naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Zoologi

Geopard, Acinonyx jubatus. © Harald Gjerde (1987)

Zoologi omfatter alle dyr og planter som lever livet i ferskvann (fra pytter til elver og innsjøer) hele eller deler av livet og deres økologi. De viktigste gruppene er insekter, fisk og krepsdyr.

World Wide Web (www)

 

AmfibieWeb - http://amphibiaweb.org
Database med beskrivelse av amfibienes utseende og levevis. Bilder og utbredelseskart. Alle Europeiske arter er beskrevet.

 

Norske fugler - http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/ - NOR

Oppslagsverk over Norges fugler. Tegninger, utbredelseskart og beskrivelse av alle Norges fugler.

 

fugler.no - http://fugler.no - NOR
Setter fokus på norsk ornitologi for både fagornitologier og aktiviteter knyttet til fugler som hobby. Setter fokus på myndighetenes forvaltning av fugler.

 

Bøker

I oversikten finner du bøker om generell zoologi. Deretter bøker som presenterer grupper og felthåndbøker. Starter med de mest primitive gruppene og avslutter med de mest avanserte.

Integrated Principles of Zoology - Lærebok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Europas ferskvannsfisk - Lærebok og feltbok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Fisk i ferskvann - Lærebok
Samspillet mellom fiskebestander, miljøet fisken lever i og måten vi forvalter og utnytter fiskeressurer blir omtalt. Tar også for seg økologien til bl.a. anadrome fiskearter og arter i innsjøer med bestandsanalyser, parasitter og beskatning.
ISBN 82-529-1986-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nordens padder og krypdyr. - Lærebok/fagbok

Boka beskriver alle nordens 28 arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 365 sider
ISBN 87-12-029823             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Nordisk fuglehåndbok - Håndbok
Boka er en oversettelse fra dansk bok skrevet av Benny Génsbøl. Den norske boka som er plagiert av Per-Gõran Bentz med den misvisende tittel Norsk fuglehåndbok.  Dette er ikke en felthåndbok og dekker ikke norske, men nordiske fugler. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  496 sider. Utgitt i 1988.
ISBN 82-03-22194-7 (ib.)             Bokanmeldelse          Lån fra bibliotek

 

Norsk pattedyrhåndbok - Felthåndbok

Omhandler 84 pattedyrarter i Norden med informasjon om forekomst, levested, levemåte, sportegn, utseende, spisevaner samt stemme og lyd. Dansk bok som er skrevet av Birger Jensen og oversatt til norsk av Ragnar Frislid. 322 sider
ISBN 82-03-16641-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Birdlife - http://www.birdlife.no/naturforvaltning/ - NOR

Inneholder nyheter om fugler i norsk forvaltning

Foreninger


Norsk Zoologisk forening - sensurert - NOR

NZF bruker skitne forretningsmoder og systematisk mobbing. I tillegg drives ikke foreningen på lovelig måte. De fleste lokallagene driver seriøst.  Det finnes lokallag i Akershus, Aust-Agder, Kristiansand, Røros og Alta.


Norsk informasjonssenter for flaggermus - http://flaggermus.no  - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen flaggermus. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Norsk Ornitologisk forening - http://www.birdlife.no - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen ornitologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

fugler.no - http://fugler.no/bilder/ - NOR
Bilder av norske fugler.

Oppdatert 28. februar 2009

Opprettet 6. januar 2007

bløtdyr

 

insekter
 

fugler

 


  Fakta om zoologi

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
 

I verden finnes det over 1.000.000 arter fordelt på 33 rekker. I Norge finnes det ??? arter. Bare et utvalg av rekkene er listet opp i oversikten (med antall arter i verden).


Rike: Dyr (Animalia)


rekke, klasse:
Svamp (Porifera) - 4.000 (arter)

Nesledyr (Cnidaria) - 9.000

- stormanet - 200

- korall - 6500

Bløtdyr (Mollusca) - 100.000

- snegle - 75.000

- skjell - 20.000

- blekksprut - 650

Leddyr (Arthropoda) - 900.000

- edderkopp - 70.000

- krill

- storkreps - 18.000

- skolopender - 3.000

- tusenbein - 8.000

- insekt - 900.000

Pigghuder (Echinoderma) - 6.000

Ryggstrengsdyr (Chordata) 48.000

virveldyr (Vertebrata) - 45.000

- niøye - 40

- slimål - 35

- bruskfisk - 700

- benfisk - 21.000

- amfibie - 4.000

- reptil - 6.550

- fugl - 8.800

- pattedyr - 4.000

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i flere fagområder. Klikk på fagområde for mer informasjon innen zoologi.

 

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

  • Ord 1 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 2 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 3 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.

  • Ord 4 forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


 

 
  Annonse: