naturleksikon.no

naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Terrarie

© Harald Gjerde (2009)

Terrarie er et bur i glass/netting for dyr som lever på land (terra=jord). I et terrarie kan dyrenes omgivelser reguleres med henblikk på bl.a. temperatur, lys og fuktighet. Et pent terrarie inneholder også levende planter (minidrivhus) slik at dyret miljø blir så ekte og pent som mulig. I terrarier holdes dyr som ikke krever stor plass som bl.a. insekter (vandrende pinner), edderkopper, skorpioner, amfibier (fuktig miljø), reptiler og enkelte pattedyr som bl.a. ørkenrotte (minikenguru). Dyr i terrarier er ikke sosiale dyr (unntatt ørkenrotte) og reagerer ofte negativt eller nøytralt på mennesklig håndtering. Mange terrariedyr er nattaktive. Utstillingen blir derfor terrariets inndredningen med planter, blomster, fossefall, dam mm.

World Wide Web (www)

Her finner du generell informasjon om bruk av terrariet. For informasjon om de enkelte dyrene (plass og stell) se under "Informasjon om arter" nederst til høyre på denne siden.


Fokus på dyr - http://fokus-dyr.dk - DAN

Interesseorganisasjon for de som jobber med husdyr. Informasjon om butikker, grossister, dyrene (bl.a. stell og miljøkrav) samt noen artikler.

 

Vandrende pinner - http://danbbs.dk/~nikolaj/ - DAN

O.

 

Vandrende pinner - http://theraphosidae.com/bugweb/vandrende_pinde.htm - DAN

Oversikt over 10 arter med informasjonsom utbredelse, størrelse, inkubasjonstid, for mm.

 

Norges sommerfugler - http://www.toyen.uio.no/norlep/  - NOR
Oppslagsverk om norske sommerfugler. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle norges dagsommerfugler.

 

Edderkopper - http://theraphosidae.com - DAN

 

 

Amfibian and Reptile Caresheet information - http://www.wnyherp.org/care-sheets/

 

 

Ørkenrotte - kodet adresse - NOR

D

Bøker


Skandinaviens dagsommerfugle i Naturen - Oppslagsverk
Billedbok med fargebilder av voksne, pupper, larver og egg. Levevis og næringsplanter er omtalt. Utbredelseskart for Skandinavia.
ISBN 87-7501-133-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Sommerfugler i Norge - Håndbok
Omhandler 150 dagsommerfuglarter i nordvest Europa. Beskriver kjennetegn, levesteder, adferd og utvikling. Utbredelseskart som dekker Norden og de Britiske øyer.
ISBN 82-03-22256-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium -

 

ISBN 00-00-00000-0             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Newts and Salamanders - Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 128s.
ISBN 0-8120-9779-3             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

 

Frogs, Toads and Treefrogs - Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 104s.
ISBN 0-8120-9156-6             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

 

Turtles and Tortoises - Manual
Tar for seg alt du trenger å vite for å holde vannsalamandere (newts) og salamandre i terrarie. De vanligste terrariedyrenes aktivitet, levested, spisevaner omtales. I tillegg en innføring i hvordan å lage forskjellige terrarie-typer, planter i terrarie og fysiske parametere (pH, vann, lys, fuktighet, rensing mm.). Mating (næring, mattyper, vitaminer), helse (sykdommer og forebygging) er også omtalt. Tar for seg også hvordan å kjøpe og transportere amfibier. En utdyping av forskjellige arter med informasjon om opprinnelsessted, stell og formering. Heftet er rikt illustrert med fargebilder. 120s.
ISBN 0-8120-9712-2             Bokanmeldelse          Finnes ikke i norske bibliotek

Krav til stell og velferd (lover & regler)

 

Lov om dyrevelferd - kodet adresse (pdf) - NOR

Forslag til ny lov om dyrevelferd som er fremmet for Stortinget. Inneholder mye bakgrunnsinformasjon og synspunkter (uttalelser). Husk at loven er overfladisk. Det er i de ikke-eksisterende og forhåpentligvis kommende forskrifter hvor det vil stå mer praktisk informasjon om dyrehold.  Ot.prp.15(2008-2009)

 

Lov om dyrevelferd - kodet adresse - LAND

Ny lov om dyrevelferd fra 2009. Den er meget generell og gir rom for mye slurv og vannsjøtsel. Det vil være de evt. nye forskrifter som vil ha noe betydning på dyrevelferd.  Lovdata

Föreskrifter ... av djur avsedda för sällskap och hobby  - pdf - kodet adresse - SVE

De svenske forskriftene går i detalj på stell, tilsyn, opphold, mat, plasskrav mm. til fisk, amfibier, reptiler, fugl (papegøye, brevdue), kanin, gnagere (hamster, ørkenrotte, mus mm.). Forskriftene i Sverige er hovedsaklig veiledende (står bør, ikke skal) og er et godt utgangspunkt til egne minimumskrav ved anskaffelse av husdyr.

Foreninger

 

Norges Zoohandleres bransjeforening - http://nzb.no - NOR

Interesseorganisasjon for registrerte og godkjente firmaer i zoobransjen, detaljister, grossister og importører. Jobber med standardheving og kompetanseheving i bransjen. Jobber for ansvarsfull dyrehold for medlemmer og samfunnet.  Har også en del faktaark om dyrehold for nedlasting (pdf) fra Mattilsynet. Disse er imidlertid meget overfladiske og er ment som en meget generell innføring.

 

Norsk Herpetologisk foreninghttp://herpetologisk.com - NOR

Forening for amatører og profesjonelle som har amfibier og reptiler i terrarie. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Ingen gode hjemmesider med bilder er funnet ennå.

Utstyr og zoo-foretninger

Det er en rekke zoo foretninger. Her omtales kun de største og seriøse forretningene som er plassert sentralt ("storbyer"). De foretningene som står på listen har selgere som har god kjennnskap til dyr og dyrehold. De selger kun dyr som er oppdrettet i fangenskap. Dette betyr at salg ikke går utover sjeldne arter eller deres leveområder.

      Kjeden Dyrego er dessverre ikke blandt de seriøse butikkene og er dermed ikke tatt med her.

 

Exo-terra - http://exo-terra.com - EU

Nettbutikk (leverandør) til terrarietypen Exo-Terra. Mye informasjon om terrarietyper, utstyr mm. Manualer til utstyr de selger kan lastes ned (pdf). Kataloger og brosjyrer finnes tilgjengelig i pdf. Fotokonkurranse hvert år i terrariedyr og har derfor en rekke gode bilder på sine hjemmesider. Europeisk (EU) selskap med kontor i den Belgiske provinsen. Exo-terra selges i Norge via WebZoo (billigst) og de fleste zoo-foretninger.

 

WebZoo - http://webzoo.net  - Norge

Nettbutikk som selger alt av terrarier og utstyr til terrarier. Tilhold i Asker. Seriøs og billig!

 

Byddy - http://buddy.no - Norge

Kjede med 00 foretninger som selger ...

Lillestrøm Akvarium - ingen hjemmeside - Norge

 

Djurmagazinet - http://djurmagazinet.se - Sverige

Kjede med 00 foretninger. De nærmeste Norge er Karlstad (Parva zoo http://parva.se), - Sverige

 

Sommerfuglehaven - http://sommerfuglehaven.dk  - Danmark

Selger frø av planter (larver) og blomster (voksne) til sommerfugler i hagen. Informasjon om hvordan å lage sin egen sommerfuglhage.
 

Oppdatert 28. februar 2014

Opprettet 25. juli 2009

Bombina orientalis

orientalsk klokkefrosk

 

Elaphe guttata
rød rottesnok
 

reptiler

 


  Husk!

 • De burene som dyrene oppholder seg i i butikkene er midlertidige bur hvor de oppholder seg kort tid.

 • Dyr du kjøper i butikken er ofte små unger. Når disse vokser opp krever de mye mer plass. I tillegg blir mange gamle, ofte 30-150 år gamle.

 • Insekter, amfibier og reptiler krever minst plass og stell. Disse er bedre egnet i de fleste hjem da det er lette å oppfylle dyrenes behov enn fugler og hunder.

 • Dyr og planter du finner i naturen skal settes ut igjen samme sted du fant dem. Hvis ikke skal de drepes.

 • ALDRI sett ut dyr som er født i fangenskap ut i naturen. De fleste vil ikke klare seg. De som gjør det vil ødelegge det naturlige økosystemet.


  Viste du at ...

 • de fleste kjeledyr er ikke egnet i vanlige hjem.

 • når du kjøper en skilpadde eller papegøye vil du ha dem resten av livet ditt. De lever lenger enn deg!

 • Norge er eneste landet på kontinentet Europa hvor det ikke er lov å ha amfibier eller reptiler. Årsaken er korrupsjon i forvaltningen (DN).

 • Det kan søkes om å holde amfibier/reptiler. Etter reglene skal dispensasjon gis dersom man imøtekommer krav til stell og ikke setter dem ut i naturen. Idag gis det nesten ingen dispensasjoner.

 • Det er strenge krav (forbud) til innføring av fremmede dyrearter i Norge, men ingen krav til innføring av fremmede plantearter. Årsaken er at forvaltningen definerer på politisk grunnlag hva som er "skadelig"  og ikke skadelig.

 • I Norge og Danmark er det ingen krav til zooforetninger, dyrene og de som driver dem. I Sverige kreves det autarisasjon og krav til personalets kompetanse som gis gjennom yrkesfaglig utdanning på videregående skole.

 • Tollvesenet ikke har kompetanse for kontroll av innførsel av husdyr. De kjenner hverken til reglene eller klarer å skille artene fra hverandre. Ikke engang forskjellen mellom torsk og laks!

 • Det er ingen restriksjoner på innførsel til Norge av planter, insekter og bløtkoraller.


Viktig før du kjøper
Ved dyrehold stilles det krav til at eieren oppfyller dyrenes krav til stell og plass.

 • Sett deg inn i hvilke krav dyret har for å trives. Plass, temperatur og stell.

 • Mange dyr som er små og pene blir store, stygge og gamle. Når du kjøper må du ha plass til det voksne dyret.

 


Informasjon om arter

Her finner du pekere (www) til informasjon om de vanligste (og letteste) artene å holde i fangenskap. Disse er arter som idag er ulovlig å ha i Norge, men som er foreslått for lovlig allmen salg pga. lett å oppfylle dyrenes krav i fangenskap hos vanlige folk. Pekere er til de hjemmesidene hvor det hittil er funnet mest informasjon (rangert fra A-best til F-dårligst).

 

Virvelløse dyr

 • vandrepinner

Salamandere

Frosk

Øgler

Slanger

Skilpadder

Pattedyr

 • ørkenrotte

 


 

Seriøs dyreforretning

Kjøper dyr fra oppdrettsanlegg i Europa (EU). Dette fremmer dyrenes velvære (dvs. ikke dyreplageri) ved at dyrene har kort reise og kontroll/oversikt over dyrenes helse. Syke dyr blir dermed ikke solgt. Kjøp av slike dyr vil ikke gå utover bestanden av sjelden og utrydningstruede arter. Ved kjøp av større dyr (pattedyr/fugl) følger med sertifikat med dokumentasjon om at dyret er født i fangenskap. Selgere i butikken har inngående kjennskap til dyrene og kan gi veiledning i dyrenes krav til stell. Eksempel på seriøs kjede er Djurmagazinet i Sverige.

 

Useriøs dyreforretning

Kjøper mange dyr som er fanget i naturen. Mange av disse dyrene er utrydningstruet og fangst er derfor en trussel. Hos disse dyrene er det vanskeligere å påvise sykdom. Disse dyrene er ofte også avmagret. Selgere i butikken har ikke kjennskap til dyrene og kan ikke gi veiledning i dyrenes krav til stell. Ved kjøp i Sverige (2 butikker) bes det også om personopplysninger ved kjøp. Eksempel på useriøs kjede er Dyrego i Norge & Sverige.

 

 
  Annonse:

 

  Annonse:

Danmarks insekter