naturleksikon.no
 

Opprettet
24. september 2017

Yellowstone nasjonalpark

Oppdatert
15. desember 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenYellowstone har fått navnet sitte etter den gule steinen i Grand Canyon of Yellowstone.
© Harald Gjerde (2017)
.Bisonflokk krysser veien.


Wapiti hjort ved badeplass.


Varm kilde.


Fakta om Yellowstone

Nasjonalparken er på 8.991 km², på størrelsen av Østfold og Akershus. Den er kvadratisk med en utstrekning på 10 x 9 mil.

Verdens første fredede område som ble registrert som nasjonalpark i 1872.

Har store bestand av vilt; 5.500 bison, 10-20.000 wapiti hjort, 150 grissly bjørn og over 100 ulver fordelt i 11 flokker.

Det er kun parkmyndighetene som leier ut rom til meget stive priser og meget lav standard.
 


Viste du at Yellowstone...

... har den største tettheten i verden av geysierer og varme kilder. Hele 10.000 varme kilder og 250-300 geysirer.

... har hyppige jordskjelv på 1-3000 årlig.

... har 290 fossefall på over 5 meters høyde.

... er beste stedet i verden å oppleve ville dyr i sitt naturlige miljø er Yellowstane nasjonalpark.

... ikke har vært jakt på flere hundre år. Dyrene er derfor ikke redd mennesker. Du kan dermed gå blandt dyrene uten at de reagerer på at du er der.

... har størst tetthet av storvilt i Nord-Amerika; ulv (108), bjørn, wapitihjort (10-20.000), bison (5.500), fjellsau (163), fjellgeit (208) og grissly bjørn (150). Alle tall for 2016.

...
hadde i 2016 var det 108 ulver fordelt på 11 flokker

...ikke har hatt noen fysiske inngrep som gjør nasjonalparken har den største naturlige barskogen skogen i verden.

...blir skogbranner ikke slukket. Branner får herje fritt da det er en del av naturens gang.

...er et av de mest undersøkte områder i verden. Det er skrevet en rekke bøker og vitenskaplige artikler innen geologi, geografi og dyreliv.


Ordforklaringer

Hotspot er et område som ligger rett over hvor magma stiger opp fra jordas indre. Det vil derfor være mye vulkansk aktivitet. Eksempler er Hawaii og Island.

Elk er er amerikansk engelsk for wapiti hjort, mens moose er elg. I britisk engelsk er elk det samme som elg.

Yellowstone økosystem er et sammenhengende natur-område som omkranser nasjonalparken. Består av bl.a. 7 skogreservater, 2 nasjonalparker og 1 indianerreservat. Dyr kan forflytte seg fritt uten menneskelige barriærer eller bli skutt.


MERK

Det er ikke telefondekning eller mulighet for internett tilkobling i nasjonalparken. For de som har Amerikansk sim-kort er det dekning ved sentrene (hotell, butikker). ...


ADVARSEL

Ikke bruk

 

Misbruker informasjon
til reklame.


 


Verdens eldste nasjonalpark ligger over en "hotspot" i Rocky Mountains, USA. Nasjonalparken er kvadratisk med en utstrekning på 9 x 10 mil. Inneholder rikt dyreliv og har mye geologisk aktivitet. Naturopplevelsene er mangfoldig med største tetthet av hydrotermal aktivitet (geyser, varme kilder, kokende elver) i verden. Like stor tetthet av storvilt som på den afrikanske savannen. Mangel på jakt har gjort at dyrene ikke er redde mennesker og oppfatter mennesker som en del av naturen. Du kan dermed gå sammen med dyrene (bison, hjort, elg, fjellgeit m.fl.) og de vil ignorere deg. I motsetning til den afrikanske savannen er det fri ferdsel med mulighet til fotturer og hesteridning i utmark.
.


World Wide Web (www)

National Park Service - Yellowstone - https://www.nps.gov/yell/index.htm - offentlige sider
Nasjonalparkens offentlige hjemmeside drives av National Park Service og inneholder informasjon om aktiviteter (fiske, båtliv, ridning, guidede turer), serverdigheter (geyser, varme kilder, dyreliv, landskap) å besøke samt sikkerhet (ferdsel, kjøring, dyreliv mm.).  I tillegg har de praktisk informasjon om campingplasser, egne hotell, veiarbeid & stengte veier samt serverdigheter med åpningstider. . Innhold, omfang, ryddighet beskrives.

Yellowstone Net -
http://yellowstone.net/ - privat side
Mer utfyllende enn den offesielle siden. Mer detaljert informasjon samt flere temaer omtales. Utgiver: 1998-2017.

Oversiktskart -
https://www.yellowstonepark.com/park/official-yellowstone-national-park-map-pdf
Viser enkel og godt bilde av nasjonalparkens utseende, veier, avstander, tettsteder og serverdigheter. Skissekart. Utgiver til slutt.
Greater Yellowstone Ecosystem - http://greater-yellowstone.com

Oversikt over ALT som området (Yellowstone og 15 andre) har å tilby; serverdigheter, vilt, camping, restauranter, overnatting, reisebyråer, ski, aktivitetskalender, veiarbeid og vær samt billedgalleri. Sidene er fyldige og inneholder mye informasjon.

Greater Yellowstone Ecosystem - digital artikkel
https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/upload/RI_2016_FINAL_Ecosystem_web.pdf  
Omhandler områdets naturgeografi som økosystem. Landskap (naturlig og menneskeskapt) i rom og tid omtales; vann, biodiversitet, klima, arealbruk, ferdsel, konflikter og forvaltning. Yellowstone Resources and Issues Handbook p53-104. 52s. Utgiver ukjent (2016)


Bøker
Atlas of Yellowstone
- Atlas - pop.vit.
Atlaset gir en god oversikt over naturgeografien og dekker hele Yellowstone økosystemområdet. Gode oversiktskart og detaljkart over topografi, landskapsformer, geologi, vegetasjon, historie, indianere, nedbør, landbruk, klimasoner, jordsmonn og vilt. Kartene gir også historiske oversikter og en rekke gamle kart er med. En svakheten er at atlaset  ikke er helt oppdatert. Detaljerte oversikter over vilt (bestand, forflytning, utbredelse), men kartene er basert på data fra 2005-2008.    Utgitt av 2012. 270s.
ISBN 978-0-520-27155-5               Bokanmeldelse         
Kjøp          Låne på biblioteket

Roadside Geology of Yellowstone Country - Geologi (reisehåndbok) - pop.vit.
En meget detaljert bok om områdets geografi og geologi. De første kapitlene omhandler fjelldannelse og vulkanisme i kvartær (hotspot). I tillegg omtales fossile skoger. Resten av boka er praktisk inndelt i veistrekninger hvor geografiske og geologiske eksponeringer blir omtalt i detalj. Rikt illustrert med geologiske kart, bilder av lag og skissetegninger. 311s. Utgitt av 2011.
ISBN 978-0-87842-581-5               Bokanmeldelse         
Kjøp          Låne på biblioteket

Yellowstone. The Official Guide... - hefte storformat (reisehåndbok) - allmenn
Rikt illustert med store bilder og kart. Praktisk reiseguide da kapitlene er delt inn i veistrekninger. Hver strekning omtaler serverdigheter, dyreliv, friluftsliv og historie. Heftet er generell og inneholder ikke detaljert informasjon. Fint som prakthefte og førstehåndsinformasjon. 96s. Utgitt av 1997.
ISBN 0-934948-03-08                    Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket

Yellowstone & Grand Teton National Parks - Reisehåndbok  - allmenn
Omhandler alt om disse 2 nasjonalparkene. Tar for seg praktisk informasjon om ALT for de som ønsker å besøke området. Detaljert og oppdatert informasjon om serverdigheter, friluftsliv, natur og lokaliteter. Tettpakket som bibelen og oversiktlig som et leksikon. Referer til telefonnummer, adresser og hjemmesider. Boka er i pocket format. 288s. Utgiver: Lonely Planet (2016)
ISBN 978-1-74220-743-8               Bokanmeldelse          Kjøp          Låne på biblioteket


Kart
Det er utgitt en rekke kart i forskjellige målestokk og temaer.

National Park Maps - http://npmaps.com/yellowstone/
En rekke offesielle kart er samlet med mulighet for nedlastning. Oversiktskart, turkart, topografiske kart, geologiske kart. Kartene dekker hele nasjonalparken og delkart over spesielle områder (turstier, serverdigheter og varme kilder).

Topographic Travel Map of Yellowstone & Grand Teton -
Grei og enkel oversiktskart over området. Litt mer detaljert en den formelle oversiktskartet, og har også topografiske konturer. (se lenger opp) Papir.
ISBN 978-1-88126220-6               Bokanmeldelse          Kjøp

Yellowstone National Park
- Turkart - 1 : 126.720
Topografisk kart med turstier inntegnet. Forslag til korte turer, dagsturer og overnattingsturer. Mindre og enklere kart enn  den under. Laminert i myk plast og dermed vanntett. National Geographic maps, rev. 2012.
ISBN 978-1-566-95295-8               Bokanmeldelse          Kjøp
Yellowstone National Park - Rekreasjonskart - 1 : 113.730
Topografisk kart med inntegnet 26 turstier. På baksiden omtales turstiene med avstand, vanskelighetsgrad, stigning og beskrivelser. Laminert i myk plast og dermed vanntett. Utgiver: 2009 og 2015.
ISBN 978-1-887460-14-9               Bokanmeldelse          Kjøp


Nyheter

News and weather, Yellowstone net - http://yellowstone.net/newspaper/ - ENG
Hva salgs nyheter den skriver og hvilke organisasjon den er tilknyttet.

National Park Service - Yellowstone - kodet adresse - ENG
Nyheter fra myndighetene om deres arbeid (forvaltning, forskning, nyheter) i nasjonalparken.


Foreninger

Yellowstone Forever Institute - kodet adresse - ENG
Tilsvarende turistforeningen. Driver kommersielt, men med kurs og opplevelsesreiser for skoler, lærere, foreninger. Har en rekke utflukter og turer. Drives av National Park Service.
Sommerkatalog (2016) - Vinterkatalog (2017-2018)

Yellowstone Club
- http://yellowstoneclub.com/ - ENG
Medlemskap for de som ønsker å drive med sport eller friluftsliv i området. Golf, ridning, ski, ridning, fotturer, rafting, barneaktiviteter, kanopadling mm.


Film på World Wide Web (YouTube)

The best of Yellowstone - https://www.youtube.com/watch?v=AKoFN9brF_Y - ENG
En kortfilm som gir et god introduksjon av nasjonalparken. Utgiver: National Geographic. 3:18 min.

Yellowstone National Park from above - https://www.youtube.com/watch?v=-XkewnRxv-A - ENG
Gir en innlevelse i områdets natur og serverdigheter. HD 25:25 min.

WebCams - https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/webcams.htm
Oversikt over 10 webkameraer fra serverdigheter. Oversiktlig med liste og beskrivelse. Også gode interaktive kart hvor webcam er merket. Utgiver: National Park Service, Yellowstone.


Opplevelsesreiser (lokale)
Opplevelsesreiser er ikke nødvendig da det er lett å komme til serverdigheter og dyrelivet. Opplevelsesreiser omtalt her er turer (lokale aktører) som du ikke kan ta på egenhånd som jakt, fiske, båtliv, ridning. Det finnes også en rekke lokale reiseguider (private og kommersielle). Vi tar med kun noen få av mangfoldet av tilbud.


Yellowstone Forever Institute - kodet adresse - ENG
Tilsvarende turistforeningen. Driver kommersielt, men med kurs og opplevelsesreiser for skoler, lærere, foreninger. Har en rekke utflukter og turer. Drives av National Park Service.
Sommerkatalog (2016) - Vinterkatalog (2017-2018)

Revealed in nature
- Fototurer
http://www.revealedinnature.com/photography-tours/#/yellowstone-photography-tours/
Fototurer med profesjonell naturfotograf. Arr: fotograf Jake Davis.

Tours 4 fun - kodet adresse - ENG
Dette er pakketurer i Vestre USA hvor Yellowstone er en del av turen. 5-10 dagers turer med reise til en rekke serverdigheter, storbyer og nasjonalparker.

Enkleste måten å komme til Yellowstone er fly til Denver internasjonale flyplass og leie bil der. Det er 9 timers kjøretur til parken. National Park Service eier alle hotell i parken. Meget enkel standard (1-2 stjerner) og du betaler prisen for 4 stjernes hotell. Anbefaler å overnatte rett utenfor parken (West Yellowstone, Gardiner, Cook City) og kjøre inn på dagsturer. Bobil eller overnatting i telt er et godt alternativ. Åpent hele året, men mange stengte veier vinterstid.
 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no