naturleksikon.no
 

Opprettet
25. juli 2009

Terrarie

Oppdatert
24. juni 2018


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørken


Mange terrariedyr er ekstremt lett å holde og krever lite arbeid. Imidlertid er det viktigere å ha innsikt i dekorering og om planter (jfr. akvarie) da terrariedyret oftest gjemmer seg. © Harald Gjerde (2009)



Bombina orientalis
orientalsk klokkefrosk


Elaphe guttata
rød rottesnok



reptiler


Fakta om terrarie

Terrarie (land) og akvarie (vann) er en presentasjon av et (eller flere) dyrs miljø.

Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.
 


Viste du at ...

...de fleste kjeledyr er ikke egnet i vanlige hjem.

...når du kjøper en skilpadde eller papegøye vil du ha dem resten av livet ditt. De lever lenger enn deg!

Norge er eneste landet på kontinentet Europa hvor det ikke er lov å ha amfibier eller reptiler. Årsaken er korrupsjon i forvaltningen (DN).

Det kan søkes om å holde amfibier/reptiler. Etter reglene skal dispensasjon gis dersom man imøtekommer krav til stell og ikke setter dem ut i naturen. Idag gis det nesten ingen dispensasjoner.

Det er strenge krav (forbud) til innføring av fremmede dyrearter i Norge, men ingen krav til innføring av fremmede plantearter. Årsaken er at forvaltningen definerer på politisk grunnlag hva som er "skadelig"  og ikke skadelig.

I Norge og Danmark er det ingen krav til zooforetninger, dyrene og de som driver dem. I Sverige kreves det autarisasjon og krav til personalets kompetanse som gis gjennom yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

Tollvesenet ikke har kompetanse for kontroll av innførsel av husdyr. De kjenner hverken til reglene eller klarer å skille artene fra hverandre. Ikke engang forskjellen mellom torsk og laks!

Det er ingen restriksjoner på innførsel til Norge av planter, insekter og bløtkoraller.
 


HUSK!

De burene som dyrene oppholder seg i i butikkene er midlertidige bur hvor de oppholder seg kort tid.

Dyr du kjøper i butikken er ofte små unger. Når disse vokser opp krever de mye mer plass. I tillegg blir mange gamle, ofte 30-150 år gamle.

Insekter, amfibier og reptiler krever minst plass og stell. Disse er bedre egnet i de fleste hjem da det er lette å oppfylle dyrenes behov enn fugler og hunder.

Dyr og planter du finner i naturen skal settes ut igjen samme sted du fant dem. Hvis ikke skal de drepes.

ALDRI sett ut dyr som er født i fangenskap ut i naturen. De fleste vil ikke klare seg. De som gjør det vil ødelegge det naturlige økosystemet.


Viktig før du kjøper

Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass.

Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives. Plass, temperatur og stell.

Mange dyr som er små og pene blir store, stygge og gamle. Når du kjøper må du ha plass til det voksne dyret.


Informasjon om arter

Her finner du pekere (www) til informasjon om de vanligste (og letteste) artene å holde i fangenskap. De er arter som idag er lovlig å ha i Norge er merket med grønt. Pekere er til de hjemmesidene hvor det hittil er funnet mest informasjon (rangert fra A-best til F-dårligst).

Virvelløse dyr
vandrepinner

Salamandere
-
japansk ildbuksalamander
- kinesisk ildbuksalamander D

Frosk
-
orientalsk klokkefrosk Eng B
-
melkefrosk

Øgler
- leopardgekko 1 Nor D
- leopardgekko 2 Nor C
- skjeggagam
- dvergvaran

Slanger
-
"cornsnake" Sve A
- melkesnok  Nor D
-
kongesnok
- kongepyton
- teppepyton

Skilpadder
- sumpskilpadde Nor C
-
gresk landskilpadde

Pattedyr
-
ørkenrotte


Seriøs dyreforretning

Kjøper dyr fra oppdrettsanlegg i Europa (EU). Dette fremmer dyrenes velvære (dvs. ikke dyreplageri) ved at dyrene har kort reise og kontroll/oversikt over dyrenes helse. Syke dyr blir dermed ikke solgt. Kjøp av slike dyr vil ikke gå utover bestanden av sjelden og utrydningstruede arter. Ved kjøp av større dyr (pattedyr/fugl) følger med sertifikat med dokumentasjon om at dyret er født i fangenskap. Selgere i butikken har inngående kjennskap til dyrene og kan gi veiledning i dyrenes krav til stell. Eksempel på seriøs kjede er Djurmagazinet i Sverige.

Useriøs dyreforretning

Kjøper mange dyr som er fanget i naturen. Mange av disse dyrene er utrydningstruet og fangst er derfor en trussel. Hos disse dyrene er det vanskeligere å påvise sykdom. Disse dyrene er ofte også avmagret. Selgere i butikken har ikke kjennskap til dyrene og kan ikke gi veiledning i dyrenes krav til stell. Ved kjøp i Sverige (2 butikker) bes det også om personopplysninger ved kjøp. Eksempel på useriøs kjede er Dyrego i Norge & Sverige.
 


Terrarie er et bur i glass/netting for dyr som lever på land (terra=jord). I et terrarie kan dyrenes omgivelser reguleres med henblikk på bl.a. temperatur, lys og fuktighet. Et pent terrarie inneholder også levende planter (minidrivhus) slik at dyret miljø blir så ekte og pent som mulig. I terrarier holdes dyr som ikke krever stor plass som bl.a. insekter (vandrende pinner), edderkopper, skorpioner, amfibier (fuktig miljø), reptiler og enkelte pattedyr som bl.a. ørkenrotte (gerbil). Dyr i terrarier er ikke sosiale dyr (unntatt ørkenrotte) og reagerer ofte negativt eller nøytralt på menneskelig håndtering. Mange terrariedyr er nattaktive. Utstillingen blir derfor terrariets innredningen med planter, blomster, fossefall, dam mm.


World Wide Web (www)
Her finner du generell informasjon om bruk av terrariet. For informasjon om de enkelte dyrene (plass og stell) se under "Informasjon om arter" nederst til høyre på denne siden.

Fokus på dyr - http://fokus-dyr.dk - DAN
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

How to build a natural vivarium - https://www.youtube.com/watch?v=iLDN9V3e3CY - ENG
Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.


Bøker

Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Sommerfugler i Norge
- Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium
-
ISBN 00-00-00000-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Newts and Salamanders - Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 128s.
ISBN 0-8120-9779-3             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Frogs, Toads and Treefrogs
- Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 104s.
ISBN 0-8120-9156-6             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Turtles and Tortoises
- Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 120s.
ISBN 0-8120-9712-2             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek


Krav til stell og velferd (lover & regler)

Lov om dyrevelferd - kodet adresse (pdf) - NOR
Forslag til ny lov om dyrevelferd som er fremmet for Stortinget. Inneholder mye bakgrunnsinformasjon og synspunkter (uttalelser). Husk at loven er overfladisk. Det er i de ikke-eksisterende og forhåpentligvis kommende forskrifter hvor det vil stå mer praktisk informasjon om dyrehold.  Ot.prp.15(2008-2009)

Lov om dyrevelferd - kodet adresse - LAND
Ny lov om dyrevelferd fra 2009. Den er meget generell og gir rom for mye slurv og vannsjøtsel. Det vil være de evt. nye forskrifter som vil ha noe betydning på dyrevelferd.  Lovdata

Föreskrifter ... av djur avsedda för sällskap och hobby  - pdf - kodet adresse - SVE
De svenske forskriftene går i detalj på stell, tilsyn, opphold, mat, plasskrav mm. til fisk, amfibier, reptiler, fugl (papegøye, brevdue), kanin, gnagere (hamster, ørkenrotte, mus mm.). Forskriftene i Sverige er hovedsaklig veiledende (står bør, ikke skal) og er et godt utgangspunkt til egne minimumskrav ved anskaffelse av husdyr.


Foreninger

Norges Zoohandleres bransjeforening - http://nzb.no - NOR
Interesseorganisasjon for registrerte og godkjente firmaer i zoobransjen, detaljister, grossister og importører. Jobber med standardheving og kompetanseheving i bransjen. Jobber for ansvarsfull dyrehold for medlemmer og samfunnet.  Har også en del faktaark om dyrehold for nedlasting (pdf) fra Mattilsynet. Disse er imidlertid meget overfladiske og er ment som en meget generell innføring.

Norsk Herpetologisk forening
http://herpetologisk.com - NOR
Forening for amatører og profesjonelle som har amfibier og reptiler i terrarie. Mange lokallag med aktiviteter.


Utstyr og zoo-forretninger
Det er en rekke zoo foretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De foretningene som står på listen har selgere som har god kjennskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.
      Kjeden Dyrego er dessverre ikke blandt de seriøse butikkene og er dermed ikke tatt med her.

Exo-terra - http://exo-terra.com - EU
Nettbutikk (leverandør) til terrarietypen Exo-Terra. Mye informasjon om terrarietyper, utstyr mm. Manualer til utstyr de selger kan lastes ned (pdf). Kataloger og brosjyrer finnes tilgjengelig i pdf. Fotokonkurranse hvert år i terrariedyr og har derfor en rekke gode bilder på sine hjemmesider. Europeisk (EU) selskap med kontor i den Belgiske provinsen. Exo-terra selges i Norge via WebZoo (billigst) og de fleste zoo-foretninger.

WebZoo
- http://webzoo.net  - Norge
Nettbutikk som selger alt av terrarier og utstyr til terrarier. Dette gjelder også akvarier. Tilhold ved Moss. Seriøs og billig!
Herpes Chois
- http://herperschoise.se - Sverige, EU

Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat.
          Stort utvalg av dyr bl.a. slanger (27 arter), øgler (27 arter), amfibier (19 arter), skilpadder (10 arter). Av insekter og andre leddyr selger de edderkopper (23 arter), skorpioner (7 arter), "praktbiller" (10 arter), knelere (6 arter), vandrende pinner (8 arter), kakkerlakker (4 arter) og tusenbein (3 arter). I tillegg krabbe og eremittkreps.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til ved Uddevalla.

Zooariet
- https://zooariet.se - Sverige, EU
Tilsvarende butikken ved Uddevalla, men mindre utvalg og færre dyr.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til i Linköping.

Tropehagen zoo (dyrreforetning) - http://tropehagen-zoo.no - Norge
Den største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med ca. 46 foretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr).
Zoo 1 (dyreforretning)
- http://zoo1.no - Norge
Den nest største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med 35 foretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr). Praktisk talt ingen info på hjemmesidene.
Byddy - http://buddy.no - Norge
Den tredje største av de 3 store dyreforretningskjedene i Norge med 29 forretninger. Selger det meste av utstyr for kjeledyr og mat. De fleste butikkene selger også dyr som fugler, gnagere, akvariefisk og insekter (og andre leddyr). Praktisk talt ingen info på hjemmesidene.
          Strømmen Zoosenter har meget stort utvalg av utstyr til alle grupper kjeledyr samt fugler, gnagere og fisk. Hjemmesiden har meget lite informasjon.
          Oslo Zoosenter ligger rett ved Storgata og har et stort utvalg av akvariefisk, fugler og leddyr (insekter, tusenbein, edderkopper). Hjemmesiden er utfyllende og ansatte god kjennskap til dyrene de selger.


Djurmagazinet
- http://djurmagazinet.se - Sverige
Kjede med 00 foretninger. De nærmeste Norge er Karlstad (Parva zoo http://parva.se), - Sverige

Sommerfuglehaven
- http://sommerfuglehaven.dk  - Danmark
Selger frø av planter (larver) og blomster (voksne) til sommerfugler i hagen. Informasjon om hvordan å lage sin egen sommerfuglhage.
 


Kjøp av levende dyr
I dyrebutikkene har de lite utvalg og høy pris. De fleste dyrene må bestilles. I Danmark er utvalget i butikkene mye høyere og prisen 1/3 av den i Norge. Bare i Ålborg (syd) rundt Bilka finnes det 7 dyrebutikker. Ellers finnes det flere gode butikker i Sverige hvor du finner det meste og samtidig mye rimeligere enn i Norge .
Herpes Chois - http://herperschoise.se - Sverige, EU
Nettbutikk som selger ALT til terrarier. Stort utvalg av terrarier, armatur, lys, klimaanlegg (fuktighet, temperatur), måleutstyr, innredning og mat. Stort utvalg av levende mat.
          Stort utvalg av dyr bl.a. slanger (27 arter), øgler (27 arter), amfibier (19 arter), skilpadder (10 arter). Av insekter og andre leddyr selger de edderkopper (23 arter), skorpioner (7 arter), "praktbiller" (10 arter), knelere (6 arter), vandrende pinner (8 arter), kakkerlakker (4 arter) og tusenbein (3 arter). I tillegg krabbe og eremittkreps.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til ved Uddevalla.

Zooariet
- https://zooariet.se - Sverige, EU
Tilsvarende butikken ved Uddevalla, men mindre utvalg og færre dyr.
Alle levende dyr må hentes. Fôr sendes etter bestemte betingelser. Holder til i Linköping.

 

Annonse:

Herpes Chois
STORT UTVALG AV DYR

 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no