kan dresseres til å gjøre mange "hundetriks" og er tilknyttet eieren (ikke territoriet som andre katter). Mange adferdstrekk er mer lik hund enn katt. Mange går derfor bedre sammen med hunder enn katter. © Harald Gjerde (2010)


Huskatt Felis silvestris domesticus stammer opprinnelig fra den egyptiske villkatten. Huskatten er blitt genetisk manipulert gjennom mange generasjon og det finnes idag en rekke tamme raser (underarter) som har større ulikheter enn mellom arter i naturen.


World Wide Web (www)

Oversikten omfatter de beste hjemmesidene; oversiktlig, utfyllende og dekkende. Advarsel: Enkelte hjemmesider misbruker leseren ved å innhente opplysninger som bl.a. e-post, bruker historikk, adresse. Noen krever også samtykke som betingelse for å kunne bruke sidene (jfr. cookies). I tillegg samkjører mange informasjon med Google. Resultatet blir at man risikerer å bli utsatt for målrettet og aggressiv markedsføring.

Spinn! - http://katter.nu - SVE
En hjemmeside med mye bakgrunnsinformasjon om katter. Ernæring, helse, dressur, adferd, raser, mat og mattyper mm.

Fokus på dyr
- http://fokus-dyr.dk - DAN
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

Foreningen for omplassering av dyr
- http://www.fod.no/viewPage.php?page=3 - NOR
Foreningen har en rekke katter uten eier. Utfyllende sider med informasjon og bilder av katter til adopsjon, katter som er adoptert og hilsener/historier om hvordan adopterte katter har det. Det stilles krav til adoptivforeldre for å sikre at kattene får et godt nytt hjem.

Kattens vern
- http://kattensvern.no - NOR
Tar seg av hjemløse katter og omplasserer disse. Her finner du det meste om katter. Annonser for savnede og funnede katter.

Dyreidentitet
- http://dyreidentitet.no - NOR
Nasjonalt system for ID-merking av katter og hunder. Register for dyr med microchip og tatovering. Merking av dyrene foretas av veterinær og blir registrert i den nasjonale databasen "dyreidentitet.no".

Euro Pet Net
- http://europetnet.com - EU
Oversikt over hjemmesider med oversikt over dyreidentiteter i de fleste provinsene i EU. Norge er også inkludert.


BØKER

Det finnes mange bøker om katter. Det er ingen som utpeker seg om vesentlig bedre. Flere av bøkene beskrevet under inneholder det samme. Bøkene har forskjellige måter å presentere informasjon og forskjellig vektlegging. Det blir derfor en smaksak hvilke bok man ønsker.

Stora boken om katter -
En informativ guide til kattens verden med en utførlig oversikt over kattens historie og utvikling. Inneholder kattens historie (naturlig og samfunnsmessig), , anatomi, adferd, skjøtsel, helse og klassifisering. En oppslagsbok over de mest populære rasene (300 raser). med over 1000 bilder og tegninger. 384 sider. Utgitt av 2003 Parragon forlag, 2003.
ISBN 1-40541-822-2 (feil ISBN)                             Finnes ikke i norske bibliotek

Alt du behöver veta om katter.
- Praktbok/billedbok
Presentasjon av kattefamiliens historie og arter. Huskattens historie og katten i kulturen gjennomgås. Kattens natur omtales som bl.a. revir, jakt, søvn, livssyklus, kommunikasjon og anatomi. Stell og hold av katter omtales også grundig. Informasjon om raser som bl.a. utvikling, avl og kjennetegn tas med. Hele 63 raser omtales.  Boka er rikt illustrert med bilder og tegninger. Mange bilder dekker hele og dobble sider.  384 sider. Utgitt av Tukan forlag.
ISBN 978-91-86127-51-0       Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Katter. Illustrerat uppslagsverk.

Tar for seg kattens historie, katteraser, adferd, forplantning, helse og avl. Kattens 5 aldre (liten kattunge, kattunge, ungdom, voksen og gammel) omtales med informasjon om det viktigste å ta hensyn til i disse fasene av kattens liv. 414 sider. Utgitt av 1998 Quarto forlag.
ISBN 978-91-7166-024-4       Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Alle verdens katter.
- Håndbok
Boka er en katalog som omhandler 70 raser. Hver rase omtales med informasjon om opprinnelsestid, opprinnelsested, temperament, kjennetegn og adferd. Alle raser er avbildet. 400 sider. Spektrum forlag.
ISBN 82-7822-189-8             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Katter
- Hefte
Heftet gir svar på de fleste spørsmål i forbindelse med anskaffelse og tilvenning, fôring, adferd, aktivitet, kroppsspråk, sinnsstemninger, forplantning og helse. Forslag til lek og aktivisering finnes også.  64 sider. Utgitt av J.W. Cappelens forlag.
ISBN 82-02-18167-4             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Katter. Lyckliga och friska
- Hefte
Heftet omhandler det viktigste dutrenger å vite om helse, aktivisering, kosthold samt omtaler også noen få katteraser. Tilrettelegging for ny katt i huset gjennomgås. Lettlest og rikt illustrert. 64 sider. Utgitt av 2004.
ISBN 978-91-534-2481-9       Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Kattens språk. Forstå din katt.
- Hefte
Heftet omhandler det viktigste du trenger å vite om kattens språk. Kroppsspråk, adferd, behov og kommunikasjon er noe av det som tas opp. Lettlest og rikt illustrert. 64 sider. Utgitt av 2006.
ISBN 978-91-534-2707-0       Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Innekatter. Lyckliga och friska
- Hefte
Heftet  omhandler det viktigste du trenger å vite dersom du ønsker å ha innekatt. (OBS: Mange rasekatter egnes ikke som innekatt.) Helse, stell, aktivisering og tilrettelegging er noe av det som tas opp. Lettlest og rikt illustrert. 64 sider. Utgitt av 2005.
ISBN 978-91-534-2586-1       Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Den store boken om katten - Bok
Boka  omhandler 275 rasekatter. 00 sider. Utgitt av 0000.
ISBN 978-00-000-0000-0       Kjøp          Finnes ikke i norske bibliotek


FORENINGER

Oppdrett av rasekatter skjer på en organisert måte hvor dyrene blir registrert og godkjente. Derfor er det en rekke foreninger tilknyttet rasekatter med NRR som øverste organ.

Norsk huskattforening  - http://norskhuskattforening.net/ - NOR
Inneholder mye praktisk informasjon og råd & tips om hold av katter. I motsetning til raseklubber jobber foreningen for spredning av info om katter. Holder møter for å utveksle erfaringer og råd. Gir ut medlemsbladet Huskatten.

Norske Rasekattklubbers Riksforbund
- http://nrr.no - NOR
NRR er en sammenslutning av 28 raseklubber med 3000 medlemmer i Norge. Stambokføring, rådgiving og utstillinger er noe av forbundets oppgaver. Årlig arrangeres 40-50 utstillinger i Norge. Oversikt over klubber. I de enkelte klubbene finner du oversikt over oppdrettere av forskjellige raser.


RASEKATTER

Mange rasekatters eiere er engasjerte i egne rasekatter foreninger. Mange bidrar med informasjon og veiledning.

Rasekatter - http://rasekatter.no - NOR
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

Bengalkatten
- http://bengalkatten.nu  - SVE
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.


KJØP - SALG - MISTET - FUNNET

Foreninger er ordnet etter aktualitet.

Katteregisteret - http://dyrebeskyttelsen.no/sok-i-katteregisteret
Dyrebeskyttelsen har hatt ansvaret for registrering av øremerkede katter. Dette er en separat database som nå legges ned. Dette betyr at nye dyr ikke kan bli øremerket, men vil kunne få microchip. Databasen over eksisterende øremerkede katter vil fortsatt være tilgjengelig.

Dyreidentitet
- http://dyreidentitet.no 
Dyreidentitet A/S er en stiftelse om registrerer microchip merkede katter og hunder i Norge. Over 800 veterinærer merker og supplerer databasen til dyreidentitet. Pr. 2005 var det 200.000 katter og hunder registrert i databasen. Databasen er tilgjengelig på www og Viking Redningstjenestes telefon 80032900 (døgnåpent).

Nettkatten
- http://nettkatten.no
Annonsering av katter funnet og mistet. Søkemulighet i database etter fylke, farge, rase, dato og øremerkingsnummer. Oversikt over gjenforeninger med bilder og historier. Siden 2002 har de annonsert 8950 katter mistet, 5463 katter funnet og 5072 katter gjenforent (pr. 1. juli 2011).

Dyrebar
- http://dyrebar.no
Annonsering av katter funnet og mistet. Søkemulighet i database. Informasjon om farge, rase, mønster, pels, alder, kjønn. Bilder og omstendighetene rundt forsvinningen og også med. Oversikt over gjenforeninger med bilder og historier. I tillegg til katter omhandler databasen også hund, fugl og kaniner.

Foreningen for omplassering av dyr
- http://www.fod.no/viewPage.php?page=3 - NOR
Foreningen har en rekke katter uten eier. Utfyllende sider med informasjon og bilder av katter til adopsjon, katter som er adoptert og hilsener/historier om hvordan adopterte katter har det. Det stilles krav til adoptivforeldre for å sikre at kattene får et godt nytt hjem.


UTSTYR

Det er en rekke zoo foretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De foretningene som står på listen har selgere som har god kjennnskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.
      Ved kjøp via internett betal aldri forskuddsvis eller belast bankkonto via internettbutikken.

Febo - http://febo.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Importfirma som selger til dyrebutikker og veterinærer i Norge. Varer kan derfor ikke bestilles direkte, men via en butikk.

Tempo Hund & Katt
- http://tempohundogkatt.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Internett butikk som selger direkte til forbruker.

Hund som Hobby
- http://hundsomhobby.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Internett butikk som selger direkte til forbruker.


MAT & ERNÆRING

En vanlig årsak til sykdommer er feil ernæring. Katter er rovdyr og skal ha kjøtt. Maten til katter skal inneholde  mist 50% kjøtt (proteiner og fet)av maten den spiser inneholder for lite kjøtt (10-20%) og for lite vitaminer og andre næringsstoffer. Kjøp derfor ikke mat i dagligvarebutikker da kvaliteten er dårlig (inneholder salt som er giftig og fyll for at den skal bli mett). Bruk litt mer penger og kjøp ordentlig mat som du får i dyreforetninger.

Iams kattefór - http://iams.com/iams/cat-food.jsp - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder detaljert informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Gir veiledning i hvordan å mate katten.

Hill's Pet Nutrition - http://hillspet.no - NOR
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder detaljert informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Gir veiledning i hvordan å mate katten. I tillegg har de mye informasjon om vekst og helse.

Specific kattefór - http://specific-diets.com - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Dette merket selges kun hos veterinærer.

Eukanuba kattefór - http://www.eukanuba.com/cat-articles - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Dette merket selges kun hos veterinærer.


VETERINÆR

I tillegg til nasjonale kjeder omtales kun de største dyreklinikker og veterinærer som er plassert sentralt ("storbyer").

Norske dyrleger på nett - http://dyreklinikk.no - NOR
Oversikt over de fleste av landets 250 dyreklinikker med adresser, telefonnummer og hjemmeside. Halvparten av klinikkene har egne hjemmesider. Sortert alfabetisk eller etter fylke.


FILM PÅ YOUTUBE (www)

Her finner innfor temaet. Oversikten er sortert med det beste først.

Nala's World - kodet adresse - ENG
Skotske Dean Nicholson sykler verden rundt og adopterte en hjemløs kattunge som han har med seg i sykkelen på alle turer. Serien viser hvor tett vennskap man kan ha med en katt dersom man er villig til å investere litt av seg selv. Dette klippet gir en introduksjon på historien og markedsfører deres bok om denne historien. Utgiver: Privat. HD 4:03 min.


 

 


Huskatt i naturlige farger


Svart finnes kun hos huskatter.


Rasekatter blir vanligere.


Fakta om katter

Huskatten kommer opprinnelig fra arten Felix sylvestris. Denne arten lever i midtøsten og tilpasset varme forhold.

Det finnes over 275 raser av katter.


Viste du at ...

... huskatt kan ha et territorium på 2 km².

... en kattunge ikke får orienteringssans før etter 8-10 måneder. Slipp derfor ikke en kattunge ut alene.

... katter er som en playboy. De er tilknyttet bekvemlighetene og har liten tilknytning til eieren. Dersom bekvemlighetene forsvinner (trygg soveplass, mat, varme, massasje) eller den finner et bedre sted vil den flytte reviret sitt til en annen menneskefamilie.

... katter oppfatter seg som øverst på rangstigen. Derfor kan du ikke betemme over en katt. Den gjør som den vil og hvis det ikke blir sånn flytter den ut.

... de fleste katter (hun og han) kastreres. Ved å fjerne kjønnsorgan (livmor/testikler) vil kjønnsdriften forsvinne og dermed vil den oppføre seg som en kattunge resten av livet.

... sterilisering (han/hun) er dyrere og endrer ikke dyrets adferd. Den vil derfor fortsette å markere (urinere), hyle, klore mm. når driftene overtar. Sterilisering er også dyrere da operasjonen er mer komplisert.


Husk

Velger du huskatt vet du ikke hva du får. Det er ingen dokumentasjon på helse og avl. Du vet heller ikke hvilken egenskaper en huskatt har (klatre egenskaper, aggressivitet, aktivitetsnivå mm.).

Valg av rasekatt gir deg informasjon om kattens egenskaper som bl.a. arvelige sykdommer, aktivitetsnivå, aggressivitet, stellekrav mm.

En innekatt får ikke utløp for naturlig adferd. Det er derfor viktig å tilrettelegge for aktiviteter

Kattunger ikke klarer like lett som voksne katter å si ifra når de har fått nok. Derfor bør ikke håndteres av barn under 8 år uten tilsyn fra voksne.

Territoriet er viktigere enn eieren. Dersom det blir store endringer i territoriet vil de fleste katter få problemer. Eksempler er flytting eller å stenge en utekatt inne som f.eks. når du flytter fra enebolig til blokkleilighet.


Viktig før du kjøper

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass. Selv om katter er det husdyret som krever minst arbeid er den ikke 100% selvstendig.

Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives. Plass, temperatur og stell.

Husk at katter er avhengig av eieren (mat, ly). Når du drar på ferie kan du ikke bare slenge dem ut og regne med at de klarer seg. Når du skaffer deg katt har du en forpliktelse 15 år fremover i tid.


Tilrettelegging

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass.

Toalett som rengjøres daglig og ikke være i samme rom som vann og mat.

Mange små måltider. De fleste har tørrfor stående fremme hele døgnet og mater med våtmat 2 ganger om dagen.

Vannskål plassert vekk fra matskålen gjør at de drikker mer vann.

Den skal ha myk soveplass vekk fra støy og forstyrrelse (også vekk fra barn).

Klorebrett da den trenger å strekke seg og klørne.


Andre oppslagsverk


Norsk Wikipedia

 

Bøker & utstyr (advarsel: krever samtykke til overvåking):

 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no