naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Mineraler - smykkestein - edelstein

Fluoritt er en. © Roger Weller (2008), Cochise College

Mineraler er grunnstoffer og kjemiske forbindelser som opptrer naturlig med en bestemt eller begrenset kjemisk sammensetning som kommer til utrykk ved streng lovmessig indre oppbygning i et krystallgitter med konstante fysiske egenskaper. Smykkestein er pene mineraler som brukes som smykker. Mineralene er vanlige og utbredt i naturen og dermed billige ved salg. Eksempler er kvarts og granat. Edelstein er slipte mineraler hvor det stilles store krav til skjønnhet, holdbarhet (hardhet over 7) og sjeldenhet. Eksempler er diamant, smaragd, rubin og safir.

Mineralogi er læren om mineraler. Fagområdet er egentlig uorganisk kjemi, men er underlagt geologi på grunn av arbeidsmetoden.

World Wide Web (www)

 

Mineralogy database - http://webmineral.com/specimens.shtml - ENG

Fullstendig oppslagsverk over mineraler. Detaljert informasjon om bl.a. krystallografi, strukturer, kjemisk sammensetning. De fleste typer av mineraler er omtalt med informasjon om bl.a. formel, vekt, brukte navn, krystallografi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper og flotte fargebilder av krystaller. En rekke edelstener er også omtalt med mye informasjon. Forutsetter kunnskaper i kjemi fra videregående skole eller høyere.

 

Våre vanligste mineraler - kodet adresse - NOR

??? Utg.: Universitetshøyskolen i Bergen

 

Mineraler - kodet adresse (flash) - NOR
En innføring i mineralogi for nybegynnere. Lettlest og lett forklart.

 

Edelstener - http://www.nhm.uio.no/geomus/nettutstillinger/edelsteiner/index.html - NOR

Enkel oversikt med bilder over 25 smykkesteiner.

Bøker


Manual of Mineralogy - Lærebok
Grundig bok med kapitler om bl.a. krystallografi (intern og ekstern form og orden), krystallkjemi, minaralkjemi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper, stabilitet og systematikk. Beskrivelse av mange mineraler og bergarter samt edelstener. Forutsetter kunnskap fra gymas eller høyere.
ISBN 0-471-31266-5               Kjøp                         Låne på biblioteket

 

Rocks & Minerals. The Definitive Visual Guide. - Praktbok
Denne boka er en praktbok spekket med bilder, illustrasjoner, kart og figurer. Den tar for seg ALT om mineraler i en lettleslig og rikt illustrert form. Omhandler sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter. I tillegg gis det innføring i identifisering, krystallsystemer, habitus, identifisering og smykkestein. Hele 280 mineraler er beskrevet. I tillegg kommer smykker av fossiler, rav, koraller, perler mm. 360 sider. Utgitt av 2005 forlag.
ISBN 978-1-4053-2831-9        Kjøp                         Låne på biblioteket

Nyheter

 

Stein - http://www.nags.net/nags/magasin/det_store_indekset.htm

Medlemsblad for NAGS.

Foreninger


Norske amatørgeologers sammenslutning (NAGS) - http://www.nags.net  - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen mineralogi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Bilder av mineraler - http://skywalker.cochise.edu/wellerr/VGM/mineral-hall.htm - ENG

Stort utvalg med gode bilder av mineraler.

 

Oppdatert 23. desember 2011

Opprettet 25. august 2007

Bergkrystall (kvarts)
© Roger Weller (2008)

 

Akvamarin (beryll)
© Roger Weller (2008)
 

Kyanitt
© Roger Weller (2008)

 


  Fakta om mineraler

 • Det finnes over 4000 mineraler

 • Det finnes over 000 smykkesteiner

 • Kun 70 mineraler brukes til edelsteiner og kun 15 av disse er utbredt i bruk.

 •  


  Viste du at ...

 • På jorda finnes det over 90 grunnstoffer, men bare 8 av disse utgjør hele 99% av jordskorpa.

 •  


Grunnstoffer

Grunnstoffer på kontinental skorpe. Første angir andel i vekt, mens andre angir andel av mineraler hvor grunnstoffet inngår.

 • oksygen (O)        47,0% - 99%

 • silisium (Si)         28,0% - 94%

 • aluminium (Al)      8,1% - 64%

 • jern (Fe)              5,0% -   7%

 • Kalsium (Ca)        3,6% -

 • natrium (Na)         2,8%

 • kalium (K)            2,6% - 20%

 • magnesium (Mg)   2,1% - 21%

 • resten 0,8%          0,8%

 

 


Mineraler

De vanligste mineraler på kontinental skorpe angitt i vektprosent.

 • plagioklas 44,7%

 • k-feltspat 15,5%

 • pyroksen 12,8%

 • kvarts 12,4%

 • magnetitt 4,1%

 • biotitt 3,8%

 • olivin 2,6%

 • amfibol 1,8%

 • diverse 2,3%


Systematikk
I verden finnes det over 0000 mineraler. I Norge er det registrert 2794.

 

De viktigste gruppene:

silikater

sulfider

sulfater

karbonater

fosfater

oksider

halogenider
 

 
  Annonse: