naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Naturfotograf

Naturfotgraf tar bilde av knivkjuke som nå har gått vekk fra Nikon da merket ikke er egnet til profesjonell fotografering. © Harald Gjerde (2006)

Naturfotografering er en utbredt og populær aktivitet. Konkurransen er stor og selv med gode bilder må man ha et kjent navn for å kunne selge bilder.

World Wide Web (www)

Det er få hjemmesider som tar for seg limnologi på World Wide Web. For å finne informasjon må man søke i spesifikke dyregrupper eller problemstillinger. Nedenfor er et lite utvalg til de viktigste gruppene. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

 

Nature Photographers - http://www.naturephotographers.net  - ENG

???.
 

Photo Portfolios http://www.photoportfolios.net - ENG
???.

Bøker


Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Lover & regler

 

Bern-konvensjonen - http://www.kopinor.no/opphavsrett/bernkonvensjonen/paristeksten - NOR

Bernkonvensjonen av 9. september 1886 (endret i 1971) omfatter beskyttelse av

 

Åndsverkloven - http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html - NOR

Åndsverkloven av

 

 

Foreninger


Norske naturfotografer (NN) - http://www.norskenaturfotografer.com  - NOR

Forening for de som har naturfotografering som yrke. Det stilles også krav til kvalitet på bilder.

 

BioFoto - http://biofoto.no/  - NOR

Interesseorganisasjon for naturfotografer.

 

SamFoto - http://samfoto.no/  - NOR

Interesseorganisasjon for naturfotografer.

Bilder på World Wide Web

 

CalPhoto - http://calphotos.berkeley.edu//about.shtml  - ENG

Billedbyrå med 175.000 bilder av bl.a. planter, sopp, dyr og landskap. Bildene ligger på hjemmesidene og kan brukes til ikke-kommersielle formål av skole, foreninger o.l

Oppdatert 1. august 2008

Opprettet 3. august 2007

 

 

 

 

 

 


  Fakta om naturfotografi

  • Riktig henvisning til et bilde er co

  • dfas

  • d


  Viste du at ...

  • Riktig henvisning til et bilde er copyrightmerket først, rettighetshavers navn og deretter året bildet ble tatt. Eks.: © Ola Normann (1984)

  • Copyrightmerket ligger i tastaturet på PC og kommer frem ved å trykke alt + 184

  • Opphavsretten til bilder oppstår når verket skapes, uten krav til formaliteter og merking.

  • Rettighetene til bildet gjelder fotografens levetid og 15 år etter fotografens død, dog ikke tidligere enn 50 etter at bildet ble tatt.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

svamper - 5


 

 
  Annonse: