naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Klima (idag)

Jordas atmosfære er tynn. Det er imidlertid havet som påvirker klimaet mest og fungerer som en buffer for lagring av klimagasser som bl.a. vann og karbondioksid. Foto: NASA

Klima er styrt av solinnstråling (jordas avstand, helning til sola) og fordelingen/sirkulasjonen av varme ved hjelp av havstrømmer. USA står for trolig 50% av all mennesklig utslipp av klimagasser i verden. Den største (og naturlige) tilførselen av klimagasser (vann, karbondioksid) kommer fra jordas indre via vulkaner.

     Endringer i klima har endrer seg i sykler på 250 mill. år til kun 11 år. Menneskets korte levetid gjør det vanskelig for mennesket å forstå at endringer i miljøet skjer hele tiden. Dette er hverken negativt eller positivt på naturen/kloden. Alt levende omstiller seg, noen arter dør, andre arter overlever og videreutvikler seg til nye arter.

World Wide Web (www)

Regnvær på radar - http://met.no/radar/radar_norden.html - NOR

Informasjon om alt innen plantefysiologi. Omhandler temaer som anatomi, fysiologi, genetikk, planteøkofysiologi og systematikk. Søkemulighet etter ord. Meget grundig, lettlest og forklarende. Dette er en "lærebok på nettet".

 

Se Norge - http://senorge.no/ - NOR
Snø vær vann klima .

 

Norsk klimapolitikk, St. meld. 34 - kodet adresse - NOR
???.

 

The Great Global Warming Swindle - http://www.greatglobalwarmingswindle.com/

 

Bøker


Arctic Climate Impact Assessment - Lærebok
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig ???. 1042 sider.
ISBN 0-521-86509-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nasjonalatlas for Norge - Vegetasjon - Leksikon

I???.  200 sider
ISBN 82-90408-26-9             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter


Cicerone - http://www.cicero.uio.no/cicerone/

???.
ISSN 0006-5269

Foreninger


Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Plantefotoarkiv fra Norsk botanisk forening - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/

Bilder av mange norske plantearter ordnet i systematisk oversikt.

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Flora of Europe - http://utopia.knoware.nl/users/aart/ - ENG

660 bilder av 284 arter fra Europa.

Oppdatert 20. august 2008

Opprettet 28. mai 2007

jetstrøm

 

orkan
 

værsystemet

 

Alle bilder fra NASA

 


  Fakta om klima

 • Jordas gjennomsnitts-temperatur er på 15°C.

 • Luft består av 78% nitrogen, 20,9% oksygen, 0,9% argon og 0,033% karbondioksid.

 • Vulkansk aktivitet

 • Etter den lille istiden (ca. 1850) har temperaturen økt til nivået det var var før vikingtiden. Det er ingen som idag vet om dette er innenfor den naturlige klimaendringen eller hvor stor påvirkning menneskelig forurensning har.


  Viste du at ...

 • For 1000 år siden var klimaet varmere enn idag. Det fantes da ikke is på nordpolen om sommeren, men isbjørnen overlevde i Nord-Amerika.

 • Uten de viktigste drivhusgassene vanndamp og karbondiokid ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært -18°C.

 • Etter istiden for 10.000 år siden har det vært 3 perioder med global oppvarming kraftigere enn idag.

 • Karbondioksid i atmosfæren for 500 mill. år var 18 ganger høyere enn idag.

 • Oksygenet i atmosfæren for 300 millioner år siden var på 35%.

 • Den største påvirkningskraft på klima er vulkansk aktivitet (bevegelse av kontinental-plantene) som påvirker havnivå og tilførsel av klimagasser.

 • Vulkanen Mt. Erebus i Antarktis spytter ut mer KFK gasser i løpet av et år enn det menneskeheten har gjord de siste 60.000 år!

 • For 125.000 år siden var klimaet varmere med sommertemperatur 2°C høyere enn idag. I London levde det skogelefant, flodhest og løve.

 • Den lille istiden varte fra ca. 1250 - 1850.


Global oppvarming
Her finner du noen fakta om konsekvenser til global oppvarming.

 • Varmekrevende arter i Norge som har gått kraftig tilbake pga. kuldeperioden de siste 1000 årene er på vei tilbake. Eksempler er villsvin, damfrosk, bakkekløver, engkubjelle, eik, kristorn, mispel, fasan mm.

 • Oppvarming gir økt fordampning og dermed mer nedbør. Isbreene vil derfor utvide seg.

 • Antarktis vil ikke bli særlig påvirket.

 • Isbjørn i Atlanterhavet er avhengig av drivis for å overleve og vil bli borte. Isbjørnen i Nord Amerika vil overleve da de ikke er avhengig av drivis.

 • Golfstrømmen blir svekket og en ny istid vil kunne starte.
   

 

  Annonse: