naturleksikon.no
 

Opprettet
23. desember 2011

Mineraler - smykkestein - edelstein

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenFluoritt (CF2) opptrer i alle farger, men oftest i fiolett.. © Roger Weller (2008), Cochise College.Bergkrystall (kvarts)
© Roger Weller (2008)


Akvamarin (beryll)
© Roger Weller (2008)


Kyanitt
© Roger Weller (2008)


Fakta om mineraler

Det finnes over 4000 mineraler.

Det finnes over 000 smykkesteiner

Kun 70 mineraler brukes til edelsteiner og kun 15 av disse er utbredt i bruk.
 


Viste du at ...

På jorda finnes det over 90 grunnstoffer, men bare 8 av disse utgjør hele 99% av jordskorpa.
 


Grunnstoffer

Grunnstoffer på kontinental skorpe. Første angir andel i vekt, mens andre angir andel av mineraler hvor grunnstoffet inngår.

oksygen (O)     47,0% - 99%
silisium (Si)       28,0% - 94%
aluminium (Al)   8,1% - 64%
jern (Fe)              5,0% -   7%
kalsium (Ca)       3,6% -
natrium (Na)       2,8% -
kalium (K)           2,6% - 20%
magnesium(Mg)2,1% - 21%
resten 0,8%         0,8%


Mineraler

De vanligste mineraler på kontinental skorpe angitt i vektprosent.

plagioklas 44,7%
k-feltspat 15,5%
pyroksen 12,8%
kvarts 12,4%
magnetitt 4,1%
biotitt 3,8%
olivin 2,6%
amfibol 1,8%
diverse 2,3%


Systematikk

I verden finnes det over 4000 mineraler. I Norge er det registrert 2794.

De viktigste gruppene:
silikater
sulfider
sulfater
karbonater
fosfater
oksider
halogenider

 


Mineraler er grunnstoffer og kjemiske forbindelser som opptrer naturlig med en bestemt eller begrenset kjemisk sammensetning som kommer til utrykk ved streng lovmessig indre oppbygning i et krystallgitter med konstante fysiske egenskaper. Smykkestein er pene mineraler som brukes som smykker. Mineralene er vanlige og utbredt i naturen og dermed billige ved salg. Eksempler er kvarts og granat. Edelstein er slipte mineraler hvor det stilles store krav til skjønnhet, holdbarhet (hardhet over 7) og sjeldenhet. Eksempler er diamant, smaragd, rubin og safir.

Mineralogi er læren om mineraler. Fagområdet er egentlig uorganisk kjemi, men er underlagt geologi på grunn av arbeidsmetoden.


World Wide Web (www)

Mineralogy database - http://webmineral.com/specimens.shtml - ENG
Fullstendig oppslagsverk over mineraler. Detaljert informasjon om bl.a. krystallografi, strukturer, kjemisk sammensetning. De fleste typer av mineraler er omtalt med informasjon om bl.a. formel, vekt, brukte navn, krystallografi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper og flotte fargebilder av krystaller. En rekke edelstener er også omtalt med mye informasjon. Forutsetter kunnskaper i kjemi fra videregående skole eller høyere.

Våre vanligste mineraler
- kodet adresse - NOR
Utg.: Universitetshøyskolen i Bergen

Mineraler
- kodet adresse (flash) - NOR
En innføring i mineralogi for nybegynnere. Lettlest og lett forklart.

Edelstener
- http://www.nhm.uio.no/geomus/nettutstillinger/edelsteiner/index.html - NOR
Enkel oversikt med bilder over 25 smykkesteiner.


Bøker

Manual of Mineralogy - Lærebok
Grundig bok med kapitler om bl.a. krystallografi (intern og ekstern form og orden), krystallkjemi, minaralkjemi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper, stabilitet og systematikk. Beskrivelse av mange mineraler og bergarter samt edelstener. Forutsetter kunnskap fra gymas eller høyere.
ISBN 0-471-31266-5               Kjøp                         Låne på biblioteket

Rocks & Minerals. The Definitive Visual Guide.
- Praktbok
Denne boka er en praktbok spekket med bilder, illustrasjoner, kart og figurer. Den tar for seg ALT om mineraler i en lettleslig og rikt illustrert form. Omhandler sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter. I tillegg gis det innføring i identifisering, krystallsystemer, habitus, identifisering og smykkestein. Hele 280 mineraler er beskrevet. I tillegg kommer smykker av fossiler, rav, koraller, perler mm. 360 sider. Utgitt av 2005 forlag.
ISBN 978-1-4053-2831-9        Kjøp                         Låne på biblioteket


Nyheter

Stein - http://www.nags.net/nags/magasin/det_store_indekset.htm
Medlemsblad for NAGS.


Foreninger

Norske amatørgeologers sammenslutning (NAGS) - http://www.nags.net  - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen mineralogi. Mange lokallag med aktiviteter.


Bilder World Wide Web

Bilder av mineraler - http://skywalker.cochise.edu/wellerr/VGM/mineral-hall.htm - ENG
Stort utvalg med gode bilder av mineraler.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no