.

Opprettet
18. september 2009

Papegøye (husdyr)

Oppdatert
23. mars 2021

naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

antarktis
arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dinosaurer
dyreadferd
dyrehager
edderkopper
eksperter
etologi
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning (natur)
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hval
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
masseutryddelse
mat fra naturen
mennesket (fysio)
menneske (art)
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern (arter)
naturvern (landsskap)
naturbokhandel
nasjonalparker USA
oceanografi
olje
oppslagsverk
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
praktverk
rettvinger
safari
skogbruk
sommerfugler

stjerner
systematikk
regnskog (boreal )
regnskog (tropisk )
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
livet i vann
ulv
utryddelser
utdannelse (forvaltning)
utdannelse (bio)
utdannelse (geo)
vann (hydrologi)
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken
øyenstikkere

Blåpannet amason, Amazona aestiva, er den mest populære amason. De kan synge hele vers, lære en rekke ord og setninger samt betydingen av dem. Amasoner brukes ofte i papegøyesirkus.
© Harald Gjerde (2011)


Papegøyer er en egen orden med 372 arter tilknyttet tropiske og subtropiske områder. Disse fuglene er meget fargerike, sosiale og intelligente.


World Wide Web - om papegøyer

Oversikten omfatter de beste hjemmesidene; oversiktlig, utfyllende og dekkende. Advarsel: Enkelte hjemmesider misbruker leseren ved å innhente opplysninger som bl.a. e-post, bruker historikk, adresse. Noen krever også samtykke som betingelse for å kunne bruke sidene (jfr. cookies). I tillegg samkjører mange informasjon med Google. Resultatet blir at man risikerer å bli utsatt for målrettet og aggressiv markedsføring.

Animal-World (papegøyearter) - http://animal-world.com/encyclo/birds/birds.htm - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om en rekke arter innenfor de forskjellige gruppene (bl.a. lorie, konur, kakadue, ara, amazon, pionus, dvegpapegøyer, duer, kanarifugl og finker). Informasjonen omfatter, utbredelse, status, artsbeskrivelse, dyrehold, boforhold, mating, sosiale krav, adferd, vedlikehold, trening, aktivisering, formering og potensielle problemer (helse, adferd o.l.). Hjemmesiden er oversiktlig og grundig. Rikt illustrert dem bilder av de fleste artene og underartene. Det mest komplette og utfyllende hjemmeside du finner på www.
Xeno-Canto (fuglesang) - http://xeno-canto.org - ukjent land
Denne hjemmesiden inneholder en database med hele 7600 arter som er omtrent 70% av all verdens fuglearter! Den inneholder 80.000 opptak med 740 timers spilling. Enkelt søking etter art, gruppe og land. Interaktivt kart (GoogleMaps) hvor man kan zoome inn og få oversikt over lokaliteter til opptakene. Alle opptak er supplert med info om sted, dato, art, type sang og hvem som tok opp. Alle opptak er i mp3 og høres direkte eller lagres på egen PC.

Solparakitt - http://www.solparakitt.no/ - NOR
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

Birdcage
- http://birdcage.net - USA
Her finner du mye bakgrunnsinformasjon om adferd, helse, medisin, næring, sikkerhet, leker og trening. I tillegg har de informasjon om forskjellige papegøyearter. Rikt illustrert med bilder.

 
Global Biodiversity Information Facility - kodet adresse - DAN
Database over verdens papegøyer med bilder, utbredelseskart og annen informasjon.


World Wide Web - oppdragelse og trening

Oversikten omfatter de beste hjemmesidene; oversiktlig, utfyllende og dekkende. Advarsel: Enkelte hjemmesider misbruker leseren ved å innhente opplysninger som bl.a. e-post, bruker historikk, adresse. Noen krever også samtykke som betingelse for å kunne bruke sidene (jfr. cookies). I tillegg samkjører mange informasjon med Google. Resultatet blir at man risikerer å bli utsatt for målrettet og aggressiv markedsføring.

Birdtricks - http://birdtricks.com - USA
En av verdens fremste papegøyetrenere selger kurs i trening av papegøyer. Kurs som tilbys er bl.a. slutte å bite, lære å snakke, stoppe å skrike, sirkusttriks og temming. Det er en kommersiell side som er basert på bestilling av kursmateriell for å kunne gjennomføre de enkelte øvelsene. Derfor  inneholder ikke hjemmesiden ikke noe informasjon om trening. Kursene må bestilles og er meget dyre. NB: Disse driver med aggressiv markedsføring.

Liberty Wings - http://libertywings.com - USA
Chris Biro har sitt eget papegøyteater. Fuglene flyr i det fri og kommer på kommando. Hjemmesiden inneholder informasjon om flyvetrening av tamme papeøyer i det fri, både innendørs og utendørs. Det sår en del informasjon om konseptet og sirkuset, men lite om hvordan selve treningen foregår.

Trained Parrot - http://trainedparrot.com  - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om hvordan å trene papegøyer. Temming, prating, bli kvitt uvaner (biting, skriking, bæsjing mm.), gjøre kommandor (hente ting, komme, fly vekk mm.) er noe av innholdet. Detaljert beskrivelse om trening, bilder og mange filmklipp gir god innsikt i hvordan treningen skal foregå.

Parrot Secrets
- http://parrotsecrets.com - USA
Informasjon om hold og stell samt trening av papegøyer. NB: Disse driver med aggressiv markedsføring.


BØKER

Det finnes mange bøker om katter. Det er ingen som utpeker seg om vesentlig bedre. Flere av bøkene beskrevet under inneholder det samme. Bøkene har forskjellige måter å presentere informasjon og forskjellig vektlegging. Det blir derfor en smaksak hvilke bok man ønsker.

Good Parrotkeeping - hefte
Heftet gir gir eene. 288s
ISBN 978-0-7938-0666-9             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket
The Perfectly Trained Parrot - bok
Heftet gir gir en oversikt over 75 arter med papegøyer som. 255s
ISBN 978-0-7938-0720-8             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Papegojor - hefte
Heftet gir gir en oversikt over 75 arter med papegøyer som holdes som husdyr. Mange gode bilder og en meget kort beskrivelse om arten. Unøyaktige kart og lite informasjon, men trolig eneste stedet hvor du finner samlet oversikt med bilder over de fleste papegøyene.
ISBN 3-8290-1703-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Boken om tamme Jakopapegøyer - Bok
Tar for seg bl.a. overveielser før kjøpet og gir oppdatert informasjon om generell stell. Ville jakoers levesett omtales for å gi bakgrunn for bedre forståelse. Boka inneholder en grundig innføring i papegøyers anatomi, helse, lek, trening, komunikasjon, adferd, kosthold og boforhold. 150 sider.
ISBN 978-82-303-0831-0             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Parrots. A Guide to Parrots of the World
- bok
Boka omtaler alle arter (352) i papegøyefamilien. Rikt illustrert med tegninger av alle arter, utbredelseskart og omtaler. Imidlertid dårlige fargetegninger av papeøyene trekker ned.
ISBN 0-7136-6933-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket


FORENINGER

Oppdrett av rasekatter skjer på en organisert måte hvor dyrene blir registrert og godkjente. Derfor er det en rekke foreninger tilknyttet rasekatter med NRR som øverste organ.

Norsk stuefuglforening  - http://stuefugler.no - NOR
Informasjon om kjøp, salg, nettbutikker og oversikt over papegøyearter. Artikler om valg av bur, ernæring, sikkerhet og forsikring.

Norske Tropefuglforeningers Landsforbund
- http://norsktropefuglmarked.no - NOR
Forening for stuefuglinteresserte.  Utgir tidsskriftet Norsk tropefugl hobby som kommer 4 nummer i året.

Stuefuglklubben Stavanger og omegn
- kodet adresse - NOR
Aktiv forening med utfyllende hjemmesider. Informasjon om møter, utstillinger, oppdrettere, bilder, ringmerking, import, lover & regler og fuglepriser.


BILDER

Mang???.

Parrots. A Guide to Parrots of the World - bok
Boka omtaler alle arter (352) i papegøyefamilien. Rikt illustrert med tegninger av alle arter, utbredelseskart og omtaler. Imidlertid dårlige fargetegninger av papeøyene trekker ned.
ISBN 0-7136-6933-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Wikimedia Commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/Psittaciformes - ENG
Mange bilder av papegøyer ordnet etter slektsnavn.


KJØP - SALG - MISTET - FUNNET

Foreninger er ordnet etter aktualitet.

Katteregisteret - http://dyrebeskyttelsen.no/sok-i-katteregisteret
Dyrebeskyttelsen har hatt ansvaret for registrering av øremerkede katter. Dette er en separat database som nå legges ned. Dette betyr at nye dyr ikke kan bli øremerket, men vil kunne få microchip. Databasen over eksisterende øremerkede katter vil fortsatt være tilgjengelig.

Dyreidentitet
- http://dyreidentitet.no 
Dyreidentitet A/S er en stiftelse om registrerer microchip merkede katter og hunder i Norge. Over 800 veterinærer merker og supplerer databasen til dyreidentitet. Pr. 2005 var det 200.000 katter og hunder registrert i databasen. Databasen er tilgjengelig på www og Viking Redningstjenestes telefon 80032900 (døgnåpent).

Nettkatten
- http://nettkatten.no
Annonsering av katter funnet og mistet. Søkemulighet i database etter fylke, farge, rase, dato og øremerkingsnummer. Oversikt over gjenforeninger med bilder og historier. Siden 2002 har de annonsert 8950 katter mistet, 5463 katter funnet og 5072 katter gjenforent (pr. 1. juli 2011).

Dyrebar
- http://dyrebar.no
Annonsering av katter funnet og mistet. Søkemulighet i database. Informasjon om farge, rase, mønster, pels, alder, kjønn. Bilder og omstendighetene rundt forsvinningen og også med. Oversikt over gjenforeninger med bilder og historier. I tillegg til katter omhandler databasen også hund, fugl og kaniner.

Foreningen for omplassering av dyr
- http://www.fod.no/viewPage.php?page=3 - NOR
Foreningen har en rekke katter uten eier. Utfyllende sider med informasjon og bilder av katter til adopsjon, katter som er adoptert og hilsener/historier om hvordan adopterte katter har det. Det stilles krav til adoptivforeldre for å sikre at kattene får et godt nytt hjem.


UTSTYR

Det er en rekke zoo foretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De foretningene som står på listen har selgere som har god kjennnskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.
      Ved kjøp via internett betal aldri forskuddsvis eller belast bankkonto via internettbutikken.

Febo - http://febo.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Importfirma som selger til dyrebutikker og veterinærer i Norge. Varer kan derfor ikke bestilles direkte, men via en butikk.

Tempo Hund & Katt
- http://tempohundogkatt.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Internett butikk som selger direkte til forbruker.

Hund som Hobby
- http://hundsomhobby.no - Norge
Godt utvalg i utstyr til katter, bl.a. bøker, dører, fôr, halsbånd, møbler (tunnell, klorebrett, puter, senger mm.), leker, toalett og transportbur. Internett butikk som selger direkte til forbruker.


MAT & ERNÆRING

En vanlig årsak til sykdommer er feil ernæring. Katter er rovdyr og skal ha kjøtt. Maten til katter skal inneholde  mist 50% kjøtt (proteiner og fet)av maten den spiser inneholder for lite kjøtt (10-20%) og for lite vitaminer og andre næringsstoffer. Kjøp derfor ikke mat i dagligvarebutikker da kvaliteten er dårlig (inneholder salt som er giftig og fyll for at den skal bli mett). Bruk litt mer penger og kjøp ordentlig mat som du får i dyreforetninger.

Iams kattefór - http://iams.com/iams/cat-food.jsp - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder detaljert informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Gir veiledning i hvordan å mate katten.

Hill's Pet Nutrition - http://hillspet.no - NOR
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder detaljert informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Gir veiledning i hvordan å mate katten. I tillegg har de mye informasjon om vekst og helse.

Specific kattefór - http://specific-diets.com - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Dette merket selges kun hos veterinærer.

Eukanuba kattefór - http://www.eukanuba.com/cat-articles - ENG
Stort utvalg av mattyper som er beregnet for kattunger, kattemødre og andre katter. Inneholder informasjon om produktene som bl.a. råstoffer, vitaminer, kalorier, proteiner mm. Dette merket selges kun hos veterinærer.


VETERINÆR

I tillegg til nasjonale kjeder omtales kun de største dyreklinikker og veterinærer som er plassert sentralt ("storbyer").

Norske dyrleger på nett - http://dyreklinikk.no - NOR
Oversikt over de fleste av landets 250 dyreklinikker med adresser, telefonnummer og hjemmeside. Halvparten av klinikkene har egne hjemmesider. Sortert alfabetisk eller etter fylke.


FILM PÅ YOUTUBE (www)

Her finner innfor temaet. Oversikten er sortert med det beste først.

Nala's World - kodet adresse - ENG
Skotske Dean Nicholson sykler verden rundt og adopterte en hjemløs kattunge som han har med seg i sykkelen på alle turer. Serien viser hvor tett vennskap man kan ha med en katt dersom man er villig til å investere litt av seg selv. Dette klippet gir en introduksjon på historien og markedsfører deres bok om denne historien. Utgiver: Privat. HD 4:03 min.


 

 


rødbuket ara
Primolius maracanablåhodet pionus
Pionus menstruussolparakitt
Aratinga solstitialis


Før du kjøper!

Papegøyer er meget krevende husdyr og stiller store krav til sosial omgang, aktivisering og plass. Dette er krav du må imøtekomme de neste 50-70 årene da de blir meget gamle. Manglende oppfølging fra eier medfører "problempapegøyer" med psykiske problemer. Dette viser seg ved skriking, ødelegge gjenstander og skader seg selv. Omplassering til nye hjem er meget vanskelig da de blir meget tilknyttet eier. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke behov disse dyrene har (www og bøker).


Viste du at ...

Mange arter kan lære en rekke ord (grå jacko hele 900 ord), betydningen av ordene og koble dette til hele setninger.

De kan lære en rekke øvelser på kommando som f.eks. komme, bukke, "gi labb", trille, hente mm.

Det er strenge krav (forbud) til innføring av fremmede dyrearter i Norge, men ingen krav til innføring av fremmede plantearter. Årsaken er at forvaltningen definerer på politisk grunnlag hva som er "skadelig"  og ikke skadelig.

I Norge og Danmark er det ingen krav til zooforetninger, dyrene og de som driver dem. I Sverige kreves det autarisasjon og krav til personalets kompetanse som gis gjennom yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

Tollvesenet ikke har kompetanse for kontroll av innførsel av husdyr. De kjenner hverken til reglene eller klarer å skille artene fra hverandre. Ikke engang forskjellen mellom torsk og laks!


Husk

En papegøye krever mer sosial kontakt enn hunder. Er det ingen hjemme daglig kl. 08-16 bør det være 2 fugler som holder hverandre selskap.

Fugler skal ha muligheten til å fly hver dag akkurat som hunder luftes flere ganger daglig.

ALDRI sett ut dyr som er født i fangenskap ut i naturen. De fleste vil ikke klare seg. De som gjør det vil ødelegge det naturlige økosystemet.


Viktig før du kjøper

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass. Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives, plass, temperatur og stell. Papegøyer er like sosiale som hunder og krever daglig sosial kontakt.


Viktig før du kjøper

I verden finnes det 372 arter. I fangenskap er det 00.

Rike: Dyr (Animalia)
rekke: virveldyr (Chordata)
klasse: Aves (Mammalia)

orden:
papegøyer (psittaciformis) - 372
familie:


Useriøs dyreforretning

Kjøper mange dyr som er fanget i naturen. Mange av disse dyrene er utrydningstruet og fangst er derfor en trussel. Hos disse dyrene er det vanskeligere å påvise sykdom. Disse dyrene er ofte også avmagret. Selgere i butikken har ikke kjennskap til dyrene og kan ikke gi veiledning i dyrenes krav til stell. Ved kjøp i Sverige (2 butikker) bes det også om personopplysninger ved kjøp.

Eksempel på useriøs kjede er Dyrego i Norge & Sverige som selger vingeklippede papegøyer og ofte syke dyr.


Andre oppslagsverk


Norsk Wikipedia

 

Bøker & utstyr (advarsel: krever samtykke til overvåking):

 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no