naturleksikon.no
 

Opprettet
25. juli 2009

Terrarie

Oppdatert
4. april 2019


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken


Mange terrariedyr er ekstremt lett å holde og krever lite arbeid. Imidlertid er det viktigere å ha innsikt i dekorering og kunnskap om planter (jfr. akvarie) da mange terrariedyr gjemmer seg om dagen. Cornsnake er feil oversatt til norsk. I Sverige er den riktig oversatt til majsorm.
© Harald Gjerde (2009)Bombina orientalis
orientalsk klokkefrosk


Elaphe guttata
rød rottesnokPhelsuma grandis
stor daggekko


Fakta om terrarie

Terrarie (land) og akvarie (vann) er en presentasjon av et (eller flere) dyrs miljø.

... Hensikten med terrarie er å bringe litt av naturen inn i stua.

... Prinsippet er det samme som et akvarium. Et 3-dimensjonalt levende og lysende bilde med flotte planter, blomster og rennende vann.

... Et pent terrarie krever mye arbeid til stell, vedlikehold og rengjøring. Som med akvarie er arbeidet med selve dyret nesten ikke-eksisterende.

... Det finnes 3 typer terrarier eller kombinasjon mellom disse; vannterrarie (vannskilpadder), landterrarie og vegg/klippe terrarie. De fleste terrarier er en kombinasjon mellom disse.


Argumenter for

Det er en oppunion mot hold av amfibier og reptiler basert på fordommer og manglende kunnskap. Samtidig er det ikke fokus på andre husdyr som lider "10" ganger mer, fordi det ikke finnes noen regler mot det.
     Hold av dyr i terrarie gir dem mulighet til å leve kontinuerlig i sitt naturlige miljø og under optimale forhold. Lys, fuktighet, temperatur og størrelse tilpasses den enkelte arts behov. Amfibier og reptiler har liten behov for bevegelse og trenger mye mindre plass enn andre virveldyr.

Hold av nesten alle husdyr (storfe, hest, hund, kanin mm.) innebærer en større eller mindre grad av redusert dyrevelferd. Dette fordi de perioder eller hele livet må leve i et miljø hvor de blir undertrykt.
     De verste eksemplene er hester og papegøyer. Disse er sosiale dyr som lever i flokk med et stort behov for å bevege seg mange mil hver dag.
     En stor del av døgnet blir hester plassert i stall. Innestengt og alene er ikke optimalt for en sosial flokkdyr med klaustrofobiske instinkter.
     Papegøyer som tilbringer 10 timer hver dag alene i et lite bur har stort behov for samhold og aktivisering.
     For ikke å nevne pelsdyr som er et kapittel for seg...


Viste du at ...

... amfibier og reptiler ikke er kjæledyr.

... Norge er eneste landet på kontinentet Europa hvor det ikke er lov å ha amfibier eller reptiler.

... kun 19 arter reptiler ble lovlig å holde i Norge fra 15. august 2017.

... det er strenge krav (forbud) til innføring av fremmede dyrearter i Norge, men ingen krav til innføring av fremmede plantearter. Årsaken er at forvaltningen definerer på politisk grunnlag hva som er "skadelig"  og ikke skadelig.

... i Norge og Danmark er det ingen krav til dyrebutikker, dyrene og de som driver dem. I Sverige kreves det autarisasjon og krav til personalets kompetanse som gis gjennom yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

... tollvesenet ikke har kompetanse for kontroll av innførsel av husdyr. De kjenner verken til reglene eller klarer å skille artene fra hverandre. Tar du dyr inn til Norge må du ha selv ha dokumentasjon og bestemmelseslitteratur.

... det er ingen restriksjoner på innførsel til Norge av planter, insekter og bløtkoraller.


HUSK!

De burene som dyrene oppholder seg i i butikkene er midlertidige bur hvor de oppholder seg kort tid.

Dyr du kjøper i butikken er ofte små unger. Når disse vokser opp krever de mye mer plass. I tillegg blir mange gamle, ofte 30-150 år gamle.

Insekter, amfibier og reptiler krever minst plass og stell. Disse er bedre egnet i de fleste hjem da det er lette å oppfylle dyrenes behov enn fugler og hunder.

Dyr og planter du finner i naturen skal settes ut igjen samme sted du fant dem. Hvis ikke skal de drepes.

ALDRI sett ut dyr som er født i fangenskap ut i naturen. De fleste vil ikke klare seg. De som gjør det vil ødelegge det naturlige økosystemet.


Viktig før du kjøper

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass.

Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives. Plass, temperatur og stell.

Mange dyr som er små og pene blir store, stygge og gamle. Når du kjøper må du ha plass til det voksne dyret.


Lovlige reptiler

Her finner du pekere (www) til informasjon om reptiler som er lovlig å ha i Norge,  totalt 21 arter.

Øgler
- leopardgekko
- kranset gekko
- stor daggekko*
- skjeggagam
- pigghale agam
- dvergvaran
- perlefirfisle

Slanger
- rød rottesnok
- melkesnok
- grønn trepyton
- kongepyton
- teppepyton
- hagetreboa
- kongeboa
- regnbueboa
- kongesnok

Skilpadder
- gresk landskilpadde
- rødfotet skogskilpadde
- trekjølskilpadde

* Stor daggekko, Phelsuma madagascariensis, er delt inn i 3 arter. P. kochi, P. boehmei og P. grandis. Alle disse artene går under benevnelsen Phelsuma madagascariensis.


Terrarie er et bur i glass/netting for dyr som lever på land (terra=jord). I et terrarie kan dyrenes omgivelser reguleres med henblikk på bl.a. temperatur, lys og fuktighet. Et pent terrarie inneholder også levende planter (minidrivhus) slik at dyret miljø blir så ekte og pent som mulig. I terrarier holdes dyr som ikke krever stor plass som bl.a. insekter (vandrende pinner), edderkopper, skorpioner, amfibier (fuktig miljø), reptiler og enkelte pattedyr som bl.a. ørkenrotte (gerbil). Dyr i terrarier er ikke sosiale dyr (unntatt ørkenrotte) og reagerer ofte negativt eller nøytralt på menneskelig håndtering. Mange terrariedyr er nattaktive. Utstillingen blir derfor terrariets innredningen med planter, blomster, fossefall, dam mm.


World Wide Web (www)
Her finner du generell informasjon om bruk av terrariet. For informasjon om de enkelte dyrene (plass og stell) se under "Informasjon om arter" nederst til høyre på denne siden.

Fokus på dyr - http://fokus-dyr.dk - DAN
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

How to build a natural vivarium - https://www.youtube.com/watch?v=iLDN9V3e3CY - ENG
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.


Bøker

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Sommerfugler i Norge
- Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium
-
ISBN 00-00-00000-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Newts and Salamanders - Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 128s.
ISBN 0-8120-9779-3             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Frogs, Toads and Treefrogs
- Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 104s.
ISBN 0-8120-9156-6             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Turtles and Tortoises
- Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 120s.
ISBN 0-8120-9712-2             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek


Lover & regler (arter, stell og velferd)

Reptiler som er lovlige - kodet adresse - NOR
Oversikt over de 19 reptilartene som ble lov å holde fra 15. aug. 2017. Inneholder også annen juridisk veiledning som bl.a. innføring, mating og innhenting av tilladelse på sjeldne arter.
Mattilsynet

Lov om dyrevelferd - kodet adresse (pdf) - NOR
Forslag til ny lov om dyrevelferd som er fremmet for Stortinget. Inneholder mye bakgrunnsinformasjon og synspunkter (uttalelser). Husk at loven er overfladisk. Det er i de ikke-eksisterende og forhåpentligvis kommende forskrifter hvor det vil stå mer praktisk informasjon om dyrehold.  Ot.prp.15(2008-2009)

Lov om dyrevelferd - kodet adresse - LAND
Ny lov om dyrevelferd fra 2009. Den er meget generell og gir rom for mye slurv og vannsjøtsel. Det vil være de evt. nye forskrifter som vil ha noe betydning på dyrevelferd.  Lovdata
Föreskrifter ... av djur avsedda för sällskap och hobby  - pdf - kodet adresse - SVE
De svenske forskriftene går i detalj på stell, tilsyn, opphold, mat, plasskrav mm. til fisk, amfibier, reptiler, fugl (papegøye, brevdue), kanin, gnagere (hamster, ørkenrotte, mus mm.). Forskriftene i Sverige er hovedsaklig veiledende (står bør, ikke skal) og er et godt utgangspunkt til egne minimumskrav ved anskaffelse av husdyr.


Foreninger

Norges Zoohandleres bransjeforening - http://nzb.no - NOR
Interesseorganisasjon for registrerte og godkjente firmaer i zoobransjen, detaljister, grossister og importører. Jobber med standardheving og kompetanseheving i bransjen. Jobber for ansvarsfull dyrehold for medlemmer og samfunnet.  Har også en del faktaark om dyrehold for nedlasting (pdf) fra Mattilsynet. Disse er imidlertid meget overfladiske og er ment som en meget generell innføring.

Norsk Herpetologisk forening
http://herpetologisk.com - NOR
Forening for amatører og profesjonelle som har amfibier og reptiler i terrarie. Mange lokallag med aktiviteter.


Utstyr og zoo-forretninger
Det er en rekke zoo foretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De foretningene som står på listen har selgere som har god kjennskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.
      Kjeden Dyrego er dessverre ikke blandt de seriøse butikkene og er dermed ikke tatt med her.

Exo-terra - http://exo-terra.com - EU
Nettbutikk (leverandør) til terrarietypen Exo-Terra. Mye informasjon om terrarietyper, utstyr mm. Manualer til utstyr de selger kan lastes ned (pdf). Kataloger og brosjyrer finnes tilgjengelig i pdf. Fotokonkurranse hvert år i terrariedyr og har derfor en rekke gode bilder på sine hjemmesider. Europeisk (EU) selskap med kontor i den Belgiske provinsen. Exo-terra selges i Norge via WebZoo (billigst) og de fleste zoo-foretninger.

WebZoo
- http://webzoo.net  - Norge
Nettbutikk som selger alt av terrarier og utstyr til terrarier. Dette gjelder også akvarier. Tilhold ved Moss. Seriøs og billig!
Zoo
- #1 - https://zoo.se - Sverige, EU

Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat. Dårligere utvalg av herptiler og insekter enn de 2 ovenfor. De har også utstyr og mat til hund, katt, smådyr, fugl og akvarier. Selger også akvariefisk og planter. Oversikt over alle varer med pris og bilde. Dette gjelder også all levende husdyr.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til i Bromma.
Herpes Chois - #2 - http://herperschoise.se - Sverige, EU

Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat.
          Stort utvalg av dyr bl.a. slanger (27 arter), øgler (27 arter), amfibier (19 arter), skilpadder (10 arter). Av insekter og andre leddyr selger de edderkopper (23 arter), skorpioner (7 arter), "praktbiller" (10 arter), knelere (6 arter), vandrende pinner (8 arter), kakkerlakker (4 arter) og tusenbein (3 arter). I tillegg krabbe og eremittkreps.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til ved Uddevalla.

Zooariet
- #3 - https://www.zooariet.se - Sverige, EU
Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat. Tilsvarende butikken ved Uddevalla, men mindre utvalg og færre dyr. Nettbutikken frafrådes å bruke da de krever å registrere personnummer. Anbefaler kjøp i buttikk og bruk av kontanter/kort.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til i Linköping.

Skilpadde"shop" - https://skildpaddeshop.dk - Danmark
Selger alt du trenger av utstyr og mat for skilpadder.

Sommerfuglehaven
- http://sommerfuglehaven.dk  - Danmark
Selger frø av planter (larver) og blomster (voksne) til sommerfugler i hagen. Informasjon om hvordan å lage sin egen sommerfuglhage.


Kjøp av levende dyr
I dyrebutikkene har de lite utvalg og høy pris. De fleste dyrene må bestilles. I Danmark er utvalget i butikkene mye høyere og prisen 1/3 av den i Norge. Bare i Ålborg (syd) rundt Bilka finnes det 7 dyrebutikker. Ellers finnes det flere gode butikker i Sverige hvor du finner det meste og samtidig mye rimeligere enn i Norge . Veiledning til innførsel av reptiler finner du hos Mattilsynet.
Herpes Chois - http://herperschoise.se - Sverige, EU
Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat.
          Stort utvalg av dyr bl.a. slanger (27 arter), øgler (27 arter), amfibier (19 arter), skilpadder (10 arter). Av insekter og andre leddyr selger de edderkopper (23 arter), skorpioner (7 arter), "praktbiller" (10 arter), knelere (6 arter), vandrende pinner (8 arter), kakkerlakker (4 arter) og tusenbein (3 arter). I tillegg krabbe og eremittkreps.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til ved Uppsala.

Zooariet
- https://zooariet.se - Sverige, EU
Tilsvarende butikken ved Uddevalla, men mindre utvalg og færre dyr.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til i Linköping.


Informasjon om arter og grupper
Her finner du pekere (www) til informasjon om de vanligste (og letteste) artene å holde i fangenskap. De arter som idag er lovlig å ha i Norge er merket med *. De arter som er lettest å holde er merket med grønn skrift. Pekere er til hjemmesider som gir komplett informasjon om arten som bl.a. beskrivelse, levevis i naturen, utbredelse, nødvendig utstyr, mat, krav til miljø, sykdommer og kjøp.

Dette avsnittet er under utarbeidelse...

Salamandre
info kommer...

Frosker
orientalsk klokkefrosk.

Øgler
leopardgekko

Slanger
info kommer...

Skilpadder
info kommer... moskusskilpadde,  ()

Pattedyr
info kommer...

Annonse:

Herpes Chois
STORT UTVALG AV DYR

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no