naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Naturbokhandel

Bøker i biologi. © Harald Gjerde (2009)

Naturbokhandel er bokhandlere som spesialiserer seg på bøker innen naturvitenskap. Dette er alt fra populærvitenskaplige til vitenskaplige bøker. Mange naturbokhandlere er tilknyttet Universitet.

Nettbokhandel

Dette er bokhandel som har større utvalg av bøker innen natur enn de fleste andre. Priser, service og leveringstid er meget varierende.

 

Natural history bookstore - http://nhbs.com - ENG

Britisk bokhandel med meget stort utvalg av bøker.

 

Naturbokhandel - http://naturbokhandelen.no - Norge

Her det mye innen natur. God, oversiktlig og innholdsrik hjemmeside. Men flerparten av bøker som de annonserer er ikke på lager.

 

Akademika - Norge
Et lite utvalg innen naturvitenskap, hovedsaklig bøker som brukes i undervisningen. Norges dyreste bokhandel. Se på bøkene, men kun kjøp norske bøker. Utenlandske bøker bør kjøpes direkte.
Adresse: Universitetshøyskolen i Oslo, Blindern, Oslo

Praktverk

Dette er oppslagsverk som hovedsaklig er populært skrevet, rikt illustrert og innholder "alt" innenfor sitt felt. De fleste er flerbindsbøker som kommer ut i løpet av flere år. Verkene er dyre, ofte fra 5-10.000 kroner og oppover.
Handbook of the Birds of the World - Oppslagsverk
Oppslagsverket har 16 bind og omtaler i detalje med illustrasjoner alle verdens fugler. 16 bind. Hver bok koster kr. 2200,- og serien kr. 35.000,-! Utgitt fra 1992 med 1 bind i året. Bind 14 kommer høsten 2009. Mange universitetsbibliotek og muséer har "hele" serien, men må leses på biblioteket.
ISBN ?                   Bokanmeldelse              Lånes ikke fra bibliotek

 

Handbook of the Mammals of the World - Oppslagsverk
Oppslagsverket omtaler i detalj med illustrasjoner alle verdens pattedyr. 8 bind. Hver bok koster kr. 1500,-. Utgitt fra 2009 med 1 bind hvert 2. år. Bind 8 kommer høsten 2023.
ISBN ?                  Bokanmeldelse               Lånes ikke fra bibliotek

 

Oppslagsverk

Omfatter meget godt illustrative bøker som går grundig og bredt innen sitt felt. Oftest i et bind. Inneholder ofte det samme som praktverkene, men inneholder mindre detaljert informasjon. Bøkene er også billigere da det kun er en bok.

Geologica. Den store boken om Jorden - Oppslagsbok
Dette er en enestående bok. Presenterer jordas klima, vulkaner, elver, fjorder, ørken, fjell mm i en geologisk/geografisk perspektiv. Det mest enestående av landskap og formasjoner er presentert med enestående bilder. Oversiktlig og meget godt forklarende. Kart og bilder gir leseren en god forståelse og innsikt i de temaene som blir presentert. Kartene gir en topografisk oversikt som du trolig aldri har sett før. Dessverre er merking på kartene unøyaktig og omtrentlige. Dette er trolig verdens beste oppslagsbok i geologi for både amatøren og den profesjonelle. Er du ikke interessert i geologi blir du det av å bla eller lese i boka! 576 sider
ISBN 978-82-7822-836-4 Kjøp Låne på biblioteket

 

 

Nasjonalatlas for Norge Atlas: Vegetasjon - Billedbok
Grundig og lettlest bok som tar for seg plantenes miljø, floristisk og historisk plantegeografi, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, vegetasjonsgeografiske regioner, kulturlandskap og forvaltning av biologisk mangfold.
ISBN 82-90408-26-9 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

The New Encyclopedia of Mammals - Oppslagsverk
Et praktverk. Oversiktlig, grundig og rikt illustrert med fargetegninger og bilder. De forskjellige grupper og arter omtales på en systematisk og oversiktlig måte med bilder og kart. 930 sider.
ISBN 0-19-850823-9 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

Nationalnyckeln - http://nationalnyckeln.se - SVE

Et svensk verk som tar for seg alle arter (planter, dyr, sopp) i Norden. Hver bok omtaler en bestemt gruppe og utgis fortløpende som de blir ferdige.

 

Bibel

Dette er bøker som danner grunnpilaren innenfor sitt felt. Disse bøkene er referanseverk som brukes av vitenskapsfolk og forskere. Man kan kalle det for "the book".

 

Norsk flora (Lids flora) - Bibel
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig (og offesiell) nøkkel til bestemmelse av norske planter. Bakgrunnsinformasjon og beskrivelser med strektegninger av 800 norske arter. Også 600 innførte arter til norsk natur er beskrevet. Det brukes nynorske artsnavn. 1230 sider.
ISBN 82-521-6029-8 Bokanmeldelse Låne på biblioteket


 

Lærebøker

Dette er bøker som brukes som lærebøker på høyskoler og universitet i grunnkurser. De gir en grundig og helhetlig oversikt innenfor sitt fagområde. Innholdet er ofte basert på kunnskap innen matematikk, kjemi, fysikk og/eller biologi fra videregående skole.

 

In Quest of the Univers - Lærebok
Dette er en grundig bok. Omhandler alt innen astronomien. Historie, jorda, metoder for å skaffe kunnskap om universet, elektromagnetisme, teleskoper, Jorda og Månen, planetene, Sola, stjerners tilblivelse og død, Melkeveien, galakser og kosmologi. Lettlest og oversiktlig med mange bilder og illustrasjoner. Boka brukes som lærebok i innføringskurs i astronomi på Universitetshøyskolen i Oslo.
ISBN 0-7637-0605-1          Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

The Atmosphere. An introduction to Meteorology - Lærebok
Dette er en grundig og lettlest bok med mange og gode illustrasjoner. Inneholder kapitler om atmosfæren, stråling, temperatur, nedbør, trykk og vind, sirkulasjon, luftmasser, værsystem, tordenvær, værmelding, forurensning og klima. 520 sider.
ISBN 0-13-187462-4 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

The Earth. An Introducton to Physical Geology - Lærebok
Denne boka gir en grundig innføring i geografi med vekt på geologi. Tar for seg tema som bl.a. geologiens historie, historisk geologi, fossiler, bergarter, vulkaner, rennende vann, grunnvann, isbreer, ørken, kyst, platetektonikk, jordskjelv og jordas indre. Grundig og lettforklart. Rikt illustrert med tegninger og bilder. 654 sider
ISBN 0-02-419012-8          Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Manual of Mineralogy - Lærebok
Grundig bok med kapitler om bl.a. krystallografi (intern og ekstern form og orden), krystallkjemi, minaralkjemi, fysiske egenskaper, optiske egenskaper, stabilitet og systematikk. Beskrivelse av mange mineraler og bergarter samt edelstener. Forutsetter kunnskap fra gymas eller høyere.
ISBN 0-471-31266-5          Kjøp          Låne på biblioteket

 

Historical Geology - Lærebok

Oversiktlig, lettlest og rik illustrert bok som tar for seg jordas historie og dyrenes utvikling. Kapitler omfatter bl.a. jordas indre, mineraler & bergarter, geologisk tid, stratigrafi, evolusjon, platetektonikk og universets historie. Hver historisk (geologisk) tidsalder er omtalt med informasjon om tektonikk, miljø, dyregrupper og samfunn. Tilslutt omtales menneskets evolusjon 640 sider
ISBN 0-314-01240-0 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

Invertebrate Palaeontology and Evolution - Lærebok/Fagbok

En grundig bok som går i detalj på gruppenes morfologi, taksonomi og evolusjon. Gruppene som omtales er Metazoa, svamper, koraller, mosedyr, armfotinger, bløtdyr, pigghuder og leddyr (trilobitt). 434 sider
ISBN 0-412-47990-7 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

Integrated Principles of Zoology - Lærebok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

 

Andre meget gode bøker

 

Den nye nordiske flora - Bestemmlsesbok

Illustrasjonsbok med fargetegninger for bestemmelse av norske arter. De fleste artene kan bestemmes ved hjelp av boka som omhandler 2500 norske og innførte plantearter. Artsnavn er beskrevet i bokmål. 928 sider
ISBN 87-02-029907-9 Bokanmeldelse Låne på biblioteket

 

Oppdatert 21. oktober 2013

Opprettet 29. juli 2009

Nationalnyckeln

 

Handbook of the Mammals

 of the World
 

bilde 3

 


  Fakta om temaet

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

 • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det ??? dyrearter hvorav ??? er insekter og ?? fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

aaa - 100

bbb -100

ccc - 100

ddd - 100
eee - 100

fff - 100

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i følgende fagområder.

 

 • Navn (gruppe)

 • Navn (gruppe)

 • Navn (gruppe)

 • Navn (gruppe)

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

 • Ord 1 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 2 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 3 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

 • Ord 4 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


 

 
  Annonse: