naturleksikon.no
 

Opprettet
19. juni 2014

Papegøye (husdyr)

Oppdatert
24. juni 2018


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken


 Blåpannet amason, Amazona aestiva, er den mest populære amason. De kan synge hele vers, lære en rekke ord og setninger samt betydingen av dem. Amasoner brukes ofte i papegøyesirkus.
© Harald Gjerde (2011)

.blåhodet pionus
Pionus menstruussolparakitt
Aratinga solstitialis


Blågul ara
Ara araruana


Før du kjøper!

Papegøyer er meget krevende husdyr og stiller store krav til sosial omgang, aktivisering og plass. Dette er krav du må imøtekomme de neste 50-70 årene da de blir meget gamle. Manglende oppfølging fra eier medfører "problempapegøyer" med psykiske problemer. Dette viser seg ved skriking, ødelegge gjenstander og skader seg selv. Omplassering til nye hjem er meget vanskelig da de blir meget tilknyttet eier. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke behov disse dyrene har (www og bøker).
 


Viste du at ...

Mange arter kan lære en rekke ord (grå jacko hele 900 ord), betydningen av ordene og koble dette til hele setninger.

De kan lære en rekke øvelser på kommando som f.eks. komme, bukke, "gi labb", trille, hente mm.

Det er strenge krav (forbud) til innføring av fremmede dyrearter i Norge, men ingen krav til innføring av fremmede plantearter. Årsaken er at forvaltningen definerer på politisk grunnlag hva som er "skadelig"  og ikke skadelig.

I Norge og Danmark er det ingen krav til zooforetninger, dyrene og de som driver dem. I Sverige kreves det autarisasjon og krav til personalets kompetanse som gis gjennom yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

Tollvesenet ikke har kompetanse for kontroll av innførsel av husdyr. De kjenner hverken til reglene eller klarer å skille artene fra hverandre. Ikke engang forskjellen mellom torsk og laks!
 


HUSK

En papegøye krever mer sosial kontakt enn hunder. Er det ingen hjemme daglig kl. 08-16 bør det være 2 fugler som holder hverandre selskap.

Fugler skal ha muligheten til å fly hver dag akkurat som hunder luftes flere ganger daglig.

ALDRI sett ut dyr som er født i fangenskap ut i naturen. De fleste vil ikke klare seg. De som gjør det vil ødelegge det naturlige økosystemet.


Viktig før du kjøper

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass. Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives, plass, temperatur og stell. Papegøyer er like sosiale som hunder og krever daglig sosial kontakt.


Systematikk

I verden finnes det 372 arter. I fangenskap er det 00.

Rike: Dyr (Animalia)
rekke: virveldyr (Chordata)
klasse: Aves (Mammalia)

orden:
papegøyer (psittaciformis) - 372
familie:


Arter som selges

Det er et stort antall arter som selges i butikk og fra oppdretter. Av store selges 90% direkte fra oppdretter, mens av dvergpapegøyer selges 90% fra dyrebutikker. Her er en liten oversikt over de fleste av disse. Pekere er til oppdrettere og informasjon.

Store papegøyer
Blandt de store regnes ara, amason,

Mellomstore papegøyer
Pionus

Dvergpapegøyer
Vanligste er undulat


Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

Vingeklipping
er et ord som ofte brukes, men er misvisende. Mange assosierer det med fjerning av klør hos katter, noe som ikke er tilfellet. Det man gjør er å klippe ytterst på noen av håndvingefjærene. Det er fjærene man klipper ikke vingen. Som når man klipper negler på en katt så vil fjærene vokse ut igjen. Man fjerner ikke alle fjær eller hele fjær. Bare ytterst på noen av fjærene. På denne måten kan man hindre fuglen i å fly flere mil når den er ute. Det vanlige er at man klipper slik at fuglen kan flakse slik at den kan lande trygt. Med flakse menes at den ikke har nok oppdrift og krefter til å fly oppover, men flyr rett eller nedover.

Håndmatet
er unger som fjernes fra foreldre når de er blitt større, men fortsatt avhengig av mat fra foreldre. Det er da oppdretter/eier som fortsetter håndmating. Ofte må dette gjøres hver 4. time med en spesialblandet næringsrik grøt. Fordelen med håndmating er at ungen vender seg til mennesker ved at den oppfatter oppdretter som foreldre. Når du kjøper en håndmatet papegøye er den allerede tam og har stor tillitt til mennesker. Den kan håndteres på en helt annen måte. Da det kreves mye arbeid er håndmatede papegøyer mye dyrere (ofte 3 ganger dyrere). Men man slipper en 6 måneder - 2 års tilvenning og temming.

Tvangsforet
er håndmatede unger som får grøten via en tupe som tres ned i spiserøret eller magen. Tvangsforing gjøres dersom ungene ikke spiser av seg selv eller dersom oppdretteren har mange unger. Dette fordi frivillig spising ved håndmating tar tid og ofte gir mye søl. Ulempen ved tvangsforing er at papegøyeungen lett kan assosiere spising som noe ubehagelig og blir dermed vanskeligere å få til å spise selvstendig.


Seriøs dyreforretning

Kjøper dyr fra oppdrettsanlegg i Europa (EU). Dette fremmer dyrenes velvære (dvs. ikke dyreplageri) ved at dyrene har kort reise og kontroll/oversikt over dyrenes helse. Syke dyr blir dermed ikke solgt. Kjøp av slike dyr vil ikke gå utover bestanden av sjelden og utrydningstruede arter. Ved kjøp av større dyr (pattedyr/fugl) følger med sertifikat med dokumentasjon om at dyret er født i fangenskap. Selgere i butikken har inngående kjennskap til dyrene og kan gi veiledning i dyrenes krav til stell. Eksempel på seriøs kjede er Djurmagazinet i Sverige.


Useriøs dyreforretning

Kjøper mange dyr som er fanget i naturen. Mange av disse dyrene er utrydningstruet og fangst er derfor en trussel. Hos disse dyrene er det vanskeligere å påvise sykdom. Disse dyrene er ofte også avmagret. Selgere i butikken har ikke kjennskap til dyrene og kan ikke gi veiledning i dyrenes krav til stell. Ved kjøp i Sverige (2 butikker) bes det også om personopplysninger ved kjøp.
      Eksempel på useriøs kjede er Dyrego i Norge & Sverige som selger vingeklippede papegøyer og ofte syke dyr.


Papegøyer er en egen orden med 372 arter tilknyttet tropiske og subtropiske områder. Disse fuglene er meget fargerike, sosiale og intelligente.
.


World Wide Web (www) - om papegøyer
Animal-World (papegøyearter)
- http://animal-world.com/encyclo/birds/birds.htm - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om en rekke arter innenfor de forskjellige gruppene (bl.a. lorie, konur, kakadue, ara, amazon, pionus, dvegpapegøyer, duer, kanarifugl og finker). Informasjonen omfatter, utbredelse, status, artsbeskrivelse, dyrehold, boforhold, mating, sosiale krav, adferd, vedlikehold, trening, aktivisering, formering og potensielle problemer (helse, adferd o.l.). Hjemmesiden er oversiktlig og grundig. Rikt illustrert dem bilder av de fleste artene og underartene. Det mest komplette og utfyllende hjemmeside du finner på www.
Xeno-Canto (fuglesang) - http://xeno-canto.org - ukjent land
Denne hjemmesiden inneholder en database med hele 7600 arter som er omtrent 70% av all verdens fuglearter! Den inneholder 80.000 opptak med 740 timers spilling. Enkelt søking etter art, gruppe og land. Interaktivt kart (GoogleMaps) hvor man kan zoome inn og få oversikt over lokaliteter til opptakene. Alle opptak er supplert med info om sted, dato, art, type sang og hvem som tok opp. Alle opptak er i mp3 og høres direkte eller lagres på egen PC.

Solparakitt - http://www.solparakitt.no/ - NOR
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

Birdcage
- http://birdcage.net - USA
Her finner du mye bakgrunnsinformasjon om adferd, helse, medisin, næring, sikkerhet, leker og trening. I tillegg har de informasjon om forskjellige papegøyearter. Rikt illustrert med bilder.

 
Global Biodiversity Information Facility - kodet adresse - DAN
Database over verdens papegøyer med bilder, utbredelseskart og annen informasjon.


World Wide Web (www) - oppdragelse og trening

Birdtricks - http://birdtricks.com - USA
En av verdens fremste papegøyetrenere selger kurs i trening av papegøyer. Kurs som tilbys er bl.a. slutte å bite, lære å snakke, stoppe å skrike, sirkusttriks og temming. Det er en kommersiell side som er basert på bestilling av kursmateriell for å kunne gjennomføre de enkelte øvelsene. Derfor  inneholder ikke hjemmesiden ikke noe informasjon om trening. Kursene må bestilles og er meget dyre. NB: Disse driver med aggressiv markedsføring.

Liberty Wings - http://libertywings.com - USA
Chris Biro har sitt eget papegøyteater. Fuglene flyr i det fri og kommer på kommando. Hjemmesiden inneholder informasjon om flyvetrening av tamme papeøyer i det fri, både innendørs og utendørs. Det sår en del informasjon om konseptet og sirkuset, men lite om hvordan selve treningen foregår.

Trained Parrot - http://trainedparrot.com  - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om hvordan å trene papegøyer. Temming, prating, bli kvitt uvaner (biting, skriking, bæsjing mm.), gjøre kommandor (hente ting, komme, fly vekk mm.) er noe av innholdet. Detaljert beskrivelse om trening, bilder og mange filmklipp gir god innsikt i hvordan treningen skal foregå.

Parrot Secrets
- http://parrotsecrets.com - USA
Informasjon om hold og stell samt trening av papegøyer. NB: Disse driver med aggressiv markedsføring.


Bøker
Good Parrotkeeping
- hefte
Heftet gir gir eene. 288s
ISBN 978-0-7938-0666-9             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket
The Perfectly Trained Parrot - bok
Heftet gir gir en oversikt over 75 arter med papegøyer som. 255s
ISBN 978-0-7938-0720-8             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Papegojor - hefte
Heftet gir gir en oversikt over 75 arter med papegøyer som holdes som husdyr. Mange gode bilder og en meget kort beskrivelse om arten. Unøyaktige kart og lite informasjon, men trolig eneste stedet hvor du finner samlet oversikt med bilder over de fleste papegøyene.
ISBN 3-8290-1703-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Boken om tamme Jakopapegøyer - Bok
Tar for seg bl.a. overveielser før kjøpet og gir oppdatert informasjon om generell stell. Ville jakoers levesett omtales for å gi bakgrunn for bedre forståelse. Boka inneholder en grundig innføring i papegøyers anatomi, helse, lek, trening, komunikasjon, adferd, kosthold og boforhold. 150 sider.
ISBN 978-82-303-0831-0             Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Parrots. A Guide to Parrots of the World
- bok
Boka omtaler alle arter (352) i papegøyefamilien. Rikt illustrert med tegninger av alle arter, utbredelseskart og omtaler. Imidlertid dårlige fargetegninger av papeøyene trekker ned.
ISBN 0-7136-6933-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket


Bilder

Parrots. A Guide to Parrots of the World - bok
Boka omtaler alle arter (352) i papegøyefamilien. Rikt illustrert med tegninger av alle arter, utbredelseskart og omtaler. Imidlertid dårlige fargetegninger av papeøyene trekker ned.
ISBN 0-7136-6933-0                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Wikimedia Commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/Psittaciformes - ENG
Mange bilder av papegøyer ordnet etter slektsnavn.


Foreninger
Det mange klubber i Norge, men mange er passive og har manglende hjemmesider. Tips om flere klubber.

Norsk tema forening - http://hjemmeside.no - LAN

Norsk stuefuglforening  - http://stuefugler.no - NOR
Informasjon om kjøp, salg, nettbutikker og oversikt over papegøyearter. Artikler om valg av bur, ernæring, sikkerhet og forsikring.

Norske Tropefuglforeningers Landsforbund
- http://norsktropefuglmarked.no - NOR
Forening for stuefuglinteresserte.  Utgir tidsskriftet Norsk tropefugl hobby som kommer 4 nummer i året.

Stuefuglklubben Stavanger og omegn
- kodet adresse - NOR
Aktiv forening med utfyllende hjemmesider. Informasjon om møter, utstillinger, oppdrettere, bilder, ringmerking, import, lover & regler og fuglepriser.


Krav til stell og velferd (lover & regler)

Lov om dyrevelferd - kodet adresse (pdf) - NOR
Forslag til ny lov om dyrevelferd som er fremmet for Stortinget. Inneholder mye bakgrunnsinformasjon og synspunkter (uttalelser). Husk at loven er overfladisk. Det er i de ikke-eksisterende og forhåpentligvis kommende forskrifter hvor det vil stå mer praktisk informasjon om dyrehold.  Ot.prp.15(2008-2009)

Lov om dyrevelferd - kodet adresse - LAND
Ny lov om dyrevelferd fra 2009. Den er meget generell og gir rom for mye slurv og vannsjøtsel. Det vil være de evt. nye forskrifter som vil ha noe betydning på dyrevelferd.  Lovdata
Föreskrifter ... av djur avsedda för sällskap och hobby  - pdf - kodet adresse - SVE
De svenske forskriftene går i detalj på stell, tilsyn, opphold, mat, plasskrav mm. til fisk, amfibier, reptiler, fugl (papegøye, brevdue), kanin, gnagere (hamster, ørkenrotte, mus mm.). Forskriftene i Sverige er hovedsaklig veiledende (står bør, ikke skal) og er et godt utgangspunkt til egne minimumskrav ved anskaffelse av husdyr.


Veterinærer
I tillegg til nasjonale kjeder omtales kun de største dyreklinikker og veterinærer som er plassert sentralt ("storbyer").

Norske dyrleger på nett - http://dyreklinikk.no - NOR
Oversikt over de fleste av landets 250 dyreklinikker med adresser, telefonnummer og hjemmeside. Halvparten av klinikkene har egne hjemmesider. Sortert alfabetisk eller etter fylke.

Avian medicine
- http://avianmedicine.net/ampa/ - ENG
Dette er en mektig, grunding og avansert bok i fuglemedisin. Den 1400 sider lange boka har 48 kapitler som tar for seg temaer som bl.a. næring, underernæring, forsvarsmekanismer, adferd, preventiv medisinering, vetrinærpraksis, traumer, neurologi, oncology, gastroenterology, hematology, cytology, endoscopic undersøking, necropisk undersøking, dermatologi, viruser, parasitter mm. Boka krever god kunnskap i engelsk og i vitenskaplige termer. Er beregnet på vetrinærer som skal jobbe med fugler. Boka er oppdelt i pdf-filer for hver kapittel. Filene er imidlertid "read-only" modus. Dette betyr at du kan lagre filene, men kan ikke kopiere eller skrive ut tekst eller sider.


Dyrepensjonat
Her omtales kun de største, seriøse og som er plassert sentralt ("storbyer").

Ingen gode hjemmesider med bilder er funnet ennå. Mange dyreforretninger som selger fugl tar også imot fugl for å ha dem i pensjon. Normalt annonseres ikke dette, men spør butikken når du kjøper fugl.


Oppdrettere
Selv om dyreforretninger selger papegøyer er mange av dem ikke tamme. I tillegg annonserer de ikke hva de har. Det finnes en rekke oppdrettere med alt fra ett par til mange par. De fleste er anonyme og selger direkte til dyreforetninger eller gjennom en fugleforening. I Norge finnes det ingen register eller oversikt over oppdrettere eller kjøp/salg. Det stedet som brukes mest er http://finn.no. Sverige og Danmark har sentrale register/oversikter og fuglene er på halve prisen. Import av fugl til Norge er meget komplisert. Idag er det i praksis ikke mulig å kjøpe fugler i Sverige/Danmark for deretter å ta det med lovlig inn i Norge. Eneste mulighet er å smugle dem inn.

Svensk Fågelhobby (uppfödarregister) - http://fagelhobby.nu/artregister_index.htm - Sverige
Oversikt over oppdrettere tilsluttet forbundet Svensk Fågelhobby. Hver art står opplistet med oppdretteres navn, adresse, telefonnummer og evt. hjemmeside.

Fuglemarkedet - http://fuglemarkedet.dk - Danmark
Nettside for annonsering av kjøp og salg av fugler og utstyr til fugler.

Stuefuglklubben Stavanger & omegn - kodet adresse - Norge
Oversikt over en rekke oppdrettere av finker, undulater, parakiter og større papegøyer.

Papegojhuset - http://papegojhuset.se - Sverige
Oppdrett av amazoner (7 arter), meyerspapegøye, hvitbukspapegøye og mørkerød ara. Alle papegøyer er håndmatet og oppdretteriet ligger ved Vänersborg.

Amazone breeding (obs tekst ikke på engelsk) - http://parrot.dk - Danmark
Oppdrett av en rekke forskjellige arter av amazoner.


Dyreforretninger
Det er en rekke zoo forretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De forretningene som står på listen har selgere som har god kjennskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.

Tropehagen zoo (dyrreforetning) - http://tropehagen-zoo.no - Norge
Den største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med ca. 46 foretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr).
Zoo 1 (dyreforretning)
- http://zoo1.no - Norge
Den nest største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med 35 foretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr). Praktisk talt ingen info på hjemmesidene.
Byddy - http://buddy.no - Norge
Den tredje største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med 29 forretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr). Ikke kjøp papegøye fra denne kjeden da fuglene er vingeklippet, noe som er dyreplageri. Praktisk talt ingen info på hjemmesidene.
          Strømmen Zoosenter har meget stort utvalg av utstyr til alle grupper kjeledyr samt fugler, gnagere og fisk. Hjemmesiden har meget lite informasjon.
          Oslo Zoosenter ligger rett ved Storgata og har et stort utvalg av akvariefisk, fugler og leddyr (insekter, tusenbein, edderkopper). Hjemmesiden er utfyllende og ansatte god kjennskap til dyrene de selger. Skal du kjøpe papegøye er dette stedet å gå. Godt utvalg og de tar god vare på fuglene.

Dyrego - Norge
Norges minste dyreforretningskjede i Norge og regnes som useriøs. Kjeden har 9 forretninger i Norge og 2 i Sverige. Selger dyr som er utrydningstruet (fisk) og dyr som ikke er egnet til salg (syke papegøyer). De krever også ofte personnummer ved kjøp av varer.


Utstyr
Det er en rekke forhandlere at dyr og utstyr. Her omtales kun de største som de fleste dyreforretningene bruker. Ved kjøp via internett betal aldri forskuddsvis eller belast bankkonto via internettbutikken.

Imazo - http://imazo.se - Sverige
Svensk forhandler (tidl. Tropeimporten) som selger det meste innen mat, bur, utstyr mm. for hund, katt, fugl, pattedyr, akvarier og terrarier. De selger også levende dyr som fugl, pattedyr (gnagere), reptiler, amfibier, fisk og mat (insekter). Også akvarieplanter. Svarer ikke på henvendelser fra privatpersoner (besøk, e-post, tlf.), men forholder seg kun til butikker. Alle dyr og utstyr må bestilles via en dyreforretning, men de har på sine hjemmesider en oversikt over produkter de selger (beskrivelse og bilder) samt kataloger (pdf). Bestill kun kjente merkevarer. Varer som ikke er merket er produsert av Imazo og er ofte ubrukelige.

Ferplast - http://www.ferplast.com/uccelli_eng.php - Italia
Selger fuglebur, sitteplasser, leker og tilbehør til fuglebur. Selger også utstyr til hund, katt, gnagere, reptiler & amfibier samt fisk. Selger ikke direkte til privatpersoner. Utstyr må bestilles via en dyreforretning, men de har på sine hjemmesider en oversikt over produkter de selger (beskrivelse og bilder) samt kataloger (pdf). Ingen forhandler i Norge, men har i Sverige og Danmark.

Just Cages - http://justcages.co.uk - De forente Kongedømmer (UK)
Stort utvalg av fuglebur fra flere forskjellige leverandører som bl.a. Montana, Ferplast, Trixie og Liberta. Internettbutikk og kan bestilles direkte. Har også bur til gnagere, hunder, katter mm.

Montana Cages - http://montanacages.co.uk - De forente Kongedømmer (UK)
Stort utvalg av fuglebur. Internettbutikk og kan bestilles direkte. Har også bur til gnagere. Leverandør til dyrebutikker i Norge og Sverige.

Trixie - http://trixie.de - Tyskland
Selger fuglebur, sitteplasser, leker og tilbehør til fuglebur. Selger også utstyr til hund, katt, gnagere, reptiler & amfibier samt fisk.

 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no